V úterý 8. 11. 2016 se opět v komorním prostředí foyer Hálkova městského divadla v Nymburce konala druhá akce z cyklu inspirativních kaváren, tentokrát na téma Youtube jako fenomén dneška. V tomto diskusním prostoru mohli pedagogové, rodiče i širší veřejnost diskutovat nad kávou či čajem na uvedené téma s předním českým expertem na IT ve vzdělávání s panem Ondřejem Neumajerem. Ten pracuje jako konzultant vzdělávání, lektor, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zabývá problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání a vzdělávacími inovacemi.

Naposledy změněno pondělí, 13 únor 2017 16:25
úterý, 01 listopad 2016 08:58

Vzdělávací akce Kolínsko

Spustili jsme pro Vás přihlašování na vzdělávací akce přímo na našem webu. Seznam plánovaných akcí:

Naposledy změněno středa, 14 prosinec 2016 16:17

Zveřejňujeme pozvánku Institutu pro další vzdělávání (NIDV):

Ve středu 2. listopadu 2016 od 8:45 v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje se koná úvodní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pokud jste se ještě nepřihlásili, učiňte tak, prosíme, elektronickou cestou. Stačí kliknout na TENTO ODKAZ, provést individuální přihlášení (dolní box), vyplnit povinné údaje a v sekci škola/organizace také kolonku „oblast IPo MAP“ a funkci. Třetí sloupec (předměty a obory) se vás netýká.

Dne 20.9.2016 se konalo třetí zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín (MAP). Zasedání se zúčastnilo 24 z 32 členů Řídícího výboru (ŘV) a pět hostů.

Po přivítání předsedkyní ŘV Alenou Švejnohovou převzala slovo hlavní manažerka projektu Iveta Minaříková a představila přítomným nové logo projektu. Důležitou částí celého setkání bylo schvalování investičních záměrů škol a školských zařízení v regionu, které realizační tým sbíral v průběhu léta v terénu a projednával s jednotlivými zřizovateli. Účelem sběru a schválení jednotlivých záměrů bylo jejich zařazení do Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Kolín, které je podmínkou pro možnost žádání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Aktuálně je otevřena výzva č. 47 Infrastruktura pro základní školy, kde mohou jednotlivé školy žádat na stavební úpravy 1-99 milionů Kč. Celkem bylo v ORP Kolín sesbíráno 238 projektů s celkovými náklady 713.455.000,-Kč.

Naposledy změněno úterý, 03 leden 2017 09:48

Vážení zřizovatelé, ředitelé škol a školek, pedagogové a zájemci o vzdělávání v regionu,

rádi bychom pozvali všechny přátele vzdělávání na následující akce v roce 2016 a 2017, které jsou plánovány v Místním akčním plánu vzdělávání na Kolínsku.

Plán aktivit - akce

Naposledy změněno úterý, 03 leden 2017 09:46

Víte jak splnit povinnou publicitu k projektu, ale máte problém vytvořit plakát? Právě proto MŠMT vytvořilo generátor publicity, který můžeme použít například při získání pěnez pro školu skrze šablony. Podívejme se, jak postupovat a jak by měl výsledný plakát vypadat. Generátor publicity ZDE

Naposledy změněno čtvrtek, 22 červen 2017 12:17

Rádi bychom upozornili, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 výzvu „Bezpečné klima v českých školách“ (č.j. MSMT-11483/2016-2)  

Je možné žádat o finance na měkké oblasti - práce s pedagogy a prohlubování jejich odborných znalostí, vzdělávání učitelů, ředitelů i metodiků, ...

Naposledy změněno úterý, 20 září 2016 14:07

Úterý 20. 9. 2016

Zasedací místnost radnice MěÚ Kolín

15,00 – 17,00 hodin

 

Naposledy změněno úterý, 20 září 2016 08:53
úterý, 30 srpen 2016 08:38

Soutěž pro školy ve sběru surovin

Společnost WEGA recycling s.r.o.

pořádá 13. ročník soutěže pro veškerá školská i mimoškolská zařízení ve sběru druhotných surovin

 

Naposledy změněno úterý, 06 září 2016 10:26

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

MAP V ORP Český Brod

Poslední aktualizace

  • úterý 21 květen 2019, 11:44:39.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz


MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz