sobota, 29 říjen 2016 10:00

Pozvánka na konferenci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Zveřejňujeme pozvánku Institutu pro další vzdělávání (NIDV):

Ve středu 2. listopadu 2016 od 8:45 v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje se koná úvodní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pokud jste se ještě nepřihlásili, učiňte tak, prosíme, elektronickou cestou. Stačí kliknout na TENTO ODKAZ, provést individuální přihlášení (dolní box), vyplnit povinné údaje a v sekci škola/organizace také kolonku „oblast IPo MAP“ a funkci. Třetí sloupec (předměty a obory) se vás netýká.

#podlipansko

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

MAP V ORP Český Brod

Poslední aktualizace

  • středa 05 červen 2019, 13:57:42.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz


MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz