Pokud se potýkate se stresem, přijďte na celodenní inspirativní workshop, který je určen především pro pedagogy MŠ a ZŠ.
Workshop je zaměřen na odbourání stresu a posilování schopností, které si každý dobrý pedagog musí osvojit, aby co nejlépe zvládal řadu úkolů, se kterými se denně potýká.

Přihlaste se na workshop zde.

Zveřejněno v Aktuality Nymburk

Jste povoláním pedagog? Dostali jste se někdy do situace, kdy jste nedokázali udržet své emoce na uzdě? Není divu, povolání učitele patři mezi jedno z  psychicky nejnáročnějších. Na semináři, na který Vás zveme, se naučíte zvládat své emoce a využívat je ve svůj prospěch.

Zveřejněno v Inspirace

V úterý 19. 4. 2016 se v Centru rozvoje podnikání v Kolíně uskutečnil 1. inspirativní workshop projektu Místí Akční Plán vzdělávání Kolín, který realizují Místní akční skupina (MAS) Podlipansko, MAS Zálabí a město Kolín. Cílem projektu je zkvalitňování vzdělávání v ORP a propojování (síťování) všech, kdo se na vzdělávání dětí do 15 let podílejí. Sešlo se na sedm desítek účastníků.

Zveřejněno v Inspirace

V rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Nymburk“ proběhl již II. inspirativní workshop v Nymburce. O čem byl a co se účastníci dozvěděli? Na úvod byly představeny výstupy dotazníkového šetření MŠMT v ORP Nymburk. Dále Vendulka Burger prezentovala metodu kreativního učení "Jacques Lecoq". Po rozdělení do jednotlivých bloků následoval workshop témata "Extra třída" Sylvie Pýchové, "Specifika práce s dvouletými v prostředí mateřské školy" s Ivetou Panochovou a "Komunikace? Žádný problém!" s Jakubem Švecem.

Zveřejněno v Inspirace
Strana 2 z 2

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

MAP V ORP Český Brod

Poslední aktualizace

  • středa 05 červen 2019, 13:57:42.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz


MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz