Zajímá Vás, kdo jsou členové Řídícího výboru MAP II na Nymbursku? To se dozvíte v přiložené tabulce členů.

Zveřejněno v Řídící výbor Nymburk

Finální dokument Místní akční plán vzdělávání pro ORP Nymburk byl schválen Řídícím výborem dne 28.11.2017. 

Zveřejněno v Aktuality Nymburk

V úterý 28. 11. 2017 se na Městském úřadě v Nymburce uskuteční 6. zasedání Řídícího výboru. Začátek akce ve 13 hodin. Hlavní náplní programu bude schvalování návrhu dokumentu Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk.

Zveřejněno v Aktuality Nymburk

Dne 20.9.2016 se konalo třetí zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín (MAP). Zasedání se zúčastnilo 24 z 32 členů Řídícího výboru (ŘV) a pět hostů.

Po přivítání předsedkyní ŘV Alenou Švejnohovou převzala slovo hlavní manažerka projektu Iveta Minaříková a představila přítomným nové logo projektu. Důležitou částí celého setkání bylo schvalování investičních záměrů škol a školských zařízení v regionu, které realizační tým sbíral v průběhu léta v terénu a projednával s jednotlivými zřizovateli. Účelem sběru a schválení jednotlivých záměrů bylo jejich zařazení do Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Kolín, které je podmínkou pro možnost žádání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Aktuálně je otevřena výzva č. 47 Infrastruktura pro základní školy, kde mohou jednotlivé školy žádat na stavební úpravy 1-99 milionů Kč. Celkem bylo v ORP Kolín sesbíráno 238 projektů s celkovými náklady 713.455.000,-Kč.

Zveřejněno v Aktuality Kolín

Úterý 20. 9. 2016

Zasedací místnost radnice MěÚ Kolín

15,00 – 17,00 hodin

 

Zveřejněno v Aktuality Kolín

ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP II ORP NYMBURK

Číslo skupiny Skupiny ŘV Nominace
MAS Podlipansko MAS Svatojiřský les Město Nymburk
1 Realizátoři Ing. Markéta Pošíková Bc. Šárka Dvořáková Mgr. Markéta Tomčíková
2 Zástupce KAPu Bc. Anna Štvánová
3 Zřizovatelé škol --- Marta Peterková (Loučeň)

PhDr. Pavel Fojtík   (Město Nymburk)

4 Zástupci obcí, které nezřizují školu --- Eva Pacltová ---
5    MŠ Třebestovice     Růžena Bucharová           MŠ Mcely              Jana Řehořová MŠ Větrník Nymburk - Šárka Michlová
6 Malotřídka ZŠ a MŠ Vrbová Lhota M. Černá/ Vl. Procházka     ZŠ Budiměřice       Mgr. Monika Nepimachová ---
Velká ZŠ         ZŠ Sadská             Mgr. Blanka Žánová     ZŠ Rožďalovice      Iveta Klímová ZŠ a MŠ Nymburk    Mgr. Bc. Soňa Obická
7 Neform. a zájmové vzdělávání        Poználkov, z.s.       Dita Špačková Centrum pro všechny   Martina Kučerová
8 Zástupci z řad rodičů Lenka Drobná Milena Válková  Martina Kristlová
9 Zástupce centra podpory SRP Ing. Šárka Pirková
10 Zástupce soc. služeb OSPOD Bc. Zuzana Aghová
11 Školská instituce s jiným zřizov./soukr. škola Cílek, z.s.
12 Zástupci ze školních družin a škol. klubů                     RAF Nymbur - Marcela Hradecká
Zveřejněno v Řídící výbor Nymburk

Na Nymbursku se dohodli na prioritách v rozvoji regionálního školství.

Dne 21. června 2016 proběhlo druhé setkání Řídícího výboru projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk (MAP Nymburk). Úvodem byl představen dosavadní průběh projektu. Za zmínku stojí, že díky projektu MAP probíhala již v letošním školním roce, tedy ještě před vyhlášením výzvy OP VVV – tzv. Šablon, finanční podpora školních asistentů a psychologů. Na Nymbursku tak 13 škol využilo této podpory a 2 školy využily podpory na mentoring. Díky projektu MAP, který realizuje MAS Podlipansko spolu s partnery, bylo podpořeno celkem 18 školních asistentů a 2 psychologové celkem za 914 tis. Kč.

 

Zveřejněno v Aktuality Nymburk

Dne 23. 6. 2016 se v zasedací místnosti radnice MěÚ Kolín  uskutečnilo druhé zasedání řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000076. Toto zasedání mělo jako prioritní úkol projednat a schválit Strategický rámec MAP vzdělávání ORP Kolín.

Zveřejněno v Ostatní Kolín

Dne 29. 3. 2016 se sešel Řídící výbor Místního akčního plánu Kolín, související dokumenty najdete dole v příloze tohoto článku.

Zveřejněno v Aktuality Kolín

Ve středu 23. 3. 2016 proběhl Řídící výbor MAP Nymburk.

Zveřejněno v Aktuality Nymburk