Vytisknout tuto stránku
středa, 22 červen 2016 11:58

Na I. inspirativní workhop v Kolíně dorazil rekordní počet zájemců

V úterý 19. 4. 2016 se v Centru rozvoje podnikání v Kolíně uskutečnil 1. inspirativní workshop projektu Místí Akční Plán vzdělávání Kolín, který realizují Místní akční skupina (MAS) Podlipansko, MAS Zálabí a město Kolín. Cílem projektu je zkvalitňování vzdělávání v ORP a propojování (síťování) všech, kdo se na vzdělávání dětí do 15 let podílejí. Sešlo se na sedm desítek účastníků.

Workshopem provázel Mgr. Ivan Černovský. Necelých sedm desítek účastníků uvítal ve zrekonstruovaných prostorách Kolínského zámku místostarosta Kolína Mgr. Michael Kašpar.

Přítomným pedagogům, zástupcům zřizovatelů škol, představitelům dalších školských a volnočasových institucí a organizací a rodičům pak Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. nabídla krátké a osobité zamyšlení nad tématem autority v příspěvku Jak získávat a neztrácet autoritu. Manažerka projektu Iveta Minaříková posléze posluchačům podrobněji představila projekt MAP vzdělávání na Kolínsku, jeho cíle a užitečnost pro zainteresované subjekty (pedagogy, rodiče, školy, zřizovatele a jiné organizace).

Následně se účastníci rozdělili do čtyř pracovních skupin dle předem zvolených témat:

  • Společné vzdělávání ~ Martina Habrová (Člověk v tísni)
  • Mateřské školy - aktuální problémy dneška ~ et Mgr. Jakub Švec (MANTA EDU)
  • Polytechnická výchova v mateřských a základních školách

~ Mgr. Dagmar Divišová (Nadace Depositum Bonum

~ Mgr. Lukáš Kačer (6. ZŠ v Kolíně)

  • Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít

                   ~ Mgr. Jindřich Monček (Soukromá Základní škola JEDNA RADOST)

                   ~ Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D. (Institut pro podporu inovativního vzdělávání)

Ve skupinách vedených lektorem a moderátorem účastnící formou interaktivní diskuze a praktických nácviků a ukázek řešili daná témata i témata přesahová. Výstupy jednotlivých pracovních skupin moderátoři prezentovali v závěrečné části všem účastníkům.

Samotnému ukončení 1. Inspirativního workshopu předcházela malá ochutnávku z oblasti polytechnického vzdělávání, při níž Barbora Vítová představila projekt Malá technická univerzita, skrze který děti mateřských a základních škol hravou formou získávají informace a představu o projektování, stavění a jiných technických profesích, a stanou se opravdovými staviteli a projektanty, kteří s nově nabytými znalostmi budují modely různých staveb (mosty, sloupy vysokého napětí aj).

Díky zájmu a proaktivnímu přístupu posluchačů proběhl 1. inspirativní workshop v příjemnou a tvořivé atmosféře a úspěšně odstartoval vzdělávací aktivity projektu MAP vzdělávání Kolín.   

#podlipansko

Naposledy změněno čtvrtek, 04 duben 2019 15:20