Místní akční plán vzdělávání

MAP je místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání.

#podlipansko

Aktuálně - Kolín

 • Umění orientace - jak si poradit s Fake News? MAP Workshop s Radkem Pospíšilem
  Umění orientace - jak si poradit s Fake News? MAP Workshop s Radkem Pospíšilem

  Dezinformace šířící se po internetu, informace a články, které záměrně upravují skutečnosti a smyšlené texty vydávají za fakta, druh žurnalistiky založený na úmyslné dezinformaci nebo falešných zprávách šířících se prostřednictvím tradičního tisku, ve vysílání sdělovacích prostředků nebo prostřednictvím internetu na bázi sociálních médií. Fake news jsou psány a publikovány s úmyslem zmást čtenáře za účelem získání finančních či politických výhod, často na základě senzacechtivých, zveličených nebo zjevně nepravdivých titulků, které upoutají pozornost. Jak je poznat, obrana.

   

  Přihlášení na akci

  Napsáno pondělí, 07 říjen 2019 17:51 ve Aktuality Kolín
 • Praktický vzdělávací seminář - kuchařky - Skutečně zdravá škola
  Napsáno pondělí, 07 říjen 2019 17:57 ve Aktuality Kolín
 • Druhé setkání pracovní skupiny Kariérové poradenství
  Napsáno úterý, 01 říjen 2019 19:05 ve Aktuality Kolín
 • MAP kavárna pro rodiče na téma : Očkování - zázrak nebo strašák
  Napsáno úterý, 01 říjen 2019 18:52 ve Aktuality Kolín
 • Co by měli dnes vědět učitelé!? Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku.

  Dvě přednášky

  na téma infekčních a parazitárních onemocnění u dětí předškolního věku pod vedením renomované odbornice Mgr. Pavlíny Miltové.

   

  Converted05

  Converted01

   

   

  Přihlášení na akce je možné pod těmito odkazy

  Dopolední přednáška

  Odpolední přednáška

  Napsáno úterý, 01 říjen 2019 18:22 ve Aktuality Kolín
 • Co by dnes měli vědět rodiče!? Jak ovládnout své peníze. Škola finanční gramotnosti.
  Napsáno pondělí, 30 září 2019 12:31 ve Aktuality Kolín
 • Co by dnes měli vědět učitelé!? Jak ovládnout své peníze. Škola finanční gramotnosti.
  Napsáno úterý, 01 říjen 2019 18:11 ve Aktuality Kolín
 • Co by měli dnes vědět učitelé!? Exkurze Biopark Štít.
  Napsáno úterý, 01 říjen 2019 18:19 ve Aktuality Kolín
 • Domácí kompostování. Nakládání s bioodpady ve městě pomocí domácích kompostérů.
  Napsáno pondělí, 30 září 2019 12:35 ve Aktuality Kolín
 • VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY, AKCE, SEMINÁŘE A WORKSHOPY PRO PODPORU ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V REGIONU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020
  Napsáno neděle, 15 září 2019 19:19 ve Aktuality Kolín
 • Co dnes trápí rodiče?
  Napsáno středa, 11 září 2019 20:21 ve Aktuality Kolín
 • Rovné příležitosti - podpora pedagogických pracovníků při práci s dětmi s individuálními potřebami
  Napsáno středa, 11 září 2019 20:14 ve Aktuality Kolín
 • Děti s odlišným mateřským jazykem
  Napsáno úterý, 21 květen 2019 22:33 ve Aktuality PS Kolín
 • Praktický vzdělávací seminář - kuchařky - Skutečně zdravá škola
  Praktický vzdělávací seminář - kuchařky - Skutečně zdravá škola

  MAP II na Kolínsku ve spolupráci s MŠ a ZŠ Veltruby pořádá workshop

  Skutečně zdravá škola

   

  Skutečně zdravá škola je komplexní program aktivit a hodnocení, který vám pomůže vytvořit chutné a zdravé školní stravování, obohatit vzdělávací program o praktické aktivity pro vaše žáky a propojit se s místní komunitou. Více informací na stránkách Skutečně zdravé školy.

  Přihlášení na akci bude potvrzeno e-mailem.

  Seminář vám představí:                                                        

  Cílem školení je prostřednictvím praktických rad a návodů pomoci zaměstnancům školní jídelny začít přechod na skutečně zdravou školní jídelnu.  

  Školení sestává z:

  • Teoretická část:

   Stručné představení programu Skutečně zdravá škola

  • Praktická část:

  Společná příprava a praktické vyzkoušení předem dohodnutých pokrmů

  Praktické rady a tipy pro každodenní vaření

  Degustace připravených pokrmů

  Účastníci obdrží:

  • Certifikát (osvědčení o absolvování semináře) a normované receptury

  Lektorky:                            ing. Kateřina Halamová, Ph.D

   

  přihlášení zde

  Napsáno úterý, 18 červen 2019 10:38 ve Aktuality Kolín
 • PhDr. Jan Svoboda, kantorská sebepomoc - MAP seminář ve spolupráci se ZŠ Veltruby
  Napsáno čtvrtek, 23 květen 2019 21:38 ve Aktuality Kolín
 • 2. setkání pracovní skupiny Jazyková gramotnost
  Napsáno úterý, 21 květen 2019 23:19 ve Aktuality PS Kolín
 • 2. setkání pracovní skupiny Matematická gramotnost
  Napsáno úterý, 21 květen 2019 23:18 ve Aktuality PS Kolín
 • MAP Seminář - Ze zkušeností dětského psychologa - PhDr. Václav Mertin
  Napsáno úterý, 23 duben 2019 17:36 ve Aktuality Kolín
 • 2. MAP kavárna aneb zklidněme Digiděti a Digirodiče - Jan Kršňák
  Napsáno úterý, 23 duben 2019 17:35 ve Aktuality Kolín
 • 1. MAP kavárna v Kolíně
  1. MAP kavárna v Kolíně

  V úterý 16.4. od 17 hod jsme zahájili první z řady setkání MAP kaváren projektu MAP II na Kolínsku. Tentokrát s Jaroslavem Rajlem na téma Využití deskových her při učení informativního myšlení. Využili jsme velmi příjemného prostředí kavárny Café Interier TRADICE 1894. Další setkání proběhne 14.května od 17 hod tentokrát na téma Děti a digitální technologie s Janem Kršňákem.

  Napsáno čtvrtek, 18 duben 2019 09:59 ve Aktuality Kolín
 • 1. setkání pracovní skupiny Jazyková gramotnost
  1. setkání pracovní skupiny Jazyková gramotnost

  V Městském společenském domě v Kolíně proběhlo dne 3. 4. 2019 v rámci projektu MAP II na Kolínsku první setkání pracovní skupiny Jazyková gramotnost.

  Diskuse plynule rozvinula hlavní témata, která přirozeně navazovala na témata projednávaná i v dalších pracovních skupinách. Diskutující poukazovali především na problematiku výuky češtiny jako cizího jazyka v mateřských a základních školách. Aktuálnost problému je spjata se zvyšující se zaměstnaností cizojazyčných pracovníků ve firmách působících na Kolínsku. Návrhy řešení vyústily k závěru, že by bylo žádoucí uspořádat v místě seminář  nebo akreditovaný kurz určený pro učitele MŠ a ZŠ, který by svým zaměřením podpořil počáteční snahy pedagogů zorientovat se v problematice výuky češtiny jako cizího jazyka. Poskytl příklady dobré praxe, ukázky metodických postupů, seznámil s existující a funkční podporou snah pedagogů v této oblasti. Představil  jakési vstupní  "Desatero komunikace s dětmi s odlišným mateřským jazykem". V návrzích zaznělo využít existující nabídky aktivit především organizací Meta o.p.s. a Centra pro integraci cizinců.

  Napsáno středa, 03 duben 2019 16:20 ve Aktuality Kolín
 • Map II na Kolínsku
  Map II na Kolínsku

   Pečujeme o vzdělávání na Kolínsku

  Projekt MAP II na Kolínsku je místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Projektem MAP II na Kolínsku navazujeme na projekt MAP I, realizovaný v posledních 2 letech. Projekt MAP II pod reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678 je financovaný prostřednictvím OP VVV. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání za účasti učitelů a ředitelů mateřský a základních škol, poradenských pracovníků, zástupců organizací neformálního vzdělávání, poskytovatelů sociálních služeb, zřizovatelů, institucí veřejné správy a v neposlední řadě rodičů. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

  Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi všemi aktéry vzdělávání, kteří společně vytvoří a budou aktualizovat strategický rámec pro sdílení zkušeností, informací a metodických postupů. Všechny tři partnerské subjekty - MAS Podlipansko, MAS Zálabí a město Kolín - se shodly, že chtějí v úspěšné spolupráci v oblasti vzdělávání pokračovat a realizovat konkrétně naplánované aktivity projektu v období 1.1.2019 – 30.4.2022.

  V rámci projektu MAP I vznikla úspěšná platforma ke sdílení názorů a potřeb v oblasti vzdělávání, navazování spolupráce a předávání příkladů dobré praxe. Aktivity vycházely a budou realizovány na základě zmapovaných potřeb regionu - jednotlivých pedagogů, ředitelů, rodičů či starostů. Základním přístupem je proto podpora aktérů regionálního vzdělávání formou zřízení  odborných pracovních skupin na určená témata a organizace otevřených workshopů, besed, inspirativních kaváren, seminářů  apod.

  V únoru 2019 proběhlo setkání řídícího výboru MAP, který schválil aktualizovaný statut, jednací řád a komunikační plán v oblasti vzdělávání na Kolínsku a také dal oficiálně vzniknout pracovním skupinám. Konkrétně se jedná o pracovní skupiny: financování, rovné příležitosti, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, mateřské školy, jazyková gramotnost,  EVVO a regionální identita, digitální kompetence a kariérové poradenství.

  Dovolujeme si touto cestou oslovit všechny zájemce z řad pedagogů, ale i rodičů, kteří se chtějí společně věnovat zlepšení vzdělávání ve jmenovaných oblastech na Kolínsku. V rámci aktivit projektu se budeme scházet s odborníky, vzájemně se inspirovat, předávat si zkušenosti, společně plánovat a realizovat konkrétní aktivity naplánovaných v MAP I.

  Zájemci kontaktujte nás na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Napsáno úterý, 19 únor 2019 15:18 ve Aktuality Kolín
 • Tip pro školy, školky a ekocentra
  Tip pro školy, školky a ekocentra

  Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo novou výzvu, ve které nabízí školám, školkám a ekocentrům příspěvek na úpravu svých zahrad a pozemků. Děti by tak měly možnost vzdělávat se v environmentální výchově, ale hlavně by mohly opustit své třídy a lavice, a být zase chvíli na čerstvém vzduchu.

  Napsáno pátek, 08 září 2017 14:16 ve Aktuality Kolín Číst dál...
 • Na I. inspirativní workhop v Kolíně dorazil rekordní počet zájemců
  Na I. inspirativní workhop v Kolíně dorazil rekordní počet zájemců

  V úterý 19. 4. 2016 se v Centru rozvoje podnikání v Kolíně uskutečnil 1. inspirativní workshop projektu Místí Akční Plán vzdělávání Kolín, který realizují Místní akční skupina (MAS) Podlipansko, MAS Zálabí a město Kolín. Cílem projektu je zkvalitňování vzdělávání v ORP a propojování (síťování) všech, kdo se na vzdělávání dětí do 15 let podílejí. Sešlo se na sedm desítek účastníků.

  Napsáno středa, 22 červen 2016 11:58 ve Aktuality Kolín Číst dál...
 • Den učitelů 28.3.2019
  Den učitelů 28.3.2019

  Vše nejlepší všem učitelkám i učitelům přeje realizační tým MAP II na Kolínsku.

  Napsáno čtvrtek, 28 březen 2019 16:17 ve Aktuality Kolín
 • Kancelář MAP na Kolínsku
  Kancelář MAP na Kolínsku

  Zajímá vás vzdělávání na Kolínsku? Přijďte za námi. Rádi vás přivítáme v naší kanceláři ve 3. patře na poliklinice (Smetanova 764). Plánujeme i spoustu zajímavých akcí pro veřejnost. Více informací naleznete  zde na www.vzdelavani-spolecne.cz . Jsme tady pro vás a lepší vzdělávání vašich dětí.

  Napsáno středa, 27 březen 2019 16:16 ve Aktuality Kolín
 • MAP Kavárna - VYUŽITÍ DESKOVÝCH HER PŘI UČENÍ INFORMATIVNÍHO MYŠLENÍ
  Napsáno čtvrtek, 21 březen 2019 16:06 ve Aktuality Kolín
 • 1. setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost
  1. setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

  Pracovní skupina se poprvé setkala v salónku Městského společenského domu v Kolíně dne 19. 3. 2019. V diskusi řešila tato hlavní témata:

  • CKP - Centrum kolegiální podpory - Nová škola o.p.s. a možnosti jeho využití na Kolínsku
  • Projektový den - Čteme a posloucháme - na různá témata (film a literatura)
  • Projektové hodiny čtenářství
  • Prostor na sdílení zkušeností
  • Celé Česko čte dětem
  • Záložka do knížky spojuje školy
  • Putovní knihovna s ukázkovou lekcí pro učitele

  Výstupem byla především formulace přesvědčení o vhodnosti vytvořit "Putovní knihovnu" pro Kolínsko, která by mohla cestovat po školách zároveň s vstupní ukázkovou lekcí práce v duchu "Čtenářských klubů", určenou pro učitele základních škol. Na Kolínsku jsou v projektu rozvoje čtenářské gramotnosti formou Školních čtenářských klubů zapojeny 7. ZŠ Kolín a 5. ZŠ Kolín, které dlouhodobě spolupracují s organizací Nová škola o.p.s.. Zkušenosti ze Školních čtenářských klubů by tak bylo možné zajímavou formou prezentovat na ostatních základních školách, které by si mohly vlastní práci klubu  vyzkoušet. Aktuální dění ve Čtenářských klubech můžete sledovat například zde.

   

  Napsáno středa, 20 březen 2019 16:02 ve Aktuality Kolín
 • První setkání pracovní skupiny v Kolíně je za námi
  První setkání pracovní skupiny v Kolíně je za námi

  Zajímá Vás, co jsme řešili ve středu 13.3. na prvním setkání Pracovní skupiny EVVO a regionální identita v Kolíně? Bylo to třídění odpadu, šetření vodou, sběr papíru? Neprozradíme. Můžeme Vás ujistit, že témat, jak prohloubit dětské vnímání přírody, bylo na několik setkání. Chcete vědět více? Přijďte příště!​

  Nabízíme i další zajímavá témata :

  Matematická gramotnost 21. 3. 2019 14-16 http://tinyurl.com/y4acjvvm

  Rovné příležitosti 27. 3. 2019 14 -16 http://tinyurl.com/yyxpwrgs

  Digitální kompetence 28. 3. 2019 14-16 http://tinyurl.com/yye4azjv

  Mateřské školy 2. 4. 2019 14-16 http://tinyurl.com/y5ym3wdl

  Jazyková gramotnost 3. 4. 2019 14-16 http://tinyurl.com/y2b45hec

  Kariérové poradenství 9. 4. 201914-16 http://tinyurl.com/y5uwdtqq

   

   

  Napsáno úterý, 19 březen 2019 15:54 ve Aktuality Kolín
 • Sestavujeme Pracovní skupiny
  Sestavujeme Pracovní skupiny

  Krásný den,

   

  rádi bychom Vás oslovili s možností účasti v pracovních skupinách, které budou mít příležitost se aktivně podílet na výchovně-vzdělávacím směřování  regionu Kolínska. Tuto jedinečnou možnost přináší Projekt MAP II na Kolínsku, ve kterém Vás rádi přivítáme.

  Účast v pracovní skupině dává šanci setkat se s ostatními lidmi, kteří stejně jako vy, mají zájem na kvalitě a dalším rozvoji vzdělávání. Pracovní skupiny jsou tématicky zaměřené.

   Pracovní skupina je složená z osob, které mají vliv na vzdělávání našich dětí. Ať přímo jako pedagog, tak např. ředitel, učitel v zájmovém kroužku či jako zřizovatel nebo jiným způsobem.

  Projekt MAP II na Kolínsku bude pracovním skupinám nápomocen při realizaci nápadů a návrhů řešení, které budou přínosem pro naše děti v mateřských a základních školách.

   

   

  V praxi si to příkladně můžete představit tak, že v rámci setkání pracovní skupiny jazyková gramotnost může dojít k identifikaci, že v regionu existuje problém s dostupností rodilých mluvčích ve výuce. A nyní právě nastane ten okamžik, kdy budeme diskutovat:

  Proč tomu tak je?

  Je dostatek rodilých mluvčích v regionu?

  Existuje možnost sdíleného rodilého mluvčího?

  Je to zajímavé pro samotné rodilé mluvčí?

  Jak tuto pozici financovat a řídit?

  Na tyto otázky a mnohé další budeme hledat odpověď/návrh řešení právě v pracovní skupině. Na základě výstupů z jednání pracovních skupin Tým MAP může zorganizovat seminář, uspořádat exkurzi nebo jiným způsobem pomůže řešit danou situaci (sdílený rodilý mluvčí).

  Více informací o tematickém zaměření pracovních skupin se dozvíte v příloze.

   Přihlásit se na workshop můžete na uvedených odkazech.

  Možnost přihlášení je do 8.března 2019.

   

  Téma pracovní skupiny Datum konání Přihlášení na akci
  EVVO a regionální identita 13. 3. 2019 14-16 http://tinyurl.com/yyyxkgbg
  Čtenářská gramotnost 19. 3. 2019 14-16 http://tinyurl.com/yyn8gcgl
  Financování 20. 3. 2019 14-16 http://tinyurl.com/y3n5uklr
  Matematická gramotnost 21. 3. 2019 14-16 http://tinyurl.com/y4acjvvm
  Rovné příležitosti 27. 3. 2019 14 -16 http://tinyurl.com/yyxpwrgs
  Digitální kompetence 28. 3. 2019 14-16 http://tinyurl.com/yye4azjv
  Mateřské školy   2. 4. 2019 14-16 http://tinyurl.com/y5ym3wdl
  Jazyková gramotnost   3. 4. 2019 14-16 http://tinyurl.com/y2b45hec
  Kariérové poradenství   9. 4. 201914-16 http://tinyurl.com/y5uwdtqq

    

  Cílem spolupráce pracovních skupin je využít místní potenciál pro rozšíření příležitostí učení žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

  Vzdělávání v regionu je věc veřejná, a pokud se nezapojíme jako jednotlivci, systém se nezlepší.

   Těšíme se na setkání právě s Vámi.

   Za tým MAP II na Kolínsku

   Jarmila Dvořáková

  Napsáno pátek, 22 únor 2019 15:51 ve Aktuality Kolín
 • Aktualizace investičních záměrů - Strategický rámec MAP

  Vážení,

   ve dnech 5. 10. – 11. 10. 2018 bude Řídící výbor Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) schvalovat metodou per-rollam AKTUALIZOVANÝ strategický rámec (SR) MAP, jehož součástí je seznam investičních záměrů škol ORP Kolín. Vzhledem k tomu, že projekt Místní akční plán vzdělávání II (MAP II) pro ORP Kolín je v tuto chvíli v konečné fázi procesu schvalování a jeho realizace se plánuje od 1. 1. 2019, je nutné, aby aktualizaci schválil stávající řídící výbor projektu MAP I.

  Dokument obsahující investiční záměry je velmi důležitý ve chvíli, kdy žádáte o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), případně ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD – MAS Zálabí/ SCLLD - MAS Podlipansko) na rekonstrukci či stavební úpravy své školy/školky. Investiční záměry neuvedené v SR MAP nebudou z IROP či SCLLD dotačně podpořeny.

   Soulad projektového záměru se SR MAP a jeho uvedení v seznamu investičních záměrů je nutnou podmínkou pro možnost žádat o dotaci z IROP či SCLLD.

  Žádáme Vás proto, zašlete nám vyplněnou, podepsanou a naskenovanou přílohu Aktualizace souhlasu zřizovatele, pokud potřebujete doplnit či pozměnit původní znění, které jste nám posílali, případně vypište nově připravované investiční záměry, a to do 3. 10. 2018 do 12:00 hod.

  Do řádku Projektový záměr PŮVODNÍ ZNĚNÍ – opište původní text (dle přílohy Investice MAP – v Tab. A jsou uvedeny záměry podpořitelné z IROP, v Tab. B ostatní záměry). Do řádku Projektový záměr AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ vypište znění upravené. My tak rozpoznáme, kterých projektů se změna týká, a zamezíme chybovosti nesprávnou interpretací. V případě potřeby konzultace se neváhejte obrátit na kontakt uvedený níže. 

  Aktualizovaný seznam investičních záměrů schválí Řídící výbor MAP, jiný subjekt jej již neschvaluje. Následně seznam odešleme na MMR, kde bude porovnáván s žádostmi o dotaci, které budete do IROP či SCLLD podávat.

  Další aktualizace bude možná nejdříve za 6 měsíců, tedy koncem dubna 2019.

  Věnujte proto, prosím, tomuto sdělení patřičnou důležitost.

  V případě dotazů se obracejte na:

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Napsáno úterý, 02 říjen 2018 18:43 ve Aktuality Kolín
 • Podzimní setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol v CEROpu
  Podzimní setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol v CEROpu

  MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kolín uspořádal dne 10. 10. 2017 setkání zřizovatelů a ředitelů škol z ORP Kolín, Nymburk, Poděbrady a Český Brod se zástupcem České školní inspekce. Za ČŠI vystoupil se svou prezentací náměstkem ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE na téma Doporučení ČŠI pro práci škol, školských zařízení a jejich zřizovatelů.

  Napsáno čtvrtek, 02 listopad 2017 12:53 ve Aktuality Kolín Číst dál...
 • Čtenářské kluby

  Napsáno úterý, 10 říjen 2017 15:38 ve Aktuality Kolín
 • Nástroj na splnění povinné publicity MŠMT. Podrobný návod zde!
  Nástroj na splnění povinné publicity MŠMT. Podrobný návod zde!

  Víte jak splnit povinnou publicitu k projektu, ale máte problém vytvořit plakát? Právě proto MŠMT vytvořilo generátor publicity, který můžeme použít například při získání pěnez pro školu skrze šablony. Podívejme se, jak postupovat a jak by měl výsledný plakát vypadat. Generátor publicity ZDE

  Napsáno středa, 21 září 2016 14:27 ve Aktuality Kolín Číst dál...
 • Proběhlo 3. zasedání Řídícího výboru MAP vzdělávání ORP Kolín
  Proběhlo 3. zasedání Řídícího výboru MAP vzdělávání ORP Kolín

  Dne 20.9.2016 se konalo třetí zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín (MAP). Zasedání se zúčastnilo 24 z 32 členů Řídícího výboru (ŘV) a pět hostů.

  Po přivítání předsedkyní ŘV Alenou Švejnohovou převzala slovo hlavní manažerka projektu Iveta Minaříková a představila přítomným nové logo projektu. Důležitou částí celého setkání bylo schvalování investičních záměrů škol a školských zařízení v regionu, které realizační tým sbíral v průběhu léta v terénu a projednával s jednotlivými zřizovateli. Účelem sběru a schválení jednotlivých záměrů bylo jejich zařazení do Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Kolín, které je podmínkou pro možnost žádání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Aktuálně je otevřena výzva č. 47 Infrastruktura pro základní školy, kde mohou jednotlivé školy žádat na stavební úpravy 1-99 milionů Kč. Celkem bylo v ORP Kolín sesbíráno 238 projektů s celkovými náklady 713.455.000,-Kč.

  Napsáno čtvrtek, 29 září 2016 13:04 ve Aktuality Kolín Číst dál...
 • Aktivity MAP vzdělávání Kolínsko - pozvánka nejen pro pedagogy
  Aktivity MAP vzdělávání Kolínsko - pozvánka nejen pro pedagogy

  Vážení zřizovatelé, ředitelé škol a školek, pedagogové a zájemci o vzdělávání v regionu,

  rádi bychom pozvali všechny přátele vzdělávání na následující akce v roce 2016 a 2017, které jsou plánovány v Místním akčním plánu vzdělávání na Kolínsku.

  Plán aktivit - akce

  Napsáno středa, 21 září 2016 16:45 ve Aktuality Kolín Číst dál...
 • NÁVŠTĚVA PEDAGOGŮ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Z HORNÍ BŘÍZY NA KOLÍNSKU
  NÁVŠTĚVA PEDAGOGŮ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Z HORNÍ BŘÍZY NA KOLÍNSKU

  Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 se v rámci Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín uskutečnila reciproční návštěva pedagogů z Masarykovy základní školy z Horní Břízy u Plzně, které navazovala na květnovou návštěvu pedagogů kolínských škol v Horní Bříze. Sedm pedagogů včetně vedení školy se přijelo podívat, jak učitelé kolínského regionu vyučují, jaké ve výuce používají metody a pomůcky a co nabízí svým žákům v rámci mimoškolních aktivit.

  Napsáno neděle, 27 listopad 2016 10:18 ve Aktuality Kolín Číst dál...
 • Dotační program Bezpečné klima v českých školách
  Dotační program Bezpečné klima v českých školách

  Rádi bychom upozornili, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 výzvu „Bezpečné klima v českých školách“ (č.j. MSMT-11483/2016-2)  

  Je možné žádat o finance na měkké oblasti - práce s pedagogy a prohlubování jejich odborných znalostí, vzdělávání učitelů, ředitelů i metodiků, ...

  Napsáno úterý, 20 září 2016 13:57 ve Aktuality Kolín Číst dál...
 • Pozvánka na 3. setkání ŘÍDÍCÍHO VÝBORU Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín

  Úterý 20. 9. 2016

  Zasedací místnost radnice MěÚ Kolín

  15,00 – 17,00 hodin

   

  Napsáno pondělí, 19 září 2016 08:13 ve Aktuality Kolín Číst dál...
 • Soutěž pro školy ve sběru surovin
  Soutěž pro školy ve sběru surovin

  Společnost WEGA recycling s.r.o.

  pořádá 13. ročník soutěže pro veškerá školská i mimoškolská zařízení ve sběru druhotných surovin

   

  Napsáno úterý, 30 srpen 2016 08:38 ve Aktuality Kolín Číst dál...
 • Kalendáře MAP vzdělávání - zapojte se!
  Kalendáře MAP vzdělávání - zapojte se!

  Vážení čtenáří,

  rádi bychom pro příští rok 2017 vytvořili stolní kalendáře s tematikou vzdělávání / školství. Představujeme si, že by na jednotlivých stranách byly umístěny fotografie ze školních akcí a zároveň pozvánky na akce, které ve školách budou pořádat.

  Napsáno pondělí, 29 srpen 2016 15:17 ve Aktuality Kolín Číst dál...
 • Máte nejasnosti se šablonami pro MŠ a ZŠ? Přijďte na seminář, kde vše vyjasníme.
  Máte nejasnosti se šablonami pro MŠ a ZŠ? Přijďte na seminář, kde vše vyjasníme.

  Vzhledem k velkému zájmu škol o pomoc při přípravě projektů šablon jsme pro Vás připravili seminář Příprava projektu šablon pro MŠ a ZŠ aneb podpora škol formou zjednodušeného vykazování, který bude zaměřen na praktickou práci v prostředí IS KP14+. Čeká Vás seznámení s novým informačním systémem pro projekty v rámci OP VVV – ISKP14+, pomoc s registrací do tohoto systému přímo na místě, vytvoření elektronické žádosti krok za krokem, vhodné nastavení šablon s ohledem na výsledky z dotazníků a rovněž i informace k elektronickému podpisu.

  Napsáno pondělí, 29 srpen 2016 14:01 ve Aktuality Kolín Číst dál...
 • Hledá se školní psycholog - Kolín

  Prostor Plus o.p.s. přijme na zkrácený úvazek psychology na dvě ZŠ v Kolíně. Nástup od 1.9.2016. Nabízíme metodickou a supervizní podporu, práci v týmu školních psychologů, plat 25 000Kč (na plný úvazek). Své CV a motivační dopis zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte na 604937300

  popis pracovní pozice: skolni-psycholog.pdf

  Napsáno pondělí, 29 srpen 2016 09:56 ve Aktuality Kolín
 • Podrobný popis kvalifikace školního asistenta a chůvy

  Jakou kvalifikaci musí mít školní asistent/ka? A jaká je kvalifikace chůvy? Odpověď na tyto otázky, se kterými se na MŠMT ZŠ i MŠ obrací, najdete v článku.

  Napsáno pondělí, 29 srpen 2016 09:34 ve Aktuality Kolín Číst dál...
 • Pozor změna - MŠMT aktualizovalo dokument k tvorbě strategického rámce.
  Pozor změna - MŠMT aktualizovalo dokument k tvorbě strategického rámce.

  Na stránkách MŠMT je k 1.7. zveřejněn aktualizovaný dokument ke tvorbě strategického rámce. Upozorňujeme zejména na změnu tvorby SWOT-3 analýzy, která měla být původně tvořena pro každé povinné téma, nyní nově pro každou PRIORITNÍ OBLAST. Nově aktualizovaný

  dokument: Strategický rámec MAP - 1.7.2016

  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam

  Napsáno úterý, 26 červenec 2016 09:48 ve Aktuality Kolín
 • Setkání Řídícího výboru 29.3.2016
  Setkání Řídícího výboru 29.3.2016

  Dne 29. 3. 2016 se sešel Řídící výbor Místního akčního plánu Kolín, související dokumenty najdete dole v příloze tohoto článku.

  Napsáno středa, 22 červen 2016 11:28 ve Aktuality Kolín

Aktuálně - Nymburk

 • Chceme zlepšit místo, kde žijeme
  Chceme zlepšit místo, kde žijeme

  Do konce října máte ještě šanci přihlásit sebe a své žáky do našeho projektu Chceme zlepšit místo, kde žijeme. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na 721 170 352.

  Těšíme se na vaše projekty!

  Za realizační tým

  Milena Válková

   

  Napsáno pondělí, 07 říjen 2019 12:28 ve Aktuality Nymburk
 • Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ
  Napsáno pátek, 04 říjen 2019 10:20 ve Aktuality Nymburk
 • Zahradní festival
  Zahradní festival

  ZAHRADNÍ FESTIVAL


  Téměř čtyři sta dětí z mateřských a základních škol z nymburského regionu se ve čtvrtek 19. září dopoledne pohybovalo v areálu Eko zahrady Střední zemědělské školy v Poděbradech. Velkorysý prostor zahrady poskytl dostatek místa pro několik stanovišť, která nabízela interaktivní programy zaměřené na ochranu přírody. Děti mohly zkoumat vzorky vody či půdy pod mikroskopem, pozorovat a zkoušet, jak silný může být vítr, podívaly se, jak a v čem se zabydluje čmelák či jaká je výbava včelaře. U venkovní pece si vlastnoručně mohly udělat placku z mouky, sledovat, jak se peče a pak ji sníst. Kromě již zmíněných stanovišť, která byla v režii Střední zemědělské školy a jejích studentů a učitelů, se festivalu účastnily ještě DDM Symfonie s výtvarnou dílničkou a Záchranná stanice Huslík. Část dětí se také učila masírovat své kamarády v rámci programu Masáže dětí dětem. Pro starší děti bylo připraveno divadelní představení Muž, který sázel stromy. Kromě získávání povědomí o tom, jak to na naší planetě funguje a co vše je zapotřebí, aby země byla úrodná a aby vše bylo v symbióze, spočíval další benefit akce ještě v tom, že se spolu potkávala generace malých dětí a téměř dospělých studentů a všichni se museli spolu nějak domluvit a společně něco zažít.

  V poledne už se zahrada otevřela i pro veřejnost a návštěvníci měli možnost ochutnat plody zahrady. Studenti uvařili v kotlíku dva druhy polévek, v peci upekli zeleninu, placky, brambory, k ochutnání byl kváskový chléb i domácí kynuté buchty. Zelenina ze zahrady byla také základem dobrot, které připravilo Střední odborné učiliště společného stravování – k ochutnání byl například cuketový tataráček, cuketový nákyp, dýňová polévka či podzimní salát. Kromě gastronomických zážitků se mohli účastníci (učitelé, ale i veřejnost) zúčastnit workshopů Nadace proměny Karla Komárka, ekocenter Koniklec a Huslík. Studenti zase předávali své zkušenosti s bezodpadovým hospodařením. V podvečer se rozezněla zahradou hudba v podání kapely Merbo trubky.

  Velké poděkování patří zakladatelům Eko zahrady i duchovním rodičům Zahradního festivalu manželům Znamínkovým.

  Tolik dojmy dospělého účastníka. Následuje rozhovor s dětmi z MŠ Větrník o tom, co se jim na Zahradním festivalu nejvíce líbilo a co si pamatují. Reportérka se vypravila za dětmi po týdnu a byla varována, že se děti mezitím zúčastnily ještě dalšího výletu do liberecké ZOO. Posuďte sami, zda to jejich dojmy ze Zahradního festivalu ovlivnilo a kolik relevantních informací bylo získáno.

  MŠ Větrník, Myšky, čtyřleté děti:

  Děti, co se vám na zahradě nejvíc líbilo?
  Fandík: „Slepičky.“
  Elinka: „Ne, ty tam nebyly. Slon.“
  Jezdec na odrážedle, který vždy přijel a odjel, aby něco pronesl: „A žirafa!“
  Fandík: „A vrkové. Jak jsme šli na ty králíčky, tak se to tam točí, a to jsou vrky.“
  Elinka: „To je jako vlk, co sežral babičku a potom Karkulku.“

  Děti se účastnily programu Opylovač. Co si pamatují?
  Fandík: „Rukavice (včelaře) jsou vyrobený z kůže a včeličky to snadno nepropíchnou.“
  Elinka: „To vyrobily (čmeláčí domeček) vosy. A ty měly jako její matka, její taky matka a její dítě, který kousalo a potom štípalo a potom štípne do nosu.“
  Kája: „Dávali tam ze včeliček med.“

  Víte, proč jsou užitečné včeličky?
  Elinka: „Létají proti sluníčku, aby se mohly schovat.“

  Děti, kdo dává med?
  Fandík: „Přeci ty pánové.“

  A co dalšího si ještě pamatujete z poděbradské zahrady?
  Jezdec: „Takovou velkou žirafu. A tam šla zebra. A já jsem kočka a potom budu motýl a potom budu školák.“
  Fandík: „Tam byla garáž a tam byl trambaj.“
  Kája: „A já jsem viděla zapláclou žirafu a byla živá!!!“

  Kočky, Sváťa, 5 let: (účastnil se programu Voda)

  Cos viděl v mikroskopu, Sváťo a co si pamatuješ?
  Bakterie. Ale byly ošklivý! Ale já jsem se nebál hodných bakterií. Některá zvířátka žijí ve vodě. Třeba labuť. Nebo žralok. Nebo makrela. Taky štika a losos.
  Ty znáš hodně ryb, to asi chodíš na ryby s tatínkem, viď?
  Jo.
  A už jsi nějakou sám chytil?
  Ne, já jsem ještě malinkej. Ale až budu dospělý a maminka a tatínek budou malinký, tak ji chytím.
  A Sváťo, co myslíš, jak můžeme chránit přírodu?
  Neházet odpadky. A od nepřátel země. Oheň. Voda. Vítr. Bouřka.

  Konec rozhovoru, děti musely jít na oběd. Určitě se za nimi ale opět vypravíme!

   

   

   

  Napsáno pátek, 27 září 2019 09:45 ve Aktuality Nymburk
 • Inspirativní kavárna se senátory na téma Co nebo Kdo brzdí české školství
  Napsáno středa, 25 září 2019 09:37 ve Aktuality Nymburk
 • Tvořivá matematika aneb GeoGebra pro učitele matematiky
  Napsáno středa, 25 září 2019 09:34 ve Aktuality Nymburk
 • Hravá angličtina s prvky Montessori pedagogiky
  Napsáno středa, 25 září 2019 09:32 ve Aktuality Nymburk
 • První setkání tzv. Podpůrné sborovny
  Napsáno středa, 25 září 2019 09:30 ve Aktuality Nymburk
 • Inspirativní kavárna s ministrem Plagou
  Inspirativní kavárna s ministrem Plagou

  V Inspirativní kavárně se inspiroval i ministr

  Inspirativní kavárna, respektované setkávání učitelů a široké veřejnosti v rámci projektu MAP II na Nymbursku nad tématy z oblasti školství a vzdělávání, zahájila nový školní rok ve velkém stylu. Do křesla pro hosta totiž usadila ve čtvrtek 12. září samotného ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Příležitost diskutovat s Robertem Plagou si nenechali utéct jak ředitelé škol, tak učitelé, zřizovatelé škol či rodiče.


  Ministr Plaga dorazil na minutu přesně na Malou scénu Hálkova divadla, kde už na něj čekalo téměř šedesát lidí. Za organizátory jej přivítala Markéta Literová z Cílkovy domácí školy a po stručném představení kolekce připravovaných akcí projektu MAP mu předala slovo. Ministr na úvod nastínil, o co ministerstvo školství pod jeho vedením usiluje. Učitelské platy jsou podle něj bodem nula na cestě za nezbytným zvýšením atraktivity učitelské profese, ale za největší „bolístku“ českého školství považuje fakt, že jako národ nepostupujeme v oblasti vzdělávání konsenzuálně. „Co ministr, to jiná koncepce, jiné priority. Proto napínám své úsilí ke stabilizaci v oblasti vzdělávání a snažím se navazovat všechny aktivity svého úřadu na Strategii 2030+“, uvedl R. Plaga. Následně pak vyjmenoval několik zásadních kroků na této cestě. K nim patří např. proměna obsahu vzdělávání reflektující rychlý vývoj ve společnosti nebo metodická podpora pro učitele, „ale podpora nepovinná, protože ne všichni učitelé ji potřebují“. Evergreenem mezi úkoly rezortu školství je snížení administrativní zátěže, k němuž by mělo přispět zavedení rezortního informačního systému, nebo zvýšení právní jistoty pro školy, a to formou poskytování závazných stanovisek při výkladu právních norem. Pan ministr zároveň zdůraznil, že úlohou ministerstva je zajistit prostředky pro vzdělávací soustavu, definovat její rámce a zajistit podporu, ne však nést veškeré náklady či determinovat výuku. Školy podle něj potřebují dostatečnou volnost.


  V navazující diskusi došlo jak na celospolečenská témata, která v současné době zvedají ze židlí odbornou pedagogickou i širokou veřejnost, jako inkluze, povinná maturita z matematiky, platy učitelů či nové financování škol, tak i na konkrétní problémy jednotlivých škol. Ve všech případech projevil ministr Plaga maximální připravenost, odpovídal s ohledem na reálnou situaci, nesliboval nemožné, a hlavně dokázal přesvědčit přítomné o tom, že svému rezortu skutečně rozumí a ví, čeho a proč chce dosáhnout. Chvílemi nahlas přemýšlel o zajímavém podnětu z pléna a svým celkovým projevem si minutu po minutě získával důvěru širokého spektra tazatelů, což je v dnešní době na naší politické scéně jev ojedinělý. Zpětná vazba potvrdila, že nikdo neodešel zklamaný a nikdo nelitoval času stráveného s panem ministrem Plagou.
  Pro Inspirativní kavárnu projektu MAP na Nymbursku je velmi povzbudivá skutečnost, že v ní můžou nalézt inspiraci nejen učitelé nebo rodiče, ale i ministr školství.

  Co řekl ministr Robert Plaga o inkluzi

  Ministr podporuje myšlenku společného vzdělávání, nicméně souhlasil s názorem z pléna, že zavedený systém je neefektivní. Chybou byla živelnost zavádění společného vzdělávání do škol, které nebyly předem připraveny a nedostalo se jim patřičné podpory. Osobně je pro obě složky základního vzdělávání, a to jak školy normální, tak speciální, při fungování jasných pravidel. Vnímá problém pedagogicko-psychologických poraden, které často podléhají tlaku rodičů, a rád by zavedl metodické řízení těchto institucí. Je tu ještě jeden problém: „Štve mě chování mnoha rodin, které dnes extrémně přenášejí veškerou odpovědnost za své dítě na školu. Odmítají domácí úkoly a přípravu, dětem se nevěnují, ale agresivně se domáhají dobrých výsledků svého dítěte“, uvedl ministr.

   

  Minirozhovor, který poskytl ministr Robert Plaga realizačnímu týmu projektu MAP II na Nymbursku

  Pane ministře, hovořilo se zde opakovaně o dramatickém nedostatku učitelů. Přitom se ví, že velké procento absolventů pedagogických fakult do škol nenastoupí. Neměl by se změnit už samotný proces přijímání na pedagogické fakulty ve smyslu sofistikovanějšího zjišťování předpokladů pro učitelské povolání?
  Cílem je, aby vznikl přetlak na pedagogické fakulty, aby bylo možné studenty vybírat. Dokud nebude učitel atraktivní povolání, nemá to smysl. A jestli bude člověk dobře učit, to se ukáže stejně až před katedrou. Dnes tu zazněla dobrá myšlenka: kromě síta při přijímačkách by se měli studenti potkat s praxí už hned v prvním a druhém ročníku studia. Jedině tak včas zjistí, zda mají pro toto povolání talent a zda je baví učit.


  Apropos talent: Často narážíme na problém nadaných dětí. Odborníci se shodují v tom, že jejich podpora je nedostatečná, pokud talentované dítě vůbec někdo odhalí. Jak vnímáte tento problém?
  Je nešťastné, že nadané děti byly zahrnuty do kategorie dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Při stávajícím systému práce pedagogicko-psychologických poraden je možné zachytit pouze ty děti, které mají nadání v kombinaci s některou poruchou. Cesta nevede přes poradny, nejčastěji by to měl být učitel, kdo odhalí mimořádně nadaného žáka. Je však zatím otázkou, kdo by kvalifikovaně tyto děti testoval. Souhlasím, že téma nadaných dětí je podceňováno. Jakmile se společné vzdělávání usadí, bude možné se tomuto problému věnovat.


  Dovolte otázku týkající se Místních akčních plánů vzdělávání. Máte šanci v rámci své práce sledovat konkrétně tento systémový projekt? Pokud ano, jak jej hodnotíte?
  Mám štěstí, že mám výborný tým náměstků, takže mám zpětnou vazbu. Ta je speciálně u tohoto projektu velmi dobrá, což se odráží i ve vyjednávání o podobě budoucího programového období. MAPy za mě ano, byť ne všude fungují stoprocentně. Ale v principu je to velmi dobrý nástroj, který má přímý dopad do území, a to je to, co mě zajímá: ne systémový národní projekt, ale reálný výkon. Poněkud skeptičtější jsem v případě Krajských akčních plánů vzdělávání. To však souvisí s rozdílným přístupem hejtmanů k této problematice.


  Prozraďte nám ještě, zda jste maturoval z matematiky. A kdybyste měl možnost volby, zvolil byste si ji jako maturitní předmět?
  Ano, maturoval jsem z matematiky. Za dva. A šel bych do toho znovu, ale to jsme zase
  u toho: je to dáno tím, že jsme měli na střední škole skvělého matematikáře.
  Pane ministře, můžete nám na závěr sdělit svůj dojem z dnešní Inspirativní kavárny? Nebyl to pro Vás ztracený čas?
  Přiznám se, že jsem nevěděl, co od tohoto setkání čekat. Ale díky různorodému složení publika, v němž byli zastoupeni ředitelé i učitelé různých typů a stupňů škol, jsem mohl na místě nahlas přemýšlet, takže to byla velmi dobrá zpětná vazba. Upřímně, mám z té spousty podnětů možná větší hlavu, než když jsem přijížděl, ale jsem za to rád.

  Moc Vám děkujeme za návštěvu a čas a přejeme hodně zdaru.

  Za realizační tým

  Zobrazení vložené galerie on-line na:
  https://vzdelavani-spolecne.cz/#sigProId4c8dc9d3dd

  Ivana Šmejdová

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Napsáno úterý, 17 září 2019 13:01 ve Aktuality Nymburk
 • Zahradní festival
  Zahradní festival

  Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku společně se Střední zemědělskou školou v Poděbradech si vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na Zahradní festival, který se koná 19. září 2019 v Eko zahradě v Poděbradech. Podrobný program a pozvánku naleznete v galerii obrázků. Těšíme se na vás! :-)

  Napsáno úterý, 03 září 2019 10:01 ve Aktuality Nymburk
 • Ministr školství Robert Plaga v zářijové Inspirativní kavárně
  Napsáno úterý, 27 srpen 2019 15:32 ve Aktuality Nymburk
 • Výzva pro šikovné školáky ve věku 12 - 15 let! :-)
  Výzva pro šikovné školáky ve věku 12 - 15 let! :-)

  Nejsme bábovky!


  Hledají se zvídaví žáci, kterým není lhostejný okolní svět. Výzva pro třídní kolektivy sedmých až devátých ročníků. Hned dvě aktivity nabízí Místní akční plán vzdělávání II na Nymbursku sedmákům, osmákům a deváťákům. Těm, kteří nepatří mezi bábovky bez vlastních nápadů, těm, kteří jen nevisí na mobilech, ale přemýšlejí o světě, v němž žijí. 

  Chceme zlepšit místo, kde žijeme bude bavit ty, kdo mají nápad, jak zlepšit život ve svém okolí, třeba zkrášlením veřejného prostoru, zmapováním regionální historie či uspořádáním kulturní či společenské akce. Co budou k tomu potřebovat? Chuť a odvahu svůj nápad uskutečnit, a také oblíbeného učitele, který se stane patronem jejich projektu. Pak už stačí zaslat stručnou anotaci svého projektu na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vybereme maximálně šest nejlepších projektů, které podpoříme částkou 10 tisíc korun a pomůžeme vaši třídu a zároveň školu zviditelnit. Pozor! O vaše nápady se zajímá vedení města Nymburk! Vybrané týmy budou moci prezentovat své projekty před starostou a místostarosty města a dozvědět se tak jejich názor. Nad projekty, které zaujmou nejvíc, převezme město Nymburk záštitu.
  Pro inspiraci: V rámci projektu MAP I jsme v roce 2017 podpořili tyto nápady vašich starších kolegů: Běh k Bučickému mlýnu, jehož vyvrcholením bylo vypuštění výra velkého - žáci ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice. Sousedské lavičky pro venkovní vyučování i posezení pro občany a žáky – sedmáci ze ZŠ a MŠ Dymokury. Sousedské povídání – informační tabule Vítejte v naší škole doplněná stoly a lavičky, umístěné před vchodem do školní budovy – deváťáci z téže školy.

  Příběhy našich sousedů – Post Bellum jsou výzvou pro osmáky a deváťáky, které baví historie a třeba pokukují po žurnalistice či právech. Jejich úkolem je najít zajímavého pamětníka, vyzpovídat jej a ze získaných materiálů včetně fotografií vytvořit rozhlasovou reportáž nebo televizní dokument. K ruce budou mít nejen svého učitele a koordinátora Post Bellum, ale například i redaktory Českého rozhlasu. Pro zájemce je připraven workshop pro začínající kameramany či střihače i workshop s lidskoprávní tematikou. Těšíme se na 5 -6členné třídní kolektivy, které svým příběhem přispějí k rozšíření sbírky PAMĚTI NÁRODA. Ta obsahuje již na 570 pamětnických příběhů, najdete je na www.pribehynasichsousedu.cz. Projekt je dlouhodobě podporován Českým rozhlasem a Ministerstvem kultury. Pojďte s námi psát živou učebnici dějepisu! Těšíme se na vaše přihlášky na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


  Ono to výše uvedené dá velkou práci. Ale je-li smysluplná a navíc nás baví, pak stojí za to. Přinese totiž radost a užitek nejen nám, ale i mnoha dalším lidem. Nikoli potlesk či diplom, ale vědomí tohoto je hlavní odměnou pro ty, kteří nejsou bábovky!

  Příjem přihlášek do obou aktivit uzavíráme již 15. září!


  Realizační tým projektu MAP II na Nymbursku

  Milena Válková, koordinátorka plánování MAP II, tel. 721 170 352

  Napsáno úterý, 23 červenec 2019 08:56 ve Aktuality Nymburk
 • Kulatý stůl na téma strategie ve vzdělávání ČR do roku 2030+
  Kulatý stůl na téma strategie ve vzdělávání ČR do roku 2030+

  Ojedinělá možnost zúčastnit se diskuze s odborníky na téma vzdělávání přímo v našem regionu!

  Diskuzi bude moderovat Prof., PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., předseda externí expertní skupiny pro přípravu Strategie 2030+.

  Napsáno středa, 29 květen 2019 13:24 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Tisková zpráva Kulatý stůl
  Tisková zpráva Kulatý stůl

  Ředitelé škol na Nymbursku se sešli u kulatého stolu s tvůrci nové strategie vzdělávání

  Nymburk se stal v pondělí 3. 6. 2019 dalším z měst ČR, které poskytlo zázemí pro uspořádání kulatého stolu na téma Řízení vzdělávacího systému ČR do roku 2030.

  Napsáno pondělí, 10 červen 2019 12:03 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • ZOO Chleby představila nové výukové programy
  ZOO Chleby představila nové výukové programy

  Potkaly(i) se v ZOO

    Na třicet učitelek z nymburského, kolínského a boleslavského regionu se sešlo 4. dubna v ZOO Chleby.

  Napsáno středa, 24 duben 2019 13:10 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Rozhovor s Kateřinou Cajthamlovou
  Rozhovor s Kateřinou Cajthamlovou

  Dětem pohyb místo mobilů, radí doktorka Cajthamlová

  https://hearthis.at/radio-patriot-ue/inspirativn-kavrna-kateina-cajthamlov-752019/

  Poslední Inspirativní kavárna v letošním školním roce připravila nymburské rodičovské a pedagogické veřejnosti možná trochu překvapivě setkání se známou dietoložkou Kateřinou Cajthamlovou. Pravidelná inspirativní setkání na Malé scéně Hálkova divadla v Nymburce, která se konají v rámci projektu MAP II, se věnují tématům z oblasti výchovy a vzdělávání.

  Napsáno úterý, 21 květen 2019 13:21 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • 2. setkání Řídicího výboru
  2. setkání Řídicího výboru

  Dne 16. května 2019 se uskutečnilo druhé setkání Řídicího výboru Místního akčního plánu na Nymbursku. V příloze naleznete zápis s přílohami.

  Napsáno středa, 05 červen 2019 11:56 ve Aktuality Nymburk
 • Workshop k reformě financování regionálního školství
  Napsáno čtvrtek, 11 duben 2019 13:03 ve Aktuality Nymburk
 • Seminář Vzhůru do Evropy
  Napsáno čtvrtek, 28 březen 2019 12:24 ve Aktuality Nymburk
 • Rozhovor se Zuzanou Maléřovou
  Rozhovor se Zuzanou Maléřovou

  Rozhovor se spisovatelkou Zuzanou Maléřovou

  1) Váš vztah k dětem je velmi respektující, citlivý - dovedou Vás vůbec děti naštvat? Neměla jste někdy chuť jednu jim plácnout?
  To teda dovedou! Navíc jsme všichni emotivní, takže to jsou rychlé "třesky", vyčistí se vzduch a jede se dál. Považuji to za lepší, přímější a rychlejší než dusno, tresty nebo výčitky. A za vůbec nejvíc nebezpečné považuji slovní ponižování, urážky, útoky na slabá místa. Co je proti tomu plácnutí, i když fyzické tresty nepoužívám. Ale zlé slovo, i když se omluvíte, žije dál a v náročné životní chvíli se z paměti znovu vynoří, a znovu Vás oslabí.

  2) Dokázala byste si vzpomenout na nějakou náročnou situaci, kdy jste potlačila své rodičovské ego? A bylo to v dané situaci dobře?
  Takové situace zažívají všichni rodiče každou chvíli. Říkám tomu "přinutit se mít radost". Přicházíte domů unavení, těšíte se na klid a najednou si uvědomíte, že tam čekají dvě natěšené děti, jak si s nimi budete hrát. Třeba člověče nezlob se, to je jedno. Strašně se Vám nechce, chcete mít chvíli času pro sebe. Ale přinutíte se, začnete hrát a za malou chvíli se smějete, radujete, objímáte, jste šťastní.

  3) Co jste se Vy osobně nejvíc od (nejen svých) dětí v životě naučila?
  Radosti, prožívání všeho hezkého a rychlé schopnosti se zahojit, když se nedaří. Velkorysosti. Děti chtějí, aby bylo dobře.

  4) Chystáte se napsat v budoucnu další knížku o dětech? Jaká bude?
  Kniha, na které momentálně pracuji, o dětech není, ale protože je v ní hodně citů, vztahů a ty mateřské jsou jedny z nejzákladnějších, určitě se v ní fakt, že jsem máma, projeví. V novém vydání nyní vyšla kniha O květině a v té je několik kapitol, které shrnují mé pátrání ve světě dětí malých i velkých, například kapitola O růstu člověka. A další. Mimo jiné se v ní uzavírá i růst mých vlastních dětí. Když vyšla kniha Jak potkat děti, byla vyzdobena jejich dětskými kresbami. Knihu O květině dnes po osmnácti letech ilustroval již co by "profesionál", student výtvarné školy, syn Jeroným Bohdan. A dcera Alžběta Bohdanová, která je zpěvačka, nazpívala na CD O lásku dál několik mých textů. Tak vidíte, zeptáte se "jak, proč a kdy" a z dětí jsou dospělí lidé.

  Napsáno pátek, 22 březen 2019 12:10 ve Aktuality Nymburk
 • Inspirativní kavárna se Zuzanou Maléřovou aneb Co se můžeme učit od dětí
  Inspirativní kavárna se Zuzanou Maléřovou aneb Co se můžeme učit od dětí

  Nechme dětem prostor pro jejich sny

  Nechávejme děti, aby se mohly svobodně rozhodovat. Aby zažily vášeň pro to, co dělají. To byla jedna z inspirativních myšlenek spisovatelky Zuzany Maléřové, která vystoupila jako host 12. března 2019 v třetí letošní Inspirativní kavárně. Připomeňme, že akci z rejstříku projektu Místní akční plán II na Nymbursku si mohou užívat rodiče i učitelé v Hálkově divadle v Nymburce jednou měsíčně. Téma bylo tentokrát poněkud naruby: místo obvyklého odborného pohledu na výchovu a vzdělávání zkusili účastníci spolu s Maléřovou tentokrát pohlédnout na děti jako na jedinečné bytosti, od nichž se můžeme naučit mnoho my dospělí. Pokud ovšem dokážeme připustit, že naše představy o tom, co je pro ně nejlepší, nemusejí být vždy jediné správné.


  Zuzana Maléřová je dětmi fascinována odedávna. Od narození svých dvou ratolestí pozoruje víc jak dvacet let všechny děti ve svém okolí zcela cíleně, a protože se „nevlamuje“ do jejich světa, neboť respektuje jeho intimitu a křehkost, dokáže vnímat kreativitu a emocionalitu dětí, ale i jejich sílu zvládat složité životní situace. Její respekt k jedinečnosti dětského světa však vůbec neznamená, že by dítě nemělo dodržovat určitý řád, naopak ho považuje za nezbytný. Zuzana Maléřová citlivě zachycuje výsledky svých „pozorování“ ve svých třech knížkách o dětech, v nichž odpovídá na otázky jak, proč, kdy. První z trilogie, Jak potkat děti, se věnuje nejmenším, druhá s názvem Proč kluci milují fotbal je o náctiletých a třetí titul Kdy se dotknout dospělosti se zabývá těmi, kteří stojí na prahu dospělosti. Jak sama autorka přiznává, psala knížky o dětech, ale nejvíc se dozvěděla o sobě, o nás dospělých. A ne vždy to bylo lichotivé. Účastníci kavárny odcházeli tentokrát z kavárny nahlodáni červíkem pochybností: Nebereme dětem velký kus jejich světa? Dokážeme připustit, že nemusíme být s dětmi zajedno v jejich představách o štěstí? Neorientujeme je pouze na výkon? Každopádně není na škodu občas si podobné otázky položit.


  Příští Inspirativní kavárna se připravuje na 2. dubna 2019 a všichni, kdo se zajímají
  o vzdělávání a školství, se můžou opět těšit na zajímavé téma: Je pro nás finské školství dobrou inspirací? Finský vzdělávací systém je již dlouhodobě brán jako vzor a v Inspirativní kavárně se mu pokusíme podívat pod pokličku. Pozvánku na tuto a všechny další akce najdete na webových stránkách projektu www.vzdelavani-spolecne.cz a na FB stránkách MAP vzdělávání na Nymbursku a Kolínsku.

  autor: Ivana Šmejdová
  Koordinátor vzdělávání MAP II

  foto: Milena Válková 

  Napsáno pátek, 22 březen 2019 12:07 ve Aktuality Nymburk
 • Workshop Zábavná matematika
  Napsáno středa, 20 březen 2019 12:04 ve Aktuality Nymburk
 • Březnová Inspirativní kavárna se Zuzanou Maléřovou
  Napsáno pondělí, 04 březen 2019 11:55 ve Aktuality Nymburk
 • ZRUŠENO PRO NEMOC!!!! Náhradní termín bude upřesněn.
  Napsáno čtvrtek, 21 únor 2019 14:25 ve Aktuality Nymburk
 • Workshop s Petrou Martinovskou: Asistent pedagoga v mateřské škole
  Napsáno středa, 20 únor 2019 14:04 ve Aktuality Nymburk
 • Matematika a digitální technologie: Ano, či ne?
  Napsáno čtvrtek, 14 únor 2019 14:02 ve Aktuality Nymburk
 • Pracovní skupina pro jazykovou gramotnost

  Ve středu 13. února 2019 se uskuteční první setkání Pracovní skupiny pro jazykovou gramotnost. Jste nadšený pedagog a chcete s námi pečovat o vzdělání na Nymbursku? Přidejte se k nám!

  PS-cetenarska-gramotnost

  Napsáno pátek, 08 únor 2019 13:59 ve Aktuality PS Nymburk
 • Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost se sejde tento čtvrtek již podruhé!

  pozvanka-2-PS

  Napsáno pondělí, 04 únor 2019 13:53 ve Aktuality PS Nymburk
 • Praktický seminář nejen pro knihovnice
  Napsáno pondělí, 03 červen 2019 13:26 ve Aktuality Nymburk
 • Druhé jednání Řídicího výboru
  Napsáno čtvrtek, 09 květen 2019 13:16 ve Aktuality Nymburk
 • Další Inspirativní kavárna již 7.května!
  Napsáno úterý, 30 duben 2019 13:14 ve Aktuality Nymburk
 • Co jsme se dozvěděli v Inspirativní kavárně o finském školství?
  Co jsme se dozvěděli v Inspirativní kavárně o finském školství?

  Obyčejný den v obyčejné finské škole

  Prostor, důvěra, rovnost, zodpovědnost, pohyb patří k hlavním pilířům, na nichž stojí úspěšné finské školství. Vedou ke spokojenosti žáků, učitelů, rodičů, potažmo celé společnosti.

  Inspirativní kavárna, populární akce pro všechny se zájmem o problematiku vzdělávání, se koná jednou měsíčně v rámci projektu MAP II na Nymbursku, za nímž stojí realizátoři MAS Podlipansko, MAS Svatojiřský les a Město Nymburk.  Ta poslední 2. dubna 2019 nabídla účastníkům silný kalibr: finské školství. Systém vzdělávání, o němž se u nás hovoří v poslední době bez nadsázky jako o fenoménu. Obsah podvečerního setkání se výrazně lišil od všech vysoce teoretických příspěvků v médiích. Realizační tým projektu totiž pozval do foyer Hálkova divadla v Nymburce tři osobnosti, které mají vlastní zkušenost s vyučováním na základních školách ve Finsku: Michala Pitína, pracovníka Velvyslanectví Finské republiky v Praze, který učil nejen na českých základkách, ale pobýval ve Finsku téměř tři roky a dlouhodobě zde působil jako učitel, Irenu Dvořákovou, učitelku matematiky a fyziky na všech stupních škol od elementárního až po univerzitní, zároveň představitelku iniciativy Učitel naživo a dále Ivetu Pasákovou, ředitelku neziskovky Step by Step, obě dámy se zkušenostmi ze stáží na finských školách.

  Hosté potřebovali k předání svých zkušeností pouze barevné fotografie, k nimž připojovali konkrétní postřehy ze svých pobytů ve finských školách. A byly to mini příběhy tak zajímavé, že z nich šla přítomným hlava kolem. Přibližme skrze ně ve stručnosti jeden obyčejný den v běžné finské základní škole. Ta stojí obvykle na volném prostranství poblíž lesa, má nezbytné hřiště a kluziště. Děti přijedou ráno samy na kolech, na běžkách, autobusem, taxíkem (zadarmo), zují si venkovní obuv a běhají po škole jen ve vlněných ponožkách. Jejich třída se podobá víc obýváku než klasické učebně, jsou tu relaxační koutky, gymbally či balanční židličky, na nichž se dítě může i během výuky „vrtět“. Anebo může odejít ze třídy a usadit se na chvíli v jiném, klidném koutku. Je trochu jedno, jestli se žák něco naučí jinde nebo jindy než přímo v hodině, je tím veden k zodpovědnosti. Samotný vzdělávací proces je postavený na zájmu dětí, nikoli na výkonu. Místo testů se žáci učí sebehodnocení, velkou část teorie nahrazuje praxe, v dílnách s opravdovým nářadím, ve třídách vybavených mnoha hudebními nástroji, na něž se pořád hraje… Kupodivu z hlediska didaktiky nejsou hodiny nikterak mimořádné, převládá frontální výuka a klasické metody. Ale jak vidno, o efektivitě vzdělávacího procesu rozhoduje ještě řada dalších, neméně důležitých faktorů. Dětí se specifickými vzdělávacími potřebami je ve třídě řada, ale každé z nich má svého asistenta a k tomu tým specialistů (psycholog, speciální pedagog), kteří denně s dětmi kromě učitelů pracují. Neboť každá finská škola dává šanci všem, bez rozdílu. Má na to dostatek financí a také dostatečně velkou autonomii. Přestávka je z kategorie snů. Trvá minimálně patnáct minut a děti lítají venku na čerstvém vzduchu, na mráz nehledě. Dozor dohlíží, ale pohyb dětem neorganizuje. Ty jsou odmala samy zvyklé sportovat, pohyb je pro Finy neodmyslitelnou součástí života. Učitelé mají o přestávce čas si vypít kávu a popovídat si. Z oběda se nedělá velká věda. Jídlo je jednoduché, nechybí čerstvá zelenina. Kdo ji nechce, tak si ji na talíř nedá. Školní den končí, děti nasednou na kola, do autobusu nebo obují běžky a hurá domů.  

  Přičteme-li k výše uvedenému mimořádně vysokou prestiž učitelského povolání ve Finsku, absenci stresu ve škole danou minimem nařízení a zákazů (není co překračovat) stejně jako přiměřený objem učiva v jednotlivých předmětech a učení v souvislostech, důraz na sport a volný pohyb ve škole i mimo ni, intenzivní spolupráci rodičů se školou a marná sláva fakt, že Finsko patří k zemím s nejmenšími rozdíly v sociální a ekonomické oblasti, dostaneme základní odpověď na to, proč je finské školství tak výjimečné. Nutno je však vidět v celospolečenském kontextu, lze se jím inspirovat, nikoli je přenést jinam. Jako studnice inspirace však rozhodně stojí za to.

  Náš článek o finském školství končíme pozváním na další Inspirativní kavárnu, která se uskuteční 7. května 2019 od 16,30 hod. Pozvání na ni přijala Kateřina Cajthamlová a budeme se s ní společně zamýšlet nad tím, jak zvládnout neúspěch svých dětí. Těšíme se na vás!

   

  Text: Ivana Šmejdová

  Foto: Milena Válková

  Napsáno pondělí, 08 duben 2019 13:01 ve Aktuality Nymburk
 • Inspirativní kavárna na Rádiu Patriot
  Inspirativní kavárna na Rádiu Patriot

  Záznam z Inspirativní kavárny na téma finské školství na Rádiu Patriot dnes, ve čtvrtek 4. dubna od 11:00, repríza v neděli od 17:00. Kdo nestihne, může záznam vyhledat v archivu.

  http://www.radiopatriot.cz/program/

  Napsáno čtvrtek, 04 duben 2019 12:59 ve Aktuality Nymburk
 • Dokument MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ na Nymbursku schválen
  Dokument MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ na Nymbursku schválen

  Finální dokument Místní akční plán vzdělávání pro ORP Nymburk byl schválen Řídícím výborem dne 28.11.2017. 

  Napsáno středa, 06 prosinec 2017 12:20 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Víte kdo je vzorem Vašeho dítěte? Učitel, rodič, nebo třeba vedoucí kroužku? Omyl! Je to youtuber - přijďte na druhou inspirativní kavárnu zjistit, kdo to youtuber je a jak tento fenomén využít ve školství
  Víte kdo je vzorem Vašeho dítěte? Učitel, rodič, nebo třeba vedoucí kroužku? Omyl! Je to youtuber - přijďte na druhou inspirativní kavárnu zjistit, kdo to youtuber je a jak tento fenomén využít ve školství

  Vážení přátelé,
  zveme Vás na druhé setkání z cyklu Inspirativních kaváren s cílem otevřít vzájemnou diskusi na různá témata z oblasti vzdělávání. Tentokrát otevřeme velmi aktuální téma „YOUTUBE“ z různých úhlů pohledů…

  • Youtuber jako nejvyšší autorita?
  • Mohu mít jako rodič pod kontrolou virtuální svět svých dětí?
  • Existují učitelé jako aktivní youtubeři?
  Napsáno pondělí, 07 listopad 2016 09:27 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Rozhovor s Petrou Martinovskou o asistentovi pedagoga v MŠ
  Rozhovor s Petrou Martinovskou o asistentovi pedagoga v MŠ

  Asistent pedagoga je, když…


  Co si představit pod pojmem „Asistent pedagoga“? Stejně jako „inkluzivní škola“ nebo „speciální vzdělávací potřeby“ je to termín, který dnes slýcháme několikrát denně, a nemusíme být zrovna pedagogové. Tato slovní spojení označují nové skutečnosti na poli českého školství a je dobré jim rozumět. Navzdory četnosti výskytu však najdeme nemnoho výstižných, srozumitelných vysvětlení, natožpak pak fundovaných výkladů pro pedagogickou praxi.


  Z tohoto úhlu pohledu byl svěžím závanem workshop s lakonickým názvem „Asistent pedagoga pro mateřské školy“, který se konal v režii realizačního týmu projektu MAP II na Nymbursku a byl určený pro ředitelky, učitelky a asistentky z mateřských škol. Na třicet účastnic se sešlo 26. února v kavárně nymburského Kina Sokol při prezentaci lektorky Petry Martinovské, spoluautorky publikace Asistent pedagoga v mateřské škole, kterou mimochodem obdržely zúčastněné mateřinky v závěru akce jako bonus. Petra Martinovská, jež působí v současné době na MŠMT v oblasti předškolního vzdělávání, dlouhodobě pracovala jako učitelka v mateřské škole, z toho patnáct let jako ředitelka. Mohla si tedy dovolit bavit publikum předáváním ryze praktických zkušeností, které během svého dlouholetého pedagogického působení nashromáždila.
  Jak smysluplně využít současnou možnost zaměstnat v mateřské škole asistenta pedagoga? Jaké kroky by měla učinit ředitelka nebo vedoucí učitelka, učitelka i asistent před nástupem asistenta do MŠ, aby se předešlo nenaplněnému očekávání? Jak postupovat v průběhu jeho začlenění do prostředí MŠ? Jakou roli hrají ve spolupráci s asistentem pedagoga rodiče dítěte? Petra Martinovská směřovala ve své prezentaci od legislativy přes nastavení spolupráce učitelky a asistenta, jeho komunikace s dítětem až po příklady řešení a postupů v konkrétních situacích, přičemž zapojovala účastnice workshopu do hry, takže samy hledaly optimální modely fungování asistenta pedagoga v konkrétním prostředí. Závěrečná diskuze pokračovala ještě dlouho po oficiálním zakončení workshopu při podepisování zmíněné publikace autorkou. Přičteme-li k tomu výtečnou kávu a dortíky z kuchyně Kino Káva, můžeme směle konstatovat, že se další akce projektu MAP II na Nymbursku povedla.

  Využili jsme přítomnosti zástupkyně MŠMT Petry Martinovské v Nymburce a požádali ji ještě o krátký rozhovor.

  Paní Martinovská, českým školstvím hýbe v současné době inkluze, tedy podpora rovných šancí dětí v rámci povinné školní docházky, což v praxi znamená, že jsou do běžných školních kolektivů začleňovány děti s nejrůznějšími specifickými vzdělávacími potřebami. Zeptám se malinko provokativně: dřív inkluze nebyla? Anebo byla, jen se nepojmenovávala? A také asi záleželo na škole, na řediteli…
  Ano, i dříve byly ve třídách děti sociálně, zdravotně či jinak limitované, ale ten hlavní posun proti minulosti je v kvalitě vnímání inkluze: jejím cílem je, aby se dítě necítilo ve škole zle. Aby pobyt ve škole byl přínosem nejen pro ně, ale i pro jeho okolí. Je nastaven systém spolupráce škol s pedagogicko-psychologickými poradnami či centry, pokud zjistí učitel
  u žáka problém, odkáže jej na tuto instituci, která odborně posoudí potřeby dítěte a doporučí řešení. Snahou je umožnit co největšímu počtu jedinců žít v běžné společnosti. Jedním z podpůrných nástrojů je nově například právě zavedení instituce asistenta pedagoga.
  Je pravda, že plošné zavedení inkluze přináší problémy, školy nebyly dostatečně připravené. Zůstaneme-li u mateřských škol, ředitelky nebo vedoucí učitelky by měly kvalifikovaně posoudit, co z hlediska inkluze ve své škole zvládnou, a v tomto vymezeném prostoru se pak pohybovat. Za mě je filozofie inkluze v pořádku, je však nezbytné neustále vysvětlovat, co se tím společným vzděláváním myslí. Osobně bych podpořila státním benefitem tu školu, která je ochotná říct: „Jsme škola inkluzivní.“ Tím by se zároveň zvýšila její profesní i společenská prestiž.

  Je podle vás dostatečná úroveň vzdělání asistentů pedagoga? Co by se případně mělo zlepšit?
  Úroveň vzdělání asistentů pedagoga dostačující není, akreditovaný 80 nebo 120 hodinový kurz nestačí. Je potřeba dál se vzdělávat. Nicméně kurz umožnil vůbec vstup asistentů pedagoga do terénu. Zásadní problém je, že není dostatek vhodných adeptů. Obecně je na trhu práce málo pracovních sil, nemalou roli hraje i finanční podhodnocení této profese. Při nedostatku asistentů pedagoga paradoxně dělá již zmíněná plošná inkluze z učitelek „speciální pedagogy“.

  Co byste poradila zájemcům o práci asistenta pedagoga v mateřské škole?
  Ať se jdou nejprve podívat do praxe. Ať navštíví mateřinky ve svém okolí a vyberou si tu, která je osloví, kde se cítí dobře. To je podstatné pro to, aby později zvládli problémy, které s sebou tato profese nutně nese. Čím pečlivější tenhle soukromý „průzkum“, tím lépe. Ať si vezmou klidně i dovolenou!

  A co byste poradila rodičům dětí, u nichž škola odhalí problém a navrhne návštěvu pedagogicko-psychologického centra?
  Aby se neděsili. Aby brali učitelku jako průvodkyni, profesionála, který jim pomůže najít optimální cestu. Jestliže je odkáže na pedagogicko-psychologickou poradnu či centrum, pak nechť spolupracují s tamními odborníky, kteří doporučí na základě diagnózy mateřskou školu, která inkluzi, konkrétně děti s daným problémem dobře zvládá.

  Děkujeme za rozhovor!

   

  Napsáno pondělí, 01 duben 2019 12:55 ve Aktuality Nymburk
 • Workshop Malá digitální univerzita v Nymburce
  Napsáno středa, 27 březen 2019 12:21 ve Aktuality Nymburk
 • Pozvánka Inspirativní kavárna Finské školství
  Napsáno úterý, 26 březen 2019 12:19 ve Aktuality Nymburk
 • Workshop s Krajskou hygienickou stanicí pro MŠ
  Napsáno pondělí, 04 březen 2019 12:01 ve Aktuality Nymburk
 • Workshop s Květou Husovou
  Napsáno pondělí, 04 březen 2019 11:53 ve Aktuality Nymburk
 • Další Inspirativní kavárna již brzy! :-)
  Napsáno čtvrtek, 31 leden 2019 13:50 ve Aktuality Nymburk
 • První setkání pracovní skupiny pro EVVO a regionální identitu již příští týden!
  Napsáno středa, 30 leden 2019 13:00 ve Aktuality Nymburk
 • Ověřte si, co čtete
  Ověřte si, co čtete

  Ověřte si, co čtete

  To bylo doporučení, jímž uvedla elitní válečná novinářka Petra Procházková letošní první Inspirativní kavárnu, která se uskutečnila 8. ledna 2019 tradičně na Malé scéně Hálkova městského divadla. Téma jedné z aktivit, které se konají v rámci Místního akčního plánu vzdělávání II (MAP II) na Nymbursku, znělo „Jak učit děti porozumět zprávám v médiích a jak je učit pracovat s informacemi“ a podle nabitého sálu se ukázalo být trefou do černého. Potvrdilo se, že pohled pod pokličku současného, bez přehánění ďábelského mediálního kotle zajímá mnoho z nás a nabídka možnosti poslechnout si renomovanou žurnalistickou autoritu byla na místě.


  O novinářských kvalitách Petry Procházkové není pochyb, vždyť jsou podloženy jejím dlouholetým působením v Rusku, na Ukrajině, v Čečensku, v Afghánistánu a řadě dalších nestabilních míst světa, často uprostřed válečného dění, o němž podávala unikátní svědectví nejen českým médiím, ale spolupracovala s řadou předních světových zpravodajských agentur. V usměvavé, křehce působící ženě by málokdo tušil osobnost, která prošla tolikerým peklem a viděla tolik lidského utrpení. Svůj životní příběh, který by mimochodem vydal na několikadílný román, však dokázala předat účastníkům kavárny s notnou dávkou nadhledu a humoru, takže bylo možné jej nejen unést, ale dokonce se přitom bavit.

  V úvodu svého vystoupení novinářka nejprve napjala rám, do něhož postupně zavěšovala jednotlivé obrazy vypovídající o novinářské etice, o žurnalistických praktikách dnešní doby, a hlavně doporučení či rady čtenáři, jak se má orientovat v informačním hurikánu dnešní doby. Zapsat si za uši stálo všechny, počínaje tou první, zmíněnou v názvu tohoto článku. Kdybychom se je pokusili shrnout, řekli bychom, že si při vstřebávání informací musíme zachovat si zdravý selský rozum, a hlavně si musíme informace ověřovat, nejlépe ze dvou nezávislých zdrojů.


  Ne vždy se v inspirativní kavárně rozeběhne diskuse dříve, než jsou účastníci v závěru vyzváni k dotazům. V případě vystoupení Petry Procházkové se živě diskutovalo po celou dobu, emoční křivka v sále místy dokonce stoupala nad přiměřenou hranici. Nicméně i to byl důkaz, jak moc byli posluchači tématem zasaženi.
  Inspirativní kavárny mají díky šikovně voleným tématům a atraktivním hostům evidentně stále větší kredit u (nejen) nymburské veřejnosti.

  I do budoucna se můžeme těšit na zajímavá setkání, stačí si jen poznamenat do diáře první úterý v měsíci. Příští kavárna se však bude konat výjimečně až
  12. února 2019. Povídat si o důvěře v „digiděti“ přijede Jan Kršňák, odborník na technologie a jejich vliv na člověka. 

  Ivana Šmejdová
  Koordinátor MAP II na Nymbursku

  foto: Marek Velechovský

  Napsáno pátek, 11 leden 2019 10:57 ve Aktuality Nymburk
 • První setkání pracovní skupiny pro financování
  Napsáno čtvrtek, 03 leden 2019 09:47 ve Aktuality Nymburk
 • Inspirativní kavárna s Petrou Procházkovou
  Napsáno čtvrtek, 03 leden 2019 09:40 ve Aktuality Nymburk
 • Nejvyšší zájem dítěte?
  Nejvyšší zájem dítěte?

  Nejvyšší zájem dítěte?

  V úterý 4. prosince 2018 jsme ve spolupráci s nymburským Odborem sociálně právní ochrany dítěte pořádali celodenní seminář nazvaný Vymezení kompetencí škol a OSPOD.

  Seminář byl primárně určen zejména ředitelům a zástupcům základních a mateřských škol a jeho cílem bylo poskytnout praktické informace o řešení krizových situací, které mohou ve školách nastat. Ukázalo se, že hlavním problémem v současné době je částečná protichůdnost dvou zákonů. Prvním je zákon o sociálně právní ochraně dětí, který chrání nejvyšší zájem dítěte, a to je zejména právo dítěte na rodinu, a také právo rodiny na autonomní, soukromý život. Školský zákon zase klade na první místo povinnost plnění školní docházky. Ředitelé škol pak často řeší patovou situaci – dítě musí chodit do školy, ale rodina ho do školy neposílá a nepřítomnost mu omlouvá. Který zájem je tedy ten nejvyšší? Právo na rodinu nebo právo na vzdělání? Jak tyto situace řešit a v jakém případě může zasáhnout / pomoci OSPOD či jiné organizace zabývající se ochranou dětí?

  O kompetencích OSPOD hovořil krajský metodik Mgr. Josef Smrž. OSPOD může zasáhnout pouze v případě, je-li v přímém ohrožení zdraví nebo život dítěte. V případě, že se nejedná o dlouhodobou, kritickou situaci, může OSPOD fungovat jen jako jakýsi poradní orgán pro školu. V první řadě je na škole situaci samostatně řešit všemi dostupnými prostředky – například výchovnými opatřeními. Až když škola všechny své možnosti vyčerpá, může vyzvat OSPOD ke spolupráci. Tato situace není dobrá a probíhají jednání o tom, zda by mohlo dojít ke změnám, zejména ku pomoci školám. K tématu hovořila také Bc. Zuzana Aghová, DiS., vedoucí Oddělení SPOD, Nymburk.

  Dále jsme měli možnost slyšet příklady z praxe od plk. Mgr. Marka Šmída, zástupce Policie České republiky. Hovořil o výchovných, ochranných a trestních opatřeních a o tom, jak a zda může policie zasáhnout v případě nezletilých, tj. mladších 15 let. Viděli jsme také zajímavý instruktážní film o tom, jak vést výslech dětí v případě podezření ze sexuálního zneužívání.

  Lucie Hermánková představila telefonní krizovou linku organizace Cesta z krize. Linka pro rodinu a školu je zdarma a funguje non-stop. Pokud zavoláte na 116 000, mluvíte s odborníky, kteří vám pomohou krizovou situaci řešit, a dokonce mají pravomoc zasáhnout, pokud je dítě ohroženo. Linka sleduje prospěch dítěte a je propojena se stejnými linkami po celé EU.

  Mgr. Veronika Waneková představila práci kutnohorské organizace Povídej, která funguje jako centrum krizové intervence. Centrum zajišťuje pomoc pro děti a dospělé v krizové situaci, v případě psychické nouze, zajišťuje první psychologickou pomoc i preventivní programy. Organizace také provozuje tísňovou linku. Na zpoplatněné číslo 327 511 111, v pracovní dny od 8:00 do 22:00, může zavolat kdokoli, kdo potřebuje pomoc. Výhodou je, že pracovníci linky mohou klienty odkázat na konkrétní odborníky v regionu.

  V diskuzi zúčastněných bylo zřejmé, že ředitelé škol se cítí omezeni ve svých pravomocích a že pro ně není snadné řešit krizové situace. Co je v nejvyšším zájmu dítěte, nemusí nutně souznít s nejvyšším zájmem školy.

  Napsáno úterý, 11 prosinec 2018 11:37 ve Aktuality Nymburk
 • Veletrh Úspěch pro každého žáka
  Veletrh Úspěch pro každého žáka

  Veletrh Úspěch pro každého žáka

  V Základní škole Kunratice, proběhl poslední listopadový a první prosincový den veletrh Úspěch pro každého žáka. Smyslem setkání bylo propojit odborné zkušenosti organizací zapojených do iniciativy Úspěch pro každého žáka a členy Místních akčních plánů. Formálně i neformálně seznámit členy MAP a odborníky z různých organizací zabývajícími se vzděláním a zahájit jejich spolupráci na zlepšování učení dětí. Klíčová slova tohoto veletrhu byla: učení žáků a jejich učitelů, inspirace, vize, školní kultura či dobrá škola.

  Program obsáhl několik aktivit: ukázkové hodiny, pracovní skupiny, veletrh s představením jednotlivých organizací, ukázkové workshopy.

  Všichni účastníci měli možnost nahlédnout pod pokličku výuky v hostitelské základní škole, která má mezi odborníky na vzdělávání i mezi veřejností vynikající pověst. Učitelé otevřeli dveře svých učeben a k vidění byla například hodina matematiky, dějepisu nebo angličtiny. Poté následovala reflexe s daným učitelem. V pracovních skupinách se potkali zástupci MAPů, neziskových organizací a státní správy, aby v rámci diskuze zformulovali možné aktivity a cíle, ale třeba i nedostatky Místních akčních plánů. Ti nejpovolanější pak tyto podněty zpracovávali u kulatého stolu.

  Na veletrhu se představily tyto organizace:

  Pomáháme školám k úspěchu, Centrum pro demokratické učení, EDUin, JOB - spolek pro inovace, Učitel naživo, Škola Cyril Mooney, Ústav pro studium totalitních režimů, AISIS, Elixír do škol, Junior achievment, Nová škola, Post bellum, Začít spolu (Step by Step), Středisko ekologické výchovy SEVER a Centrum současného umění DOX.

  Kdybychom se vrátili k tématu veletrhu a položili si otázku, co přesně znamená úspěch pro každého žáka, jaká by byla odpověď? Jsou úspěchem dobré známky? Ne, je to dítě, které je ve škole spokojené a při svém učení zažívá úspěch v tom smyslu, že se skutečně něčemu učí. Nebifluje, nepapouškuje, nebojí se neúspěchu. Spíše zjišťuje, objevuje, potvrzuje si svou zkušenost, a to za doprovodu učitele. A je to i učitel, kdo se současně se žákem učí. Jedině tak má škola smysl.

  Napsáno pondělí, 03 prosinec 2018 13:01 ve Aktuality Nymburk
 • Pozvánka na seminář
  Pozvánka na seminář

  Dovolujeme si vás pozvat na seminář Vymezení kompetencí škol a OSPOD, který se bude konat v budově Městského úřadu Nymburk, 4. prosince 2018.

  Seminář je pořádán ve spolupráci s městem Nymburk, orgánem sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD). 

  Napsáno středa, 21 listopad 2018 09:35 ve Aktuality Nymburk
 • Setkání ředitelů a ekonomů škol
  Setkání ředitelů a ekonomů škol

  Setkání ředitelů a ekonomů škol

  Hlavním tématem setkání, které proběhlo 15. listopadu 2018 pod záštitou MAS Podlipansko, MAS Svatojiřský les a město Nymburk, byla reforma financování regionálního školství.

  Ke změnám dojde od 1. ledna 2020 na základě novely školského zákona. Reformu financování přijeli představit zástupci MŠMT; Mgr. Svatopluk Pohořelý a Ing. Václav Jelen. Klíčovými slovy byly výkonové výkazy a PH MAX.

  Kromě změn ve financování byl také Mgr. Lenkou Volfovou z Národního Institutu pro Další Vzdělávání představen systém SYPO - Systém profesní podpory učitelů a ředitelů.


  Ing. Markéta Pošíková z MAS Podlipansko připomněla, že setkání proběhlo v rámci projektu MAP II na Nymbursku a představila základní cíle a aktivity projektu.

  Odkaz na Metodiky reformy zde

  Napsáno pondělí, 19 listopad 2018 10:48 ve Aktuality Nymburk
 • Pozvánka na exkurzi do MŠ Kostelní Lhota
  Pozvánka na exkurzi do MŠ Kostelní Lhota

  Dovolujeme si Vás pozvat na Exkurzi do Mateřské školy v Kostelní Lhotě, a to za krásami zahrad v přírodním stylu. Exkurze proběhne dne 31. května 2018 v čase od 9:00 do 14:00 hodin. Pro koho je tato akce určena, a co všechno Vás na ní čeká, se dozvíte v přiložené pozvánce. 

  Napsáno pondělí, 14 květen 2018 13:39 ve Aktuality Nymburk
 • 10. Inspirativní kavárna s Veronikou Vieweghovou
  10. Inspirativní kavárna s Veronikou Vieweghovou

  V úterý 16. ledna 2018 od 16.30 do 18.30 hodin proběhne v Nymburce 10. Inspirativní kavárna, tentokrát s Veronikou Vieweghovou.

  Napsáno pondělí, 08 leden 2018 00:37 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Schvalování dokumentu MAP Řídícím výborem proběhne 28. 11. 2017

  V úterý 28. 11. 2017 se na Městském úřadě v Nymburce uskuteční 6. zasedání Řídícího výboru. Začátek akce ve 13 hodin. Hlavní náplní programu bude schvalování návrhu dokumentu Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk.

  Napsáno pondělí, 27 listopad 2017 21:36 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • V 9. Inspirativní kavárně se představí Břetislav Svozil
  V 9. Inspirativní kavárně se představí Břetislav Svozil

  V úterý 7. listopadu 2017 od 16.30 do 18.30 hodin se ve foyer Hálkova městského divadla Nymburk představí RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., ředitel laboratorní školy v Brně.

  Napsáno pondělí, 23 říjen 2017 16:05 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Hosty 3. Snídaně se zřizovateli byli zástupci Krajského úřadu SK z odboru školství, mládeže a sportu
  Hosty 3. Snídaně se zřizovateli byli zástupci Krajského úřadu SK z odboru školství, mládeže a sportu

  V úterý 26. září 2017 se konala v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk (MAP Nymburk) na Městském úřadě v Nymburce v pořadí již třetí Snídaně se zřizovateli a řediteli základních a mateřských škol v ORP Nymburk.

  Napsáno sobota, 07 říjen 2017 17:17 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Novinky nejen z oblasti rozpočtu a legislativy pro ředitele a zřizovatele

  V úterý 26. 9. 2017 od 9 do 11 hodin proběhne na nymburském Městském úřadě v pořadí 3. Snídaně se zřizovateli a řediteli základních a mateřských škol v ORP Nymburk. Kapacity z Odboru školství, mládeže a sportu z Krajského úřadu Středočeského kraje představí aktuální informace především z oblasti rozpočtu, legislativy upravující předškolní vzdělávání a spádovost.

  Napsáno středa, 13 září 2017 09:58 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Do Nymburka dorazí školský ombudsman
  Do Nymburka dorazí školský ombudsman

  Zveme vás na v pořadí již osmé setkání z cyklu Inspirativních kaváren s cílem otevřít vzájemnou diskusi na různá témata z oblasti vzdělávání. Tentokrát se můžete těšit na kávu se školským ombudsmanem.

  Napsáno úterý, 12 září 2017 12:38 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Otevřená škola: Aktualizace a inovace ŠVP
  Otevřená škola: Aktualizace a inovace ŠVP

  14. 6. 2017 proběhlo další setkání neformální skupiny mateřských škol projektu Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Nymburk. Setkání bylo zaměřeno na aktualizaci a povinnosti změn v ŠVP PV jednotlivých mateřských škol v návaznosti na změny Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) dle nové legislativy

  Napsáno čtvrtek, 13 červenec 2017 10:34 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Čtenářské dílny: seminář na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti
  Čtenářské dílny: seminář na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti

  Jak motivovat žáky ke čtení?
  Jakou roli pro rozvoj čtenářství hraje výukové prostředí?
  Jaké přístupy zvolit pro různorodou úroveň čtenářství v rámci jedné třídy?
  Nejen těmto otázkám se budeme věnovat v pondělí 25. 9. 2017 s Mgr. Mirkou Škardovou, lektorkou a metodičkou vzdělávacího programu Začít spolu.

  Napsáno pondělí, 28 srpen 2017 13:46 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Poslední Inspirativní kavárna tohoto školního roku nabídne Skutečně zdravou školu
  Poslední Inspirativní kavárna tohoto školního roku nabídne Skutečně zdravou školu

  Pro školní rok 2016/2017 závěrečná Inspirativní kavárna představí iniciativu Skutečně zdravá škola.

  Napsáno sobota, 20 květen 2017 23:26 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Skutečně zdravá škola v Hálkově divadle
  Skutečně zdravá škola v Hálkově divadle

  Ve středu 7. 6. 2017 se ve foyer Hálkova městského divadla v Nymburce uskutečnila v tomto školním roce poslední beseda z cyklu Inspirativních kaváren. Hostem večera byla iniciativa Skutečně zdravá škola. Akce se konala pod hlavičkou projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk.

  Napsáno pondělí, 12 červen 2017 09:40 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Jaká jsou specifika vzdělávání dvouletých? Odpověd jsme hledali v MŠ Rožďalovice

  25. 4. 2017 proběhla v mateřské škole v Rožďalovicích akce Otevřená škola aneb Setkání učitelek MŠ na téma "Vzdělávání dvouletých v prostředí MŠ".

  Napsáno pondělí, 05 červen 2017 11:22 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Šablony od A do Z pro ředitele i učitele

  Ve středu 7. června 2017 od 13 hodin proběhne v prostorách ZŠ Letců R.A.F. v Nymburce školení Pracovní setkání k realizaci projektů z výzvy 02_16_022 – Šablony.

  Napsáno pondělí, 29 květen 2017 15:10 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Prezentace: výzva 1.3 Vzdělávání

  Prezentace o dotačních možnostech v rámci výzvy MAS Podlipansko - IROP - 1.3 Vzdělávání

  Napsáno čtvrtek, 13 duben 2017 11:24 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Jana Straková: Inkluzivní vzdělávání je příležitost
  Jana Straková: Inkluzivní vzdělávání je příležitost

  V úterý 9. 5. 2017 se v prostorách foyer Hálkova městského divadla v Nymburce konala v pořadí šestá Inspirativní kavárna – beseda s odborníky na rozličná pedagogická témata. Pozvání přijala a přednášku na téma „Každý jsme jiný – ví o tom školy?“ představila Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., pedagožka a přední odbornice na výzkumy týkající se vzdělávání.

  Napsáno čtvrtek, 11 květen 2017 17:52 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Nejen o problémech v komunikaci s PhDr. Mertinem
  Nejen o problémech v komunikaci s PhDr. Mertinem

  Pátá Inspirativní kavárna proběhla výjimečně ve středu 5. dubna 2017. Téma Problémy v komunikaci rodiny a školy nastínil PhDr. Václav Mertin, kapacita v oblasti dětské psychologie s více než čtyřicetiletou praxí.

  Napsáno pondělí, 10 duben 2017 11:26 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Hodnocení škol očima zřizovatele aneb jak na kvalitní školu

  19.4.2017 proběhl v ZŠ Plaňany workshop „Jak na hodnocení kvality škol očima zřizovatele“. Lektorka Markéta Literová ukázala zájemcům z řad zřizovatelů, že kvalitní škola není nedosažitelnou metou, i to, v čem vlastně kvalita školy spočívá. Představila navíc praktickou metodickou pomůcku z dílny ČŠI.

  Napsáno čtvrtek, 04 květen 2017 09:45 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Nejen o inkluzi s Janou Strakovou
  Nejen o inkluzi s Janou Strakovou

  Jak se od sebe liší mateřské a základní školy?
  Jaké jsou požadavky rodičů na základní školu?
  A měly by se školy přizpůsobovat specifickým potřebám jednotlivých dětí?
  Přijměte pozvání do Inspirativní kavárny a na téma "Každý jsme jiný - ví o tom školy?".

  Napsáno čtvrtek, 20 duben 2017 10:39 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Jak na hodnocení kvality škol?
  Jak na hodnocení kvality škol?

  Vyslyšeli jsme přání zřizovatelů škol z ORP Nymburk a rozhodli se právě pro ně uspořádat tematický workshop.

  Napsáno pátek, 24 březen 2017 12:02 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Inspirativní kavárna je tu popáté, tentokrát na téma komunikace s PhDr. Václavem Mertinem
  Inspirativní kavárna je tu popáté, tentokrát na téma komunikace s PhDr. Václavem Mertinem

  Bez spolupráce rodiny a školy se výsledky žáků nedostaví. Jak na to?
  Mají psát děti domácí úkoly?
  Odráží se počítačový věk na soustředěnosti dětí?

  Máte-li tyto či další otázky, doražte na inspirativní diskusi s předním českým psychologem PhDr. Václavem Mertinem.

  Napsáno čtvrtek, 23 březen 2017 14:36 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Školy a školky se představily rodičům budoucích školáků
  Školy a školky se představily rodičům budoucích školáků

  První úterý v březnu proběhla již čtvrtá Inspirativní kavárna, tentokrát s tématem Přijďte poznat naše školy a školky – zápis se blíží. Akce jako tradičně proběhla v příjemném prostředí foyer Hálkova městského divadla v Nymburce. Rodiče dětí, které čeká zápis do škol a školek měli jedinečnou možnost poslechnout si prezentace všech tří nymburských právních subjektů, ZŠ a MŠ Hrubý Jeseník a Lesní školky Cílek.

  Napsáno pátek, 10 březen 2017 14:17 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Specifika pozitivního přístupu k rodičům a jejich dětem v MŠ Třebestovice
  Specifika pozitivního přístupu k rodičům a jejich dětem v MŠ Třebestovice

  V úterý 14. března se konaly hned dvě akce pořádané Místním akčním plánem vzdělávání na Nymbursku: setkání učitelů a učitelek základních škol v ZŠ Tyršova v Nymburce, paralelně proběhlo setkání učitelek mateřských škol v Třebestovicích.  Jednalo se o první setkání z cyklu Otevřená škola.

  Napsáno pondělí, 20 březen 2017 16:00 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Inspirativní kavárna počtvrté aneb přijďte poznat naše školy a školky - zápis se blíží!
  Inspirativní kavárna počtvrté aneb přijďte poznat naše školy a školky - zápis se blíží!

  Jaká je nabídka mateřských škol v Nymburce a blízkém okolí?
  Co zajímavého mohou nymburské školy nabídnout?
  Jaké zajímavé metody a způsoby výuky pedagogové využívají?
  Společně budeme hledat odpovědi nejen na tyto otázky.

  Napsáno čtvrtek, 16 únor 2017 09:55 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Za inspirací do Železných hor
  Za inspirací do Železných hor

  Pedagogové MŠ i ZŠ z Nymburska vyrazili ve dnech 7. a 8. února 2017 za inspirací do Železnohorského regionu. Na programu byl workshop, návštěva místních škol i práce na regionální vzdělávací strategii Nymburska. Samotní pedagogové hledali aktivity a opatření, která by podle jejich názoru pomohla ke zkvalitnění vzdělávání na „našich“ školách.

  Napsáno pondělí, 13 únor 2017 16:26 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Vzdělávací akce Nymbursko
  Vzdělávací akce Nymbursko

  Vážení ředitelé, učitelé a další přátelé vzdělávání například z řad rodičů, připravili jsme pro vás následující vzdělávací akce.

  Seznam vzdělávací akcí ZDE

  Napsáno pátek, 02 prosinec 2016 12:42 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Pozvánka na třetí setkání z cyklu inspirativních kaváren. Tentokrát na téma "Kam kráčí české školství a kam by mohlo kráčet?"
  Pozvánka na třetí setkání z cyklu inspirativních kaváren. Tentokrát na téma "Kam kráčí české školství a kam by mohlo kráčet?"

  Zveme Vás na třetí Inspirativní kavárnu. Tentokrát budeme společně s odborníky Mgr. Vladimírem Srbem a Janem Kalou hledat odpovědi na otázku "kam kráčí české školství a kam by mohlo kráčet?" Akci moderuje RNDr. Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce.

  Budeme se na Vás těšit 17. ledna 2017 v foyer Hálkova městkého divadla Nymburk od 16:30 do 18:30.

  Napsáno pondělí, 02 leden 2017 10:28 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Pojeďte s námi na výjezdní zasedání za inspirací a odpočinkem do Železnohorského regionu
  Pojeďte s námi na výjezdní zasedání za inspirací a odpočinkem do Železnohorského regionu

  Vážení učitelé, zájemci o vzdělávání na Nymbursku a třeba i aktivní rodiče: pojeďte s námi načerpat inspiraci a zarelaxovat si do Železnohorského regionu!
  Na dvoudenním výjezdním zasedání bude zajištěn bohatý program, ubytování, strava i doprava.

  Rezervace do 6.1.2017 ZDE

  Registrace  je nutná do 6. ledna 2017 do 12 hodin !

  Bližší informace: Šárka Dvořáková

  Tel: 739 212 195
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Pozvánka v PDF ZDE

  Napsáno úterý, 20 prosinec 2016 10:31 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Účastníci workshopu "Jak komunikovat..." s Jakubem Švecem si seminář chválí
  Účastníci workshopu "Jak komunikovat..." s Jakubem Švecem si seminář chválí

  V dnešní době, v neomezených možnostech informačních a komunikačních technologiích, které spojují svět a zrychlují veškeré dění kolem nás, si vybírají také svou daň. Tou je skutečnost, že se lidé vzájemně poněkud odcizují a méně si rozumí. To má neblahý dopad na mezilidské vztahy na všech úrovních, nejen v rámci rodiny, ale i školy- Komunikace totiž není jen o přenosu informací, komunikace buduje mezilidské vztahy. Efektivní komunikace vztahy utužuje, posiluje a plnohodnotnější. Tento výše uvedený problém si uvědomují dorazivší účastníci workshopu zaměřený na téma komunikace, z řad pedagogů, ale i zástupců neziskových organizací.

  Napsáno čtvrtek, 15 prosinec 2016 12:06 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Pozvánka na další z workshopů s mistrem komunikačních dovedností Jakubem Švecem - na téma "Jak komunikovat (nejen) s problémovým rodičem či žákem"
  Pozvánka na další z workshopů s mistrem komunikačních dovedností Jakubem Švecem - na téma "Jak komunikovat (nejen) s problémovým rodičem či žákem"

  Máte pocit, že Vás komunikace s některými lidmi vysiluje? Už jste to zkoušeli po dobrém i po zlém a výsledek je nulový? Chtěli byste dosáhnout svého cíle bez plýtvání času a energie?
  Přihlašujte se na praktický workshop ZDE

  Napsáno pondělí, 07 listopad 2016 09:59 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Pozvánka na první setkání z cyklu inspirativních Kaváren - na téma "učení s radostí" s Janou Nováčkovou
  Pozvánka na první setkání z cyklu inspirativních Kaváren - na téma "učení s radostí" s Janou Nováčkovou

  Po období letních prázdnin Vás zveme na cyklus setkávání se zajímavými osobnostmi a odborníky tentokrát formou Inspirativních kaváren, kde se budeme pravidelně přibližně jedenkrát měsíčně setkávat s osobnostmi a odborníky působícími ve vzdělávání. Naším cílem je představit co nejvíce zajímavých lidí, jejichž pracovní a životní zkušenosti nás mohou obohatit a inspirovat. V poklidné a přátelské atmosféře foyer Hálkova městského divadla v Nymburce si budeme povídat, diskutovat a možná vzájemně inspirovat!

  Napsáno pondělí, 03 říjen 2016 13:45 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Jak na čtenářské dílny v prostředí základní školy - Přijďte na workshop
  Jak na čtenářské dílny v prostředí základní školy - Přijďte na workshop

  Účastníci si v modelové lekci vyzkoušejí aktivity, vedoucí k rozvoji prožitkového čtení a vztahu ke knihám prostřednictvím tzv. dílen čtení. Na videonahrávce uvidí, jak tyto metody aplikovat s dětmi ve své výuce. Odnesou si mnoho praktických pomůcek, které jsou okamžitě použitelné v jejich praxi. Workshop je zacílen především na pedagogy českého jazyka a lektorů čtenářských dílen. Ale vítáni jsou i pedagogové ostatních předmětů!

  Přihlášení do 10. 10. 2016 ZDE!

  Napsáno pondělí, 03 říjen 2016 13:04 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Ředitel jako LEADER! Praktický workshop pro vedoucí a řídící pracovníky
  Ředitel jako LEADER! Praktický workshop pro vedoucí a řídící pracovníky

  Zajímá vás, jak vést sebe a svůj pedagogickým tým k lepším výkonům? Jak vytvářet prostředí školy, ve kterém jsou pedagogové spokojení? A zároveň vzniká inovativní prostředí? Jak individuálně a týmově zvládat emočně vypjaté situace a díky tomu vytvořit soudržný pedagogický tým?
  Přihlašte se ZDE na praktický workshop pro vedoucí a řídící pracovníky!

  Napsáno pátek, 30 září 2016 11:25 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Jak zvládat stres a bojovat se syndromem vyhoření? Přijďte na workshop
  Jak zvládat stres a bojovat se syndromem vyhoření? Přijďte na workshop

  Pokud se potýkate se stresem, přijďte na celodenní inspirativní workshop, který je určen především pro pedagogy MŠ a ZŠ.
  Workshop je zaměřen na odbourání stresu a posilování schopností, které si každý dobrý pedagog musí osvojit, aby co nejlépe zvládal řadu úkolů, se kterými se denně potýká.

  Přihlaste se na workshop zde.

  Napsáno čtvrtek, 22 září 2016 16:26 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Školy na Nymbursku jsou o krok blíže k možnosti žádat o dotace na své investiční záměry z IROP, vzdělávací akce se rozjíždějí
  Školy na Nymbursku jsou o krok blíže k možnosti žádat o dotace na své investiční záměry z IROP, vzdělávací akce se rozjíždějí

  Řídící výbor Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Nymburk se ve středu 14. 9. 2016 sešel již potřetí, tentokrát v ZŠ a MŠ Tyršova v Nymburce. Na programu bylo představení a schválení dopracovaného Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Nymburk, schválení investičních záměrů jednotlivých škol a představení plánovaných vzdělávacích akcí pro pedagogy i širokou veřejnost, které jsou v rámci projektu MAP připravovány. Po skončení zasedání Řídícího výboru následovala pro zájemce prohlídka školy. Tímto velice děkujeme paní ředitelce Soně Obické za možnost uspořádat ve škole setkání Řídícího výboru a za možnost se s prostory školy blíže seznámit.

  Napsáno středa, 21 září 2016 11:06 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Volnočasový odpolední klub Oáza Nymburk zahájil novou službu
  Volnočasový odpolední klub Oáza Nymburk zahájil novou službu

  Vážení rodiče 6-8 letých dětí v Nymburce,

  Spolu v Nymburce, z.s. (bývalé o.s. Vítej, maminko!) nabízí od září 2016 novou službu na adrese Komenského 1254, Nymburk.

  Co tato služba zahrnuje?

  Napsáno pátek, 16 září 2016 11:37 ve Aktuality Nymburk
 • Dotační program Bezpečné klima v českých školách
  Dotační program Bezpečné klima v českých školách

  Rádi bychom upozornili, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 výzvu „Bezpečné klima v českých školách“ (č.j. MSMT-11483/2016-2)  

  Je možné žádat o finance na měkké oblasti - práce s pedagogy a prohlubování jejich odborných znalostí, vzdělávání učitelů, ředitelů i metodiků, ...

  Napsáno úterý, 20 září 2016 14:07 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Kalendáře MAP vzdělávání - POSLEDNÍ ŠANCE SE ZAPOJIT DO 30.9.
  Kalendáře MAP vzdělávání - POSLEDNÍ ŠANCE SE ZAPOJIT DO 30.9.

  Vážení čtenáří,

  rádi bychom pro příští rok 2017 vytvořili stolní kalendáře s tematikou vzdělávání / školství. Představujeme si, že by na jednotlivých stranách byly umístěny fotografie ze školních akcí a zároveň pozvánky na akce, které ve školách budou pořádat.

  Napsáno pondělí, 29 srpen 2016 15:29 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • POZVÁNKA na 3. setkání ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP vzdělávání Nymburk

  Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Nymburk

  reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000082

  Třetí veřejné pracovní setkání ŘV, na které Vás srdečně zveme, se uskuteční

  ve středu 14. 9. 2016 od 13:00 do 14:30 hod. v ZŠ a MŠ Nymburk, Tyršova 446

  Napsáno pondělí, 12 září 2016 10:13 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Soutěž pro školy ve sběru surovin
  Soutěž pro školy ve sběru surovin

  Společnost WEGA recycling s.r.o.

  pořádá 13. ročník soutěže pro veškerá školská i mimoškolská zařízení ve sběru druhotných surovin

   

  Napsáno úterý, 30 srpen 2016 08:51 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Máte nejasnosti se šablonami pro MŠ a ZŠ? Přijďte na seminář, kde vše vyjasníme.
  Máte nejasnosti se šablonami pro MŠ a ZŠ? Přijďte na seminář, kde vše vyjasníme.

  Vzhledem k velkému zájmu škol o pomoc při přípravě projektů šablon jsme pro Vás připravili seminář Příprava projektu šablon pro MŠ a ZŠ aneb podpora škol formou zjednodušeného vykazování, který bude zaměřen na praktickou práci v prostředí IS KP14+. Čeká Vás seznámení s novým informačním systémem pro projekty v rámci OP VVV – ISKP14+, pomoc s registrací do tohoto systému přímo na místě, vytvoření elektronické žádosti krok za krokem, vhodné nastavení šablon s ohledem na výsledky z dotazníků a rovněž i informace k elektronickému podpisu.

  Napsáno pondělí, 29 srpen 2016 14:19 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Podrobný popis kvalifikace školního asistenta a chůvy

  Jakou kvalifikaci musí mít školní asistent/ka? A jaká je kvalifikace chůvy? Odpověď na tyto otázky, se kterými se na MŠMT ZŠ i MŠ obrací, najdete v článku.

  Napsáno pondělí, 29 srpen 2016 09:42 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Vzdělávání na Nymbursku - quo vadis?
  Vzdělávání na Nymbursku - quo vadis?

  Na Nymbursku se dohodli na prioritách v rozvoji regionálního školství.

  Dne 21. června 2016 proběhlo druhé setkání Řídícího výboru projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk (MAP Nymburk). Úvodem byl představen dosavadní průběh projektu. Za zmínku stojí, že díky projektu MAP probíhala již v letošním školním roce, tedy ještě před vyhlášením výzvy OP VVV – tzv. Šablon, finanční podpora školních asistentů a psychologů. Na Nymbursku tak 13 škol využilo této podpory a 2 školy využily podpory na mentoring. Díky projektu MAP, který realizuje MAS Podlipansko spolu s partnery, bylo podpořeno celkem 18 školních asistentů a 2 psychologové celkem za 914 tis. Kč.

   

  Napsáno úterý, 12 červenec 2016 16:03 ve Aktuality Nymburk Číst dál...
 • Zápis z 1. setkání Řídícího výboru MAP Nymburk
  Zápis z 1. setkání Řídícího výboru MAP Nymburk

  Ve středu 23. 3. 2016 proběhl Řídící výbor MAP Nymburk.

  Napsáno pondělí, 20 červen 2016 09:17 ve Aktuality Nymburk