MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

čtvrtek, 02 listopad 2017 12:53

Podzimní setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol v CEROpu

MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kolín uspořádal dne 10. 10. 2017 setkání zřizovatelů a ředitelů škol z ORP Kolín, Nymburk, Poděbrady a Český Brod se zástupcem České školní inspekce. Za ČŠI vystoupil se svou prezentací náměstkem ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE na téma Doporučení ČŠI pro práci škol, školských zařízení a jejich zřizovatelů.

„České školy stojí před řadou výzev, na které bychom měli dokázat reagovat. Aby rozhodování vedoucích pedagogických pracovníků o podobě vize jejich školy, klimatu, péči o pedagogický sbor nebo o metodách a formách vzdělávání dětí a žáků bylo datově podloženo, poskytne prezentace České školní inspekce informace z inspekční činnosti, mezinárodních i národních šetření a také nabídku metodické podpory školám. Součástí prezentace bude také představení modelu tzv. kvalitní školy s důrazem na jeho využitelnost v rámci autoevaluačních aktivit škol nebo hodnocení ze strany zřizovatelů a prezentovány budou rovněž hlavní zjištění, závěry a doporučení týkající se hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání."


V odpolední části setkání zreflektovali přítomní dopolední prezentaci a dosavadní zkušenosti z působení ČŠI v regionech. Zástupci škol hovořili o obavách z probíhajících kontrol a chybějící podpoře ze strany tohoto kontrolního orgánu, i přes deklarované vize o partnerském přístupu.

Posléze Mgr. David Záhora odprezentoval strategii Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kolín na období 2018–2023, která bude předložena dne 25. 10. 2017 ke schválení Řídícímu výboru MAP a následně zřizovatelům základních a mateřských škol na Kolínsku.

Mgr. Alena Švejnohová představila připravované podzimní aktivity v podobě výjezdových setkání pro ZŠ dne 9. 11. 2017 do PORGu a Nového PORGu a MŠ dne 16. 11. 2017 do Mateřské školy při Národním ústavu pro autismus, do Montessori Mateřské školy Mozaika a Mateřské školy Národní se zaměřením na ranou péči.

Na závěr měli účastníci setkání možnost seznámit se vzdělávacími aktivitami pořádanými Muzeem Kolín.

TZ ke stažení níže.

#podlipansko

Naposledy změněno čtvrtek, 02 listopad 2017 13:06

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 22 leden 2021, 10:06:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com