MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

středa, 05 únor 2020 10:12

Bob Kartous: "No Future"?

Nejvyšší čas začít vzdělávat pro budoucnost!

Nymburské publikum, které přemýšlí o vzdělávání, výchově a směřování společnosti vůbec a navštěvuje Inspirativní kavárny projektu MAP II, se dozvědělo během čtrnácti dnů už podruhé, že se jako společnost ocitáme na zásadní křižovatce a moc nevíme, kudy kam. Po celosvětově uznávaném neurologovi Martinu Janu Stránském se dostavil tentokrát do Městské knihovny v Nymburce na inspirativní diskusi Bob Kartous, spisovatel, publicista a řečník, který se dlouhodobě věnuje tématu vzdělávání.

„No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?“ zní znepokojivý titul knihy, kterou přijel „profesionální provokatér“ Kartous představit nymburské veřejnosti. Pokud bychom měli shrnout hlavní sdělení přednášky, potažmo knížky, pak by to byla asi následující: Žijeme v mimořádném pohodlí a přebytku, obklopeni digitálními technologiemi a zavaleni dennodenně uragánem informací. Z toho pramení řada negativ: neumíme selektovat, nedokážeme se rozhodovat, neučíme se z chyb, nejsme odolní, neumíme nést za sebe zodpovědnost, ztrácíme přirozený pohyb…

Budoucnost je neurčitá, tak či onak bude proměnlivá, klíčovým faktorem bude schopnost adaptovat se na změny. Současné vzdělávání a výchova však nevedou děti k osvojování si potřebných dovedností. Zaostává škola, selhává rodina. Přitom rodičovství je nejdůležitější společenské poslání. Naši politici hájí privátní zájmy, nikoli celospolečenské, ve společnosti dochází ke ztrátě důvěry. Jaká je tedy podle Boba Kartouse perspektiva? Je třeba vytvořit „strategii přežití“ a v souladu s ní změnit radikálně přístup ke vzdělání, tj. učinit z něj jasnou prioritu a nasměrovat je ke zbrusu novým budoucím výzvám. Existují země jako Finsko, Estonsko či Izrael, které již tímto směrem úspěšně vykročily.

Bob Kartous je jednou z osobností na poli vzdělávání, které se v současné době hlasitě ozývají. A to je dobře. Neboť patří k těm, kteří dokáží posuzovat situaci v našem školství a jeho úlohu v současné společnosti nejen pouze zevnitř či tendenčně, ale v dostatečně širokém kontextu a s patřičným nadhledem.

Realizátoři projektu MAP II na Nymbursku budou i nadále usilovat o zprostředkovávání zajímavých názorů na problematiku výchovy a vzdělávání pro širokou veřejnost. Její zájem o inspirativní setkání je v tom jen utvrzuje.

 Za realizační tým

Ivana Šmejdová

 

#podlipansko

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 15 leden 2021, 10:44:58.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com