Vytisknout tuto stránku
středa, 03 duben 2019 16:20

1. setkání pracovní skupiny Jazyková gramotnost

V Městském společenském domě v Kolíně proběhlo dne 3. 4. 2019 v rámci projektu MAP II na Kolínsku první setkání pracovní skupiny Jazyková gramotnost.

Diskuse plynule rozvinula hlavní témata, která přirozeně navazovala na témata projednávaná i v dalších pracovních skupinách. Diskutující poukazovali především na problematiku výuky češtiny jako cizího jazyka v mateřských a základních školách. Aktuálnost problému je spjata se zvyšující se zaměstnaností cizojazyčných pracovníků ve firmách působících na Kolínsku. Návrhy řešení vyústily k závěru, že by bylo žádoucí uspořádat v místě seminář  nebo akreditovaný kurz určený pro učitele MŠ a ZŠ, který by svým zaměřením podpořil počáteční snahy pedagogů zorientovat se v problematice výuky češtiny jako cizího jazyka. Poskytl příklady dobré praxe, ukázky metodických postupů, seznámil s existující a funkční podporou snah pedagogů v této oblasti. Představil  jakési vstupní  "Desatero komunikace s dětmi s odlišným mateřským jazykem". V návrzích zaznělo využít existující nabídky aktivit především organizací Meta o.p.s. a Centra pro integraci cizinců.

#podlipansko

Naposledy změněno středa, 17 duben 2019 16:59