Projekt MAP II na Kolínsku pomalu začíná nabírat na obrátkách.  Ve středu 13.února se uskutečnilo 1. setkání Řídícího výboru projektu. Setkání proběhlo v krásných prostorách zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně. Všem byla představena koncepce projektu a aktivity plánované až do dubna 2022. Pokud chcete vědět o projektu MAP II na Kolínsku více, navštivte nás v naší kanceláři na adrese Smetanova 764 v Kolíně. Je to ve 3. patře v budově polikliniky. Těšíme se na Vás.

Naposledy změněno úterý, 19 únor 2019 17:35
úterý, 19 únor 2019 17:14

MAP II na Kolínsku

 Pečujeme o vzdělávání na Kolínsku

Projekt MAP II na Kolínsku je místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Projektem MAP II na Kolínsku navazujeme na projekt MAP I, realizovaný v posledních 2 letech. Projekt MAP II pod reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678 je financovaný prostřednictvím OP VVV. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání za účasti učitelů a ředitelů mateřský a základních škol, poradenských pracovníků, zástupců organizací neformálního vzdělávání, poskytovatelů sociálních služeb, zřizovatelů, institucí veřejné správy a v neposlední řadě rodičů. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi všemi aktéry vzdělávání, kteří společně vytvoří a budou aktualizovat strategický rámec pro sdílení zkušeností, informací a metodických postupů. Všechny tři partnerské subjekty - MAS Podlipansko, MAS Zálabí a město Kolín - se shodly, že chtějí v úspěšné spolupráci v oblasti vzdělávání pokračovat a realizovat konkrétně naplánované aktivity projektu v období 1.1.2019 – 30.4.2022.

V rámci projektu MAP I vznikla úspěšná platforma ke sdílení názorů a potřeb v oblasti vzdělávání, navazování spolupráce a předávání příkladů dobré praxe. Aktivity vycházely a budou realizovány na základě zmapovaných potřeb regionu - jednotlivých pedagogů, ředitelů, rodičů či starostů. Základním přístupem je proto podpora aktérů regionálního vzdělávání formou zřízení  odborných pracovních skupin na určená témata a organizace otevřených workshopů, besed, inspirativních kaváren, seminářů  apod.

V únoru 2019 proběhlo setkání řídícího výboru MAP, který schválil aktualizovaný statut, jednací řád a komunikační plán v oblasti vzdělávání na Kolínsku a také dal oficiálně vzniknout pracovním skupinám. Konkrétně se jedná o pracovní skupiny: financování, rovné příležitosti, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, mateřské školy, jazyková gramotnost,  EVVO a regionální identita, digitální kompetence a kariérové poradenství.

Dovolujeme si touto cestou oslovit všechny zájemce z řad pedagogů, ale i rodičů, kteří se chtějí společně věnovat zlepšení vzdělávání ve jmenovaných oblastech na Kolínsku. V rámci aktivit projektu se budeme scházet s odborníky, vzájemně se inspirovat, předávat si zkušenosti, společně plánovat a realizovat konkrétní aktivity naplánovaných v MAP I.

Zájemci kontaktujte nás na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Naposledy změněno úterý, 19 únor 2019 17:30

Vážení,

 ve dnech 5. 10. – 11. 10. 2018 bude Řídící výbor Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) schvalovat metodou per-rollam AKTUALIZOVANÝ strategický rámec (SR) MAP, jehož součástí je seznam investičních záměrů škol ORP Kolín. Vzhledem k tomu, že projekt Místní akční plán vzdělávání II (MAP II) pro ORP Kolín je v tuto chvíli v konečné fázi procesu schvalování a jeho realizace se plánuje od 1. 1. 2019, je nutné, aby aktualizaci schválil stávající řídící výbor projektu MAP I.

Dokument obsahující investiční záměry je velmi důležitý ve chvíli, kdy žádáte o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), případně ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD – MAS Zálabí/ SCLLD - MAS Podlipansko) na rekonstrukci či stavební úpravy své školy/školky. Investiční záměry neuvedené v SR MAP nebudou z IROP či SCLLD dotačně podpořeny.

 Soulad projektového záměru se SR MAP a jeho uvedení v seznamu investičních záměrů je nutnou podmínkou pro možnost žádat o dotaci z IROP či SCLLD.

Žádáme Vás proto, zašlete nám vyplněnou, podepsanou a naskenovanou přílohu Aktualizace souhlasu zřizovatele, pokud potřebujete doplnit či pozměnit původní znění, které jste nám posílali, případně vypište nově připravované investiční záměry, a to do 3. 10. 2018 do 12:00 hod.

Do řádku Projektový záměr PŮVODNÍ ZNĚNÍ – opište původní text (dle přílohy Investice MAP – v Tab. A jsou uvedeny záměry podpořitelné z IROP, v Tab. B ostatní záměry). Do řádku Projektový záměr AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ vypište znění upravené. My tak rozpoznáme, kterých projektů se změna týká, a zamezíme chybovosti nesprávnou interpretací. V případě potřeby konzultace se neváhejte obrátit na kontakt uvedený níže. 

Aktualizovaný seznam investičních záměrů schválí Řídící výbor MAP, jiný subjekt jej již neschvaluje. Následně seznam odešleme na MMR, kde bude porovnáván s žádostmi o dotaci, které budete do IROP či SCLLD podávat.

Další aktualizace bude možná nejdříve za 6 měsíců, tedy koncem dubna 2019.

Věnujte proto, prosím, tomuto sdělení patřičnou důležitost.

V případě dotazů se obracejte na:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naposledy změněno úterý, 02 říjen 2018 18:54

Dovolujeme si Vás upozornit na konferenci Digitalizace ve vzdělávání aneb Komenský by lajkoval, kterou pořádá Středočeské inovační centrum. Tato konference se bude konat v Dolních Břežanech dne 18. září 2018 od 10:00 hodin. Bližší informace naleznete přímo na stránkách SIC.

Naposledy změněno středa, 20 červen 2018 11:58

Během příštího školního roku proběhne zajímavý cyklus seminářů pod názvem Společně na přírodní zahradu s dětmi. Na tyto semináře je nutné se přihlásit do 20. 6. 2018.

Naposledy změněno pátek, 15 červen 2018 11:02
středa, 25 duben 2018 14:08

Informační bulletin 2018

Česká školní inspekce vydala 25. dubna Informační bulletin 2018. Bulletin nalezte v příloze.

Naposledy změněno pátek, 27 duben 2018 14:21

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jeden z orgánů Senátu Parlamentu České republiky, pořádá dne 6. února 2018 veřejné slyšení na téma „Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy". Rezervace místa předem nutná!

Naposledy změněno pátek, 02 únor 2018 01:04

Do konce února 2018 mají ZŠ a SŠ možnost zapojit se do jedinečného programu iniciativy Skutečně zdravá škola (SZŠ) , který si klade za cíl snížit plýtvání jídlem ve školách a školních jídelnách.

Naposledy změněno čtvrtek, 18 leden 2018 17:12

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

MAP V ORP Český Brod

Poslední aktualizace

  • úterý 21 květen 2019, 11:44:39.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz


MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz