MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

středa, 21 září 2016 16:45

Aktivity MAP vzdělávání Kolínsko - pozvánka nejen pro pedagogy

Vážení zřizovatelé, ředitelé škol a školek, pedagogové a zájemci o vzdělávání v regionu,

rádi bychom pozvali všechny přátele vzdělávání na následující akce v roce 2016 a 2017, které jsou plánovány v Místním akčním plánu vzdělávání na Kolínsku.

Plán aktivit - akce

V rámci projektu MAP vzdělávání v ORP Kolín jsme pro odbornou i laickou veřejnost zajímající se o vzdělávání v našem regionu připravili na školní rok 2016/2017 řadu aktivit souhrnně nazvaných MAP INSPIRACE, skrze které chceme

  • otevřít širokou diskuzi o přednostech, možnostech a limitech regionálního předškolního, základního a zájmového vzdělávání
  • vytvořit časoprostor (možná i platformu) vzájemného sdílení dobré praxe a propojování jednotlivých aktérů vzdělávání na Kolínsku
  • a příjemně a konstruktivně trávit čas s lidmi, kteří chtějí a umí posouvat věci kupředu!

Každé 1. úterý v měsíci v čase 15-18h, se budeme setkávat na odpoledním MAP WORKSHOPU s odborníkem. Místem konání bude vždy jedna ze základních škol v regionu, která tak bude mít možnost se prezentovat a účastníci workshopu naopak budou mít možnost se v hostitelské škole inspirovat – pokud máte zájem o pořádání workshopu právě ve Vaší škole, dejte nám vědět! (s prostory MŠ jsme především z organizačních důvodů nepočítali, ale nebráníme se pozvání)

Workshopy jsou koncipované většinou odděleně pro MŠ a ZŠ, a to z toho důvodu, že ačkoli témata jsou většinou zajímavá pro obě skupiny, aplikace v různých stupních vzdělávání je odlišná a my chceme, aby workshop byl pro účastníky co nejpřínosnější. U témat, kde je aplikace podobná v MŠ i ZŠ, je workshop společný.

 

Další z připravovaných aktivit je tzv. MAP KAVÁRNAkterá bude koncipována jako neformální setkávání nad aktuálními otázkami vzdělávání a sdílení dobré praxe mezi účastníky vzdělávání. V některé z kolínských kaváren bychom s Vámi u dobré kávy nebo čaje chtěli probrat, co se kde podařilo a s čím si kde lámete hlavu, a získat tak podněty na další aktivity.

 

Rádi bychom ke spolupráci přizvali i rodiče, děti a zástupce zájmového a neformálního vzdělávání. K tomu bude sloužit MAP DEN, v jehož rámci budou děti i rodiče mít zajištěný zábavně vzdělávací program a poskytovatelé zájmového a neformálního vzdělávání budou moci prezentovat svou činnost. Jelikož i učitelé jsou rodiči, je samozřejmě MAP DEN otevřen i jim a jejich dětem. Vstupenkou na super MAP DEN bude pro dítě rodič :)

 

Posledními dvěma skupinami, které chceme "vtáhnout do hry" jsou zřizovatelé a zástupci regionálních institucí a organizací vstupujících do péče o děti a žáky do 15 let. Pro zřizovatele je připravena MAP SNÍDANĚ, diskuze s regionálními odborníky (zástupci PPP, SPC, SVP, OSPOD aj.) proběhne pod hlavičkou MAP PANELU. 

 

Na jednotlivé MAP aktivity bude nutné se přihlásit z čistě organizačních důvodů (abyste měli místo a kávu či čaj). Přihlašovací systém bude zprovozněn v nejbližších dnech, budeme Vás obratem informovat.

Přibližně 14 dní před konáním každé aktivity budeme rozesílat pozvánku, kterou prosím šiřte dále.

 

Na první workshop 4. 10. 2016 se prosím přihlašujte přes následující odkaz: http://tinyurl.com/map-workshop-2

 

Jelikož u části aktivit zatím nemáme dojednané konkrétní podmínky (časy, místa konání, lektory atd.), posíláme zatím pracovní verzi letáku MAP INSPIRACE, abyste si mohli rezervovat místa ve svých diářích! Pracovní verzi letáku prosím šiřte i mezi další zainteresované osoby, do prvního workshopu bychom chtěli mít kompletní leták MAP INSPIRACE, který samozřejmě obdržíte elektronicky a bude k dispozici i v tištěné podobě, abyste jej mohli vyvěsit na svých pracovištích.

Na závěr jen doplním, že všechny MAP aktivity jsou otevřené a jsou ZDARMA!!! Tudíž se kdokoli může přihlásit kamkoli.

Pro aktuální informace sledujte www.vzdelavani-spolecne.cz a

FB https://www.facebook.com/groups/223650261329242/?fref=ts

 

Těšíme se na setkání s Vámi

#podlipansko

Naposledy změněno úterý, 03 leden 2017 09:46

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 15 leden 2021, 10:44:58.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com