Školní rok 2017/2018 je tu a s ním i další aktivity našeho MAPáckého projektu!
Na co se můžete těšit? Na Inspirativní kavárny, výjezdní zasedání pro MŠ i ZŠ, workshopy a mnohem více!

Zveřejněno v Inspirativní kavárna

Jste škola a hledáte pedagogy? Jste učitel či absolvent a hledáte práci? Hledáte konkurzy na ředitele? Vyzkoušejte edujob.cz -  pracovní portál pro oblast vzdělávání vyvinutý společně s učiteli a řediteli.

Zveřejněno v Inspirativní kavárna

Jste pedagogickým pracovníkem? Pak zbystřete!
Program Erasmus+ umožňuje vzdělávání dospělých a financování škol v rámci Evropy. Pro období 2017-2018 nabízí vzdělávací kurzy zacílené právě na pedagogické pracovníky.

Zveřejněno v Inspirativní kavárna

Pedagogové MŠ i ZŠ z Nymburska vyrazili ve dnech 7. a 8. února 2017 za inspirací do Železnohorského regionu. Na programu byl workshop, návštěva místních škol i práce na regionální vzdělávací strategii Nymburska. Samotní pedagogové hledali aktivity a opatření, která by podle jejich názoru pomohla ke zkvalitnění vzdělávání na „našich“ školách.

Zveřejněno v Aktuality Nymburk

Zveřejňujeme pozvánku Institutu pro další vzdělávání (NIDV):

Ve středu 2. listopadu 2016 od 8:45 v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje se koná úvodní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pokud jste se ještě nepřihlásili, učiňte tak, prosíme, elektronickou cestou. Stačí kliknout na TENTO ODKAZ, provést individuální přihlášení (dolní box), vyplnit povinné údaje a v sekci škola/organizace také kolonku „oblast IPo MAP“ a funkci. Třetí sloupec (předměty a obory) se vás netýká.

Zveřejněno v Inspirativní kavárna

V rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Nymburk“ proběhl již II. inspirativní workshop v Nymburce. O čem byl a co se účastníci dozvěděli? Na úvod byly představeny výstupy dotazníkového šetření MŠMT v ORP Nymburk. Dále Vendulka Burger prezentovala metodu kreativního učení "Jacques Lecoq". Po rozdělení do jednotlivých bloků následoval workshop témata "Extra třída" Sylvie Pýchové, "Specifika práce s dvouletými v prostředí mateřské školy" s Ivetou Panochovou a "Komunikace? Žádný problém!" s Jakubem Švecem.

Zveřejněno v roztřídit

Více než čtyři desítky účastníků se v úterý 5. 4. 2016 sešly v budově ZŠ Komenského Nymburk, kde proběhl 1. inspirativní workshop pro zájemce o vzdělávání. Workshop proběhl v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Nymburk, jehož cílem je rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, a to s pomocí vytvoření platformy, kde bude probíhat diskuse, sdílení zkušeností a dobrých nápadů, budou se hledat potřeby a možnosti jejich naplnění a vznikat partnerské, síťové i individuální projekty.

Zveřejněno v roztřídit Nymburk