MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

čtvrtek, 29 září 2016 13:04

Proběhlo 3. zasedání Řídícího výboru MAP vzdělávání ORP Kolín

Dne 20.9.2016 se konalo třetí zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín (MAP). Zasedání se zúčastnilo 24 z 32 členů Řídícího výboru (ŘV) a pět hostů.

Po přivítání předsedkyní ŘV Alenou Švejnohovou převzala slovo hlavní manažerka projektu Iveta Minaříková a představila přítomným nové logo projektu. Důležitou částí celého setkání bylo schvalování investičních záměrů škol a školských zařízení v regionu, které realizační tým sbíral v průběhu léta v terénu a projednával s jednotlivými zřizovateli. Účelem sběru a schválení jednotlivých záměrů bylo jejich zařazení do Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Kolín, které je podmínkou pro možnost žádání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Aktuálně je otevřena výzva č. 47 Infrastruktura pro základní školy, kde mohou jednotlivé školy žádat na stavební úpravy 1-99 milionů Kč. Celkem bylo v ORP Kolín sesbíráno 238 projektů s celkovými náklady 713.455.000,-Kč.

Z toho 56 projektů za 313.842.000 Kč je podpořitelných z  IROP  a pro zbývajících 182 projektů s celkovými náklady 399.619.000,-Kč bude třeba hledat jiné zdroje financování.  Seznam projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje CLLD zpracovaný pro ORP Kolín v rámci tvorby Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Kolín byl Řídícím výborem jednohlasně schválen.

V další části jednání David Záhora představil harmonogram MAP AKTIVIT, tedy aktivit, kterými realizační tým chce otevřít diskuzi nad jednotlivými tématy vzdělávání, zapojit jednotlivé účastníky vzdělávání do této diskuze a vytvořit časoprostor pro vzájemné setkávání a sdílení dobré praxe mezi pedagogy, zřizovateli i širokou veřejností. Jednotlivé nabízené aktivity lze nalézt na webu www.vzdelavame-spolecne.cz. První aktivitou, na kterou jsou všichni zájemci zváni, je MAP WORKSHOP 4.10.2016 na ZŠ Bezručova 980 v Kolíně (1.ZŠ Kolín). Tématem workshopu pro předškolní vzdělávání bude Ředitel jako leader a manager, tématem pro základní vzdělávání bude Společné vzdělávání v praxi. Účast na workshopech je zdarma a z organizačních důvodů je třeba se přihlásit na http://tinyurl.com/map-workshop-2.

Následovala informativní část jednání, kde byli přítomní Michalou Michlovou seznámeni s plánovanými individuálními setkáními členů realizačního týmu s vedením všech subjektů zapojených v projektu za účelem polostrukturovaného rozhovoru zaměřeného na zjišťování konkrétních potřeb daného subjektu, dále s plánovanou listopadovou návštěvou pedagogů ze ZŠ Horní Bříza u Plzně a činností pracovních skupin, do kterých stále hledáme členy z řad všech zájemců o vzdělávání. Jednohlasně přijato bylo zapojení dvou dalších subjektů do MAP vzdělávání v ORP Kolín. Připomenuty byly webové a facebookové stránky projektu a sdělena byla prosba o spolupráci při tvorbě stolního kalendáře na rok 2017, do nějž realizační tým shání fotky a plánované aktivity všech subjektů vzdělávání v regionu. Kalendář bude před koncem kalendářního roku distribuován zapojeným školám a dalším partnerům projektu MAP vzdělávání v ORP Kolín.

Další setkání řídícího výboru je plánováno na jaro 2017. Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas a na příště přizýváme další zájemce k účasti na ŘV v roli hostů.

Zapsala M. Michlová 23.9.2016

Zápis z řídícího výboru MAP vzdělávání ORP Kolín 20. 9. 2016

Prezentace 20. 9. 2016

Tabulka investic k 20. 9. 2016

--

Tisková zpráva v PDF

#podlipansko

Naposledy změněno úterý, 03 leden 2017 09:48

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 22 leden 2021, 10:06:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com