MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

neděle, 27 listopad 2016 10:18

NÁVŠTĚVA PEDAGOGŮ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Z HORNÍ BŘÍZY NA KOLÍNSKU

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 se v rámci Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín uskutečnila reciproční návštěva pedagogů z Masarykovy základní školy z Horní Břízy u Plzně, které navazovala na květnovou návštěvu pedagogů kolínských škol v Horní Bříze. Sedm pedagogů včetně vedení školy se přijelo podívat, jak učitelé kolínského regionu vyučují, jaké ve výuce používají metody a pomůcky a co nabízí svým žákům v rámci mimoškolních aktivit.

Čtvrteční dopoledne návštěva strávila na 1. ZŠ Kolín (ZŠ Kolín, Bezručova), kde si pedagogové prohlédli  hodinu prvouky a českého jazyka na prvním stupni a hodinu matematiky a fyziky na druhém stupni. Krom zajímavých výukových metod viděli i zapojení asistenta pedagoga ve výuce. Následovala skupinová diskuze nad shlédnutým a prohlídka školy v doprovodu vedení školy – ředitelky Mgr. Zdenky Filipové a jejího zástupce Mgr. Radislava Růžka.

Po obědě se tým z Horní Břízy přesunul na 6. ZŠ Kolín (ZŠ Kolín, Ovčárecká), kde učitelé nahlédli do výuky pracovní výchovy a kroužku Malý technik, obojí v nově vybudovaném TechCentru, jehož vznik a aktuální využití přiblížili ředitel školy Mgr. Lukáš Kačer se zástupkyní Mgr. Věrou Růžičkovou.

Po večerní návštěvě Kostnice v Sedleci u Kutné Hory se celý tým přesunul do ZŠ Plaňany, k večerní neformální části návštěvy. V rámci nestrukturované diskuze si učitelé vyměňovali zkušenosti z pedagogické praxe i mimo ni.

Páteční dopoledne se odehrálo na ZŠ Plaňany. Pedagogové měli možnost vidět výuku napříč téměř všemi ročníky a všemi předměty. I zde bylo možné vidět zapojení asistentů pedagoga do výuky a vedení tzv. barevné hodiny, která ve škole slouží k reflexi a sebehodnocení žáků a jejich pokroků nejen ve školních předmětech. V podobném duchu se nesla i následující reflexe pedagogů, v níž všichni zúčastnění shodně ocenili jak konkrétní metody výuky a nápaditost kolegů, tak i přínos celé dvoudenní návštěvy a možnost inspirace a navázání profesních kontaktů.

Velmi děkujeme 1. ZŠ Kolín, 6. ZŠ Kolín a ZŠ Plaňany za spolupráci, profesionální organizaci a především za vstřícnost a otevřenost, s níž se do sdílení dobré praxe v rámci MAPu zapojily.

 

V Kolíně 19.11.2016  Mgr. Michala Michlová

#podlipansko

Naposledy změněno neděle, 27 listopad 2016 10:27

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 15 leden 2021, 10:44:58.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com