Jak motivovat žáky ke čtení?
Jakou roli pro rozvoj čtenářství hraje výukové prostředí?
Jaké přístupy zvolit pro různorodou úroveň čtenářství v rámci jedné třídy?
Nejen těmto otázkám se budeme věnovat v pondělí 25. 9. 2017 s Mgr. Mirkou Škardovou, lektorkou a metodičkou vzdělávacího programu Začít spolu.

Naposledy změněno pondělí, 28 srpen 2017 13:48
úterý, 25 červenec 2017 13:38

Šablony pro MŠ i ZŠ: příklady dobré praxe

MŠMT zpracovalo praktický přehled na základě dotazů a sesbíraných dat.

Naposledy změněno středa, 30 srpen 2017 17:32
čtvrtek, 13 červenec 2017 10:34

Otevřená škola: Aktualizace a inovace ŠVP

14. 6. 2017 proběhlo další setkání neformální skupiny mateřských škol projektu Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Nymburk. Setkání bylo zaměřeno na aktualizaci a povinnosti změn v ŠVP PV jednotlivých mateřských škol v návaznosti na změny Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) dle nové legislativy

Naposledy změněno středa, 30 srpen 2017 17:32

Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody nabízí učitelům mateřských, základních i středních škol možnost DVPP, a sice specializační studium EVVO (environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty).

Naposledy změněno středa, 30 srpen 2017 17:32
úterý, 20 červen 2017 10:25

Kalendář MAP vzdělávání 2018

Po velkém úspěchu kalendáře MAP vzdělávání v ORP Nymburk a Kolín na rok 2017 pro vás, naše partnery, školy základní i mateřské zapojené do projektu MAP, ale i veřejnost, plánujeme zhotovit stolní kalendář s motivem školství a vzdělávání i pro rok následující. Nabízíme vám možnost zapojit se a skrze fotografie z vašich akcí ukázat to nejlepší ze života vašich škol.

Naposledy změněno úterý, 20 červen 2017 11:05
pondělí, 12 červen 2017 09:40

Skutečně zdravá škola v Hálkově divadle

Ve středu 7. 6. 2017 se ve foyer Hálkova městského divadla v Nymburce uskutečnila v tomto školním roce poslední beseda z cyklu Inspirativních kaváren. Hostem večera byla iniciativa Skutečně zdravá škola. Akce se konala pod hlavičkou projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk.

Naposledy změněno čtvrtek, 13 červenec 2017 16:48

25. 4. 2017 proběhla v mateřské škole v Rožďalovicích akce Otevřená škola aneb Setkání učitelek MŠ na téma "Vzdělávání dvouletých v prostředí MŠ".

Naposledy změněno pondělí, 05 červen 2017 11:42

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků.

Naposledy změněno úterý, 30 květen 2017 14:45
pondělí, 29 květen 2017 15:10

Šablony od A do Z pro ředitele i učitele

Ve středu 7. června 2017 od 13 hodin proběhne v prostorách ZŠ Letců R.A.F. v Nymburce školení Pracovní setkání k realizaci projektů z výzvy 02_16_022 – Šablony.

Naposledy změněno pondělí, 29 květen 2017 15:36

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

MAP V ORP Český Brod

Poslední aktualizace

  • úterý 21 květen 2019, 11:44:39.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz


MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz