pátek, 11 leden 2019 11:58

Komunikační plán

Komunikační plán pro MAP II Nymburk obsahuje přehled jednotlivých cílových skupin projektu a přehled konkrétních nástrojů a aktivit, které budou při realizaci a implementaci místního akčního plánu používány ke komunikaci s realizačním týmem, řídicím výborem, zapojenými aktéry, veřejností a k publicitě projektu. Dále budou popsány způsoby a procesy zapojení veřejnosti a plánované aktivity konzultačního procesu.

Celý komunikační plán viz příloha

Naposledy změněno pondělí, 14 leden 2019 11:19
pátek, 11 leden 2019 10:57

Ověřte si, co čtete

Ověřte si, co čtete

To bylo doporučení, jímž uvedla elitní válečná novinářka Petra Procházková letošní první Inspirativní kavárnu, která se uskutečnila 8. ledna 2019 tradičně na Malé scéně Hálkova městského divadla. Téma jedné z aktivit, které se konají v rámci Místního akčního plánu vzdělávání II (MAP II) na Nymbursku, znělo „Jak učit děti porozumět zprávám v médiích a jak je učit pracovat s informacemi“ a podle nabitého sálu se ukázalo být trefou do černého. Potvrdilo se, že pohled pod pokličku současného, bez přehánění ďábelského mediálního kotle zajímá mnoho z nás a nabídka možnosti poslechnout si renomovanou žurnalistickou autoritu byla na místě.


O novinářských kvalitách Petry Procházkové není pochyb, vždyť jsou podloženy jejím dlouholetým působením v Rusku, na Ukrajině, v Čečensku, v Afghánistánu a řadě dalších nestabilních míst světa, často uprostřed válečného dění, o němž podávala unikátní svědectví nejen českým médiím, ale spolupracovala s řadou předních světových zpravodajských agentur. V usměvavé, křehce působící ženě by málokdo tušil osobnost, která prošla tolikerým peklem a viděla tolik lidského utrpení. Svůj životní příběh, který by mimochodem vydal na několikadílný román, však dokázala předat účastníkům kavárny s notnou dávkou nadhledu a humoru, takže bylo možné jej nejen unést, ale dokonce se přitom bavit.

V úvodu svého vystoupení novinářka nejprve napjala rám, do něhož postupně zavěšovala jednotlivé obrazy vypovídající o novinářské etice, o žurnalistických praktikách dnešní doby, a hlavně doporučení či rady čtenáři, jak se má orientovat v informačním hurikánu dnešní doby. Zapsat si za uši stálo všechny, počínaje tou první, zmíněnou v názvu tohoto článku. Kdybychom se je pokusili shrnout, řekli bychom, že si při vstřebávání informací musíme zachovat si zdravý selský rozum, a hlavně si musíme informace ověřovat, nejlépe ze dvou nezávislých zdrojů.


Ne vždy se v inspirativní kavárně rozeběhne diskuse dříve, než jsou účastníci v závěru vyzváni k dotazům. V případě vystoupení Petry Procházkové se živě diskutovalo po celou dobu, emoční křivka v sále místy dokonce stoupala nad přiměřenou hranici. Nicméně i to byl důkaz, jak moc byli posluchači tématem zasaženi.
Inspirativní kavárny mají díky šikovně voleným tématům a atraktivním hostům evidentně stále větší kredit u (nejen) nymburské veřejnosti.

I do budoucna se můžeme těšit na zajímavá setkání, stačí si jen poznamenat do diáře první úterý v měsíci. Příští kavárna se však bude konat výjimečně až
12. února 2019. Povídat si o důvěře v „digiděti“ přijede Jan Kršňák, odborník na technologie a jejich vliv na člověka. 

Ivana Šmejdová
Koordinátor MAP II na Nymbursku

foto: Marek Velechovský

Naposledy změněno pátek, 11 leden 2019 11:15
úterý, 11 prosinec 2018 11:37

Nejvyšší zájem dítěte?

Nejvyšší zájem dítěte?

V úterý 4. prosince 2018 jsme ve spolupráci s nymburským Odborem sociálně právní ochrany dítěte pořádali celodenní seminář nazvaný Vymezení kompetencí škol a OSPOD.

Seminář byl primárně určen zejména ředitelům a zástupcům základních a mateřských škol a jeho cílem bylo poskytnout praktické informace o řešení krizových situací, které mohou ve školách nastat. Ukázalo se, že hlavním problémem v současné době je částečná protichůdnost dvou zákonů. Prvním je zákon o sociálně právní ochraně dětí, který chrání nejvyšší zájem dítěte, a to je zejména právo dítěte na rodinu, a také právo rodiny na autonomní, soukromý život. Školský zákon zase klade na první místo povinnost plnění školní docházky. Ředitelé škol pak často řeší patovou situaci – dítě musí chodit do školy, ale rodina ho do školy neposílá a nepřítomnost mu omlouvá. Který zájem je tedy ten nejvyšší? Právo na rodinu nebo právo na vzdělání? Jak tyto situace řešit a v jakém případě může zasáhnout / pomoci OSPOD či jiné organizace zabývající se ochranou dětí?

O kompetencích OSPOD hovořil krajský metodik Mgr. Josef Smrž. OSPOD může zasáhnout pouze v případě, je-li v přímém ohrožení zdraví nebo život dítěte. V případě, že se nejedná o dlouhodobou, kritickou situaci, může OSPOD fungovat jen jako jakýsi poradní orgán pro školu. V první řadě je na škole situaci samostatně řešit všemi dostupnými prostředky – například výchovnými opatřeními. Až když škola všechny své možnosti vyčerpá, může vyzvat OSPOD ke spolupráci. Tato situace není dobrá a probíhají jednání o tom, zda by mohlo dojít ke změnám, zejména ku pomoci školám. K tématu hovořila také Bc. Zuzana Aghová, DiS., vedoucí Oddělení SPOD, Nymburk.

Dále jsme měli možnost slyšet příklady z praxe od plk. Mgr. Marka Šmída, zástupce Policie České republiky. Hovořil o výchovných, ochranných a trestních opatřeních a o tom, jak a zda může policie zasáhnout v případě nezletilých, tj. mladších 15 let. Viděli jsme také zajímavý instruktážní film o tom, jak vést výslech dětí v případě podezření ze sexuálního zneužívání.

Lucie Hermánková představila telefonní krizovou linku organizace Cesta z krize. Linka pro rodinu a školu je zdarma a funguje non-stop. Pokud zavoláte na 116 000, mluvíte s odborníky, kteří vám pomohou krizovou situaci řešit, a dokonce mají pravomoc zasáhnout, pokud je dítě ohroženo. Linka sleduje prospěch dítěte a je propojena se stejnými linkami po celé EU.

Mgr. Veronika Waneková představila práci kutnohorské organizace Povídej, která funguje jako centrum krizové intervence. Centrum zajišťuje pomoc pro děti a dospělé v krizové situaci, v případě psychické nouze, zajišťuje první psychologickou pomoc i preventivní programy. Organizace také provozuje tísňovou linku. Na zpoplatněné číslo 327 511 111, v pracovní dny od 8:00 do 22:00, může zavolat kdokoli, kdo potřebuje pomoc. Výhodou je, že pracovníci linky mohou klienty odkázat na konkrétní odborníky v regionu.

V diskuzi zúčastněných bylo zřejmé, že ředitelé škol se cítí omezeni ve svých pravomocích a že pro ně není snadné řešit krizové situace. Co je v nejvyšším zájmu dítěte, nemusí nutně souznít s nejvyšším zájmem školy.

pondělí, 03 prosinec 2018 13:01

Veletrh Úspěch pro každého žáka

Veletrh Úspěch pro každého žáka

V Základní škole Kunratice, proběhl poslední listopadový a první prosincový den veletrh Úspěch pro každého žáka. Smyslem setkání bylo propojit odborné zkušenosti organizací zapojených do iniciativy Úspěch pro každého žáka a členy Místních akčních plánů. Formálně i neformálně seznámit členy MAP a odborníky z různých organizací zabývajícími se vzděláním a zahájit jejich spolupráci na zlepšování učení dětí. Klíčová slova tohoto veletrhu byla: učení žáků a jejich učitelů, inspirace, vize, školní kultura či dobrá škola.

Program obsáhl několik aktivit: ukázkové hodiny, pracovní skupiny, veletrh s představením jednotlivých organizací, ukázkové workshopy.

Všichni účastníci měli možnost nahlédnout pod pokličku výuky v hostitelské základní škole, která má mezi odborníky na vzdělávání i mezi veřejností vynikající pověst. Učitelé otevřeli dveře svých učeben a k vidění byla například hodina matematiky, dějepisu nebo angličtiny. Poté následovala reflexe s daným učitelem. V pracovních skupinách se potkali zástupci MAPů, neziskových organizací a státní správy, aby v rámci diskuze zformulovali možné aktivity a cíle, ale třeba i nedostatky Místních akčních plánů. Ti nejpovolanější pak tyto podněty zpracovávali u kulatého stolu.

Na veletrhu se představily tyto organizace:

Pomáháme školám k úspěchu, Centrum pro demokratické učení, EDUin, JOB - spolek pro inovace, Učitel naživo, Škola Cyril Mooney, Ústav pro studium totalitních režimů, AISIS, Elixír do škol, Junior achievment, Nová škola, Post bellum, Začít spolu (Step by Step), Středisko ekologické výchovy SEVER a Centrum současného umění DOX.

Kdybychom se vrátili k tématu veletrhu a položili si otázku, co přesně znamená úspěch pro každého žáka, jaká by byla odpověď? Jsou úspěchem dobré známky? Ne, je to dítě, které je ve škole spokojené a při svém učení zažívá úspěch v tom smyslu, že se skutečně něčemu učí. Nebifluje, nepapouškuje, nebojí se neúspěchu. Spíše zjišťuje, objevuje, potvrzuje si svou zkušenost, a to za doprovodu učitele. A je to i učitel, kdo se současně se žákem učí. Jedině tak má škola smysl.

středa, 21 listopad 2018 09:35

Pozvánka na seminář

Dovolujeme si vás pozvat na seminář Vymezení kompetencí škol a OSPOD, který se bude konat v budově Městského úřadu Nymburk, 4. prosince 2018.

Seminář je pořádán ve spolupráci s městem Nymburk, orgánem sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD). 

Naposledy změněno středa, 21 listopad 2018 09:47
pondělí, 19 listopad 2018 10:48

Setkání ředitelů a ekonomů škol

Setkání ředitelů a ekonomů škol

Hlavním tématem setkání, které proběhlo 15. listopadu 2018 pod záštitou MAS Podlipansko, MAS Svatojiřský les a město Nymburk, byla reforma financování regionálního školství.

Ke změnám dojde od 1. ledna 2020 na základě novely školského zákona. Reformu financování přijeli představit zástupci MŠMT; Mgr. Svatopluk Pohořelý a Ing. Václav Jelen. Klíčovými slovy byly výkonové výkazy a PH MAX.

Kromě změn ve financování byl také Mgr. Lenkou Volfovou z Národního Institutu pro Další Vzdělávání představen systém SYPO - Systém profesní podpory učitelů a ředitelů.


Ing. Markéta Pošíková z MAS Podlipansko připomněla, že setkání proběhlo v rámci projektu MAP II na Nymbursku a představila základní cíle a aktivity projektu.

Odkaz na Metodiky reformy zde

Naposledy změněno pondělí, 19 listopad 2018 11:40

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

MAP V ORP Český Brod

Poslední aktualizace

  • úterý 21 květen 2019, 11:44:39.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz


MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz