pondělí, 10 červen 2019 08:27

Tisková zpráva

Ředitelé škol na Nymbursku se sešli u kulatého stolu s tvůrci nové strategie vzdělávání

Nymburk se stal v pondělí 3. 6. 2019 dalším z měst ČR, které poskytlo zázemí pro uspořádání kulatého stolu na téma Řízení vzdělávacího systému ČR do roku 2030.

Cílem těchto veřejných konzultací místních aktérů vzdělávání s tvůrci podkladů pro Strategii vzdělávání 2020 - 2030+ je co nejvíce informovat odbornou i širokou veřejnost o plánech v oblasti vzdělávacího systému ČR a umožnit jí, aby je mohla sama aktivně ovlivnit.


Ke kulatému stolu pozvali zástupci projektu MAP II na Nymbursku, který byl spolu s MŠMT organizátorem akce, pět odborníků zastupujících široké spektrum institucí působících na poli regionálního vzdělávání. K zásadním problémům dnešního systému vzdělávání v ČR se tak vyjadřovali ze svého úhlu pohledu Markéta Literová, učitelka v komunitní škole, Jaroslav Oberhel, ředitel malotřídní školy Hrubý Jeseník, Jaroslava Štětinová, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje, Martin Šmahel, ředitel ZŠ Plaňany, zřizovatele zastupovala starostka Peček Alena Švejnohová. Panelovou diskusi, která nepostrádala otevřenost, moderoval Arnošt Veselý, předseda externí expertní skupiny pro přípravu Strategie 2030+. Hlavními tématy byly dva okruhy otázek, a to střední článek řízení a odbřemenění ředitelů škol. Na to se v průběhu dvouhodinové debaty nabalovala další, průřezová témata, např. kompetence a odpovědnosti aktérů ve vzdělávání, komunikace a důvěra nebo koordinace a sdílení některých kapacit. Prostor dostali rovněž účastníci diskuse, kteří se rekrutovali nejen z řad ředitelů různých stupňů škol, ale také učitelů, zřizovatelů či neziskových organizací. Ministerstvo školství vyslalo do terénu ředitele Kanceláře ministra Jaromíra Berana a vedoucí Oddělení strategie a analýz Ivetu Valachovou. Všichni přítomní se shodli nezávisle na tom, jaký typ školy či jakou instituci zastupovali, že současné podmínky jsou pro většinu ředitelů hraniční, jejich postavení určuje a leckdy komplikuje řada faktorů, mj. stav právního prostředí, vztah se zřizovatelem či množství pracovních povinností. Zdaleka nejen to ředitelům neumožňuje být tím, čím mají být především, tedy pedagogickými lídry. Proto je čím dál častěji slyšet volání po středním článku řízení, který by ze své úrovně poskytoval školám metodický, právní, částečně i administrativní servis, nikoli je však řídil.


Pozitivní na pondělním setkání je fakt, že současným tvůrcům nové strategie vzdělávání jde o otevřenost, informovanost, že jezdí do regionů a vyzývají k diskusi. Nakolik budou stratégové schopní nastavit takové podmínky, které by citelně zlepšily situaci v českém školství, a hlavně zda bude vůle tyto podmínky následně zrealizovat, je otázkou, na niž budeme znát odpověď až v čase.


Tisková konference na závěr kulatého stolu v Nymburce potvrdila, že jde o velké téma, které řeší odborná veřejnost ve všech regionech, byť s lokálními specifiky, a že jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného řešení v budoucnu je získání ztracené důvěry škol v nadřízené orgány.

Ivana Šmejdová

Koordinátorka vzdělávání projektu MAP II na Nymbursku

středa, 05 červen 2019 11:39

2. setkání Řídicího výboru

Dne 16. května 2019 se uskutečnilo druhé setkání Řídicího výboru Místního akčního plánu na Nymbursku. V příloze naleznete zápis s přílohami.

Naposledy změněno středa, 05 červen 2019 13:57

Ojedinělá možnost zúčastnit se diskuze s odborníky na téma vzdělávání přímo v našem regionu!

Diskuzi bude moderovat Prof., PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., předseda externí expertní skupiny pro přípravu Strategie 2030+.

Mezi panelisty a panelistkami budou:

Mgr. Markéta Literová, učitelka v komunitní škole

Mgr. Jaroslav Oberhel, ředitel MŠ a ZŠ Hrubý Jeseník

PhDr. Jaroslava Štětinová, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny 

Mgr. Alena Švejnohová, starostka města Pečky

Mgr. Martin Šmahel, ředitel ZŠ Plaňany

Těšíme se na Vás 3. června 2019! :-)

úterý, 28 květen 2019 12:08

Seznam lídrů MAP II na Nymbursku

V rámci pracovních skupin MAP II na Nymbursku se nám podařilo identifikovat místní lídry, kteří působí v ORP Nymburk. O koho se konkrétně jedná, naleznete v přiloze tohoto článku.

Naposledy změněno úterý, 28 květen 2019 12:13

Dětem pohyb místo mobilů, radí doktorka Cajthamlová

https://hearthis.at/radio-patriot-ue/inspirativn-kavrna-kateina-cajthamlov-752019/

Poslední Inspirativní kavárna v letošním školním roce připravila nymburské rodičovské a pedagogické veřejnosti možná trochu překvapivě setkání se známou dietoložkou Kateřinou Cajthamlovou. Pravidelná inspirativní setkání na Malé scéně Hálkova divadla v Nymburce, která se konají v rámci projektu MAP II, se věnují tématům z oblasti výchovy a vzdělávání.

A k nim má hodně co říct také doktorka Cajthamlová. Ne každý totiž ví, že tato dáma, mediálně známá zejména díky svým televizním pořadům o hubnutí, je autorkou obsáhlé publikace Abeceda moderního rodiče a věnuje se psychoterapeutické praxi. Odborná kvalifikace internistky a zároveň psycholožky jí umožňuje lépe porozumět příčinám řady psychosomatických nemocí dospělých i dětí. Nejen za obezitou, ale za mnoha dalšími závažnými zdravotními problémy se často skrývá trápení duše. Právě o tom, jak předejít bolestem dětské duše, vyprávěla doktorka Cajthamlová s espritem jí vlastním v nymburské Inspirativní kavárně. Rady a doporučení rodičům předávala skrze autentické příběhy a zkušenosti ze svého dětství i ze své dlouholeté lékařské praxe, a tím vytvořila příjemně důvěrnou atmosféru podvečerního setkání. Publikum se mimo jiné dozvědělo, jaké chyby často ve výchově dětí děláme, co je pro zdravý vývoj dítěte důležité a dnes chybí. Například často určujeme dětem profesní cestu, také se o ně přehnaně bojíme. „Úkolem rodičů je naučit dítě předcházet nebezpečí, nikoli je pouze všemožně před nebezpečím chránit,“ „Pokuste se svým dětem nelhat, radši řekněte nevím“, „Nevytvářejme v rodině pocit viny, aby se dítě nezačalo z něčeho obviňovat, například z rozvodu rodičů,“ to je namátkou několik z mnoha moudrých rad doktorky Cajthamlové.

Cajthamlová se představila jako renomovaná odbornice a přinesla řadu leckdy překvapivých aktuálních informací vysvětlujících některé problémy současné dětské populace. Tak třeba věděli jste, že dětská obezita je způsobená ze 40% genetikou, z 50% obézní matkou a z 10% způsobem porodu? Že stravovací preference jsou z větší části geneticky dané a dotvářejí se do deseti let života, jinými slovy výrazně záleží na tom, co dáváme dětem v tomto období na talíř? Že mají holčičky mezi 10. a 14. rokem (doba „exponenciálního růstu“) jíst o jednu čtvrtinu víc než jejich maminky a chlapci mezi 14. a 18. rokem o jednu čtvrtinu víc než jejich tátové? Že se po roce 1990 snížil počet hodin pohybových aktivit dětí z 28 hodin týdně na pouhopouhých pět? Že děti dnes trpí víc než obezitou podváhou?
Poselství tohoto inspirativního podvečera lze shrnout do tří bodů proklamovaných uznávaným profesorem Matějčkem, kterého doktorka Cajthamlová citovala. Jsou jimi vřelost, postojové vztahy a bezpečí. Pokud tohle budeme schopni svým dětem zajistit, nemusíme se o ně bát.


Do Inspirativní kavárny vás znovu pozveme v září s novým školním rokem. Vězte, že už nyní máme v kapsáři připravené zajímavé osobnosti. Příznivci kavárny, můžete se začít těšit!

Za realizační tým
Ivana Šmejdová


Návštěvy Kateřiny Cajthamlové v Nymburce jako hosta Inspirativní kavárny jsme využili pro krátký rozhovor.

Paní doktorko, Vy jste internistka, jaká byla Vaše cesta od interny k psychologii? Kdy a proč jste se začala zabývat výchovou, rodinou a vůbec jejím významem v životě člověka?
Interna je plná psychosomatických chorob a já jsem brzy zjistila, že mi v praxi nestačí znalosti získané na lékařské fakultě. Začala jsem studovat psychologii a kombinace těchto dvou oborů mě kvalifikovala do úlohy televizního odborníka, který má ve spolupráci s výživovým poradcem pomáhat hubnoucím. Mimochodem obezita je „dětská“ nemoc, protože pro její vznik je rozhodujících prvních tisíc dní lidského života, tj. od početí do dvou let. Smutné na obezitě je to, že na rozdíl od všech ostatních chorob, kdy je člověk litován jako trpící, je u obezity obviňován. Což je zejména u dětí absurdní. Já jsem se tedy k problematice výchovy dětí dostala dvojím způsobem: jednak přes psychosomatiku, jednak díky natáčení televizního pořadu o hubnutí. Tehdy se na mě začali obracet rodiče hubnoucích dětí a já jim vysvětlovala, že obezita jejich dítěte je problém celé rodiny a tu je třeba začít dávat do pořádku. Rodině jsem se dál věnovala také v rámci koučinku dospělých, kde jsme při tréninku změny určitých postojů velmi opakovaně naráželi na argument: tohle mám z rodiny. Tím jsem se začala zabývat víc vlivem rodiny na chování nejen dětí, ale i dospělých.


Jaké jsou podle Vás v současné době největší problémy v rodině? Co je jejich příčinou?
Je to dvojí věc. Prvně lidé méně vstupují do manželství, tím se objevuje ohromné množství vystresovaných budoucích maminek. Za druhé jsou to rozvody, které ohrožují především děti, jimž boří zázemí a berou pocit bezpečí. Podle statistiky z roku 2016 se rozvádí 48% manželství, a to po třinácti letech, tedy v citlivém období, kdy dospívající potřebuje bezpečné zázemí rodiny, aby se mohl zabývat v klidu vztahy s vrstevníky. Dětí z rozvedených rodin přibývá a je to pro ně nesmírně traumatizující, často se totiž domnívají, že za rozchod rodičů můžou. Vůbec nejhorší je, když se rodiče o dítě přetahují.


Co děti, které se rodí nesezdaným rodičům? Rozhodně jich přibývá…
Řekla bych, že záleží především na ženě, jestli fakt, že je svobodná, nevnímá jako nestabilitu. Lidé často říkají: „je to jen papír“, ale proč ho tedy nemít? Žena je v těhotenství velmi zranitelná, také s malým dítětem potřebuje někoho, kdo by se o oba staral a poskytoval oporu. Netvrdím, že to manželství zaručí, ale přece jen z psychologického hlediska je to pro ženu pevnější svazek, kde se může víc cítit chráněná. Také dítě si zaslouží být v definovaném konkrétním svazku. Navíc je pro ně velkou zátěží, že se jmenuje jinak než další členové jeho rodiny. Rodiče si tohle často neuvědomují.

Paní doktorko, co byste vzkázala moderním rodičům?
Vzkázala bych jim: „Ptejte se raději moudrých lidí z vlastní rodiny a příliš nevěřte internetovým chatům.“ Sociální sítě generují obrovské množství nejistoty, prezentují se zde jen ideály nebo naopak extrémy. Je iluzorní si myslet, že reprezentují většinový, a tudíž správný názor. O co bych mladé maminky a tatínky moc prosila je, aby nedávali dětem interaktivní hry a mobily – a teď budu možná šokovat – alespoň do věku dvanácti let. Správný vývoj dětského mozku totiž vyžaduje kontakt s reálným světem, to potvrzuje výsledek poměrně nových výzkumů neurovědců. Zakončila bych toto téma slovy pana Kanyzy, který nedávno v Českém rozhlase říkal, že je mu líto těch mladých lidí, kteří chodí po světě s modlitební knížkou svého mobilu a nevidí krásy světa.

Děkujeme za rozhovor!

Naposledy změněno úterý, 21 květen 2019 11:44
Strana 1 z 17

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

MAP V ORP Český Brod

Poslední aktualizace

  • středa 05 červen 2019, 13:57:42.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz


MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz