MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

úterý, 19 únor 2019 15:18

Map II na Kolínsku

 Pečujeme o vzdělávání na Kolínsku

Projekt MAP II na Kolínsku je místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Projektem MAP II na Kolínsku navazujeme na projekt MAP I, realizovaný v posledních 2 letech. Projekt MAP II pod reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678 je financovaný prostřednictvím OP VVV. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání za účasti učitelů a ředitelů mateřský a základních škol, poradenských pracovníků, zástupců organizací neformálního vzdělávání, poskytovatelů sociálních služeb, zřizovatelů, institucí veřejné správy a v neposlední řadě rodičů. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi všemi aktéry vzdělávání, kteří společně vytvoří a budou aktualizovat strategický rámec pro sdílení zkušeností, informací a metodických postupů. Všechny tři partnerské subjekty - MAS Podlipansko, MAS Zálabí a město Kolín - se shodly, že chtějí v úspěšné spolupráci v oblasti vzdělávání pokračovat a realizovat konkrétně naplánované aktivity projektu v období 1.1.2019 – 30.4.2022.

V rámci projektu MAP I vznikla úspěšná platforma ke sdílení názorů a potřeb v oblasti vzdělávání, navazování spolupráce a předávání příkladů dobré praxe. Aktivity vycházely a budou realizovány na základě zmapovaných potřeb regionu - jednotlivých pedagogů, ředitelů, rodičů či starostů. Základním přístupem je proto podpora aktérů regionálního vzdělávání formou zřízení  odborných pracovních skupin na určená témata a organizace otevřených workshopů, besed, inspirativních kaváren, seminářů  apod.

V únoru 2019 proběhlo setkání řídícího výboru MAP, který schválil aktualizovaný statut, jednací řád a komunikační plán v oblasti vzdělávání na Kolínsku a také dal oficiálně vzniknout pracovním skupinám. Konkrétně se jedná o pracovní skupiny: financování, rovné příležitosti, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, mateřské školy, jazyková gramotnost,  EVVO a regionální identita, digitální kompetence a kariérové poradenství.

Dovolujeme si touto cestou oslovit všechny zájemce z řad pedagogů, ale i rodičů, kteří se chtějí společně věnovat zlepšení vzdělávání ve jmenovaných oblastech na Kolínsku. V rámci aktivit projektu se budeme scházet s odborníky, vzájemně se inspirovat, předávat si zkušenosti, společně plánovat a realizovat konkrétní aktivity naplánovaných v MAP I.

Zájemci kontaktujte nás na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

#podlipansko

Naposledy změněno středa, 17 duben 2019 15:44

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 22 leden 2021, 10:06:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com