MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

středa, 03 duben 2019 16:20

1. setkání pracovní skupiny Jazyková gramotnost

V Městském společenském domě v Kolíně proběhlo dne 3. 4. 2019 v rámci projektu MAP II na Kolínsku první setkání pracovní skupiny Jazyková gramotnost.

Diskuse plynule rozvinula hlavní témata, která přirozeně navazovala na témata projednávaná i v dalších pracovních skupinách. Diskutující poukazovali především na problematiku výuky češtiny jako cizího jazyka v mateřských a základních školách. Aktuálnost problému je spjata se zvyšující se zaměstnaností cizojazyčných pracovníků ve firmách působících na Kolínsku. Návrhy řešení vyústily k závěru, že by bylo žádoucí uspořádat v místě seminář  nebo akreditovaný kurz určený pro učitele MŠ a ZŠ, který by svým zaměřením podpořil počáteční snahy pedagogů zorientovat se v problematice výuky češtiny jako cizího jazyka. Poskytl příklady dobré praxe, ukázky metodických postupů, seznámil s existující a funkční podporou snah pedagogů v této oblasti. Představil  jakési vstupní  "Desatero komunikace s dětmi s odlišným mateřským jazykem". V návrzích zaznělo využít existující nabídky aktivit především organizací Meta o.p.s. a Centra pro integraci cizinců.

#podlipansko

Naposledy změněno středa, 17 duben 2019 16:59

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 15 leden 2021, 10:44:58.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com