MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 958
pondělí, 08 duben 2019 13:01

Co jsme se dozvěděli v Inspirativní kavárně o finském školství?

Obyčejný den v obyčejné finské škole

Prostor, důvěra, rovnost, zodpovědnost, pohyb patří k hlavním pilířům, na nichž stojí úspěšné finské školství. Vedou ke spokojenosti žáků, učitelů, rodičů, potažmo celé společnosti.

Inspirativní kavárna, populární akce pro všechny se zájmem o problematiku vzdělávání, se koná jednou měsíčně v rámci projektu MAP II na Nymbursku, za nímž stojí realizátoři MAS Podlipansko, MAS Svatojiřský les a Město Nymburk.  Ta poslední 2. dubna 2019 nabídla účastníkům silný kalibr: finské školství. Systém vzdělávání, o němž se u nás hovoří v poslední době bez nadsázky jako o fenoménu. Obsah podvečerního setkání se výrazně lišil od všech vysoce teoretických příspěvků v médiích. Realizační tým projektu totiž pozval do foyer Hálkova divadla v Nymburce tři osobnosti, které mají vlastní zkušenost s vyučováním na základních školách ve Finsku: Michala Pitína, pracovníka Velvyslanectví Finské republiky v Praze, který učil nejen na českých základkách, ale pobýval ve Finsku téměř tři roky a dlouhodobě zde působil jako učitel, Irenu Dvořákovou, učitelku matematiky a fyziky na všech stupních škol od elementárního až po univerzitní, zároveň představitelku iniciativy Učitel naživo a dále Ivetu Pasákovou, ředitelku neziskovky Step by Step, obě dámy se zkušenostmi ze stáží na finských školách.

Hosté potřebovali k předání svých zkušeností pouze barevné fotografie, k nimž připojovali konkrétní postřehy ze svých pobytů ve finských školách. A byly to mini příběhy tak zajímavé, že z nich šla přítomným hlava kolem. Přibližme skrze ně ve stručnosti jeden obyčejný den v běžné finské základní škole. Ta stojí obvykle na volném prostranství poblíž lesa, má nezbytné hřiště a kluziště. Děti přijedou ráno samy na kolech, na běžkách, autobusem, taxíkem (zadarmo), zují si venkovní obuv a běhají po škole jen ve vlněných ponožkách. Jejich třída se podobá víc obýváku než klasické učebně, jsou tu relaxační koutky, gymbally či balanční židličky, na nichž se dítě může i během výuky „vrtět“. Anebo může odejít ze třídy a usadit se na chvíli v jiném, klidném koutku. Je trochu jedno, jestli se žák něco naučí jinde nebo jindy než přímo v hodině, je tím veden k zodpovědnosti. Samotný vzdělávací proces je postavený na zájmu dětí, nikoli na výkonu. Místo testů se žáci učí sebehodnocení, velkou část teorie nahrazuje praxe, v dílnách s opravdovým nářadím, ve třídách vybavených mnoha hudebními nástroji, na něž se pořád hraje… Kupodivu z hlediska didaktiky nejsou hodiny nikterak mimořádné, převládá frontální výuka a klasické metody. Ale jak vidno, o efektivitě vzdělávacího procesu rozhoduje ještě řada dalších, neméně důležitých faktorů. Dětí se specifickými vzdělávacími potřebami je ve třídě řada, ale každé z nich má svého asistenta a k tomu tým specialistů (psycholog, speciální pedagog), kteří denně s dětmi kromě učitelů pracují. Neboť každá finská škola dává šanci všem, bez rozdílu. Má na to dostatek financí a také dostatečně velkou autonomii. Přestávka je z kategorie snů. Trvá minimálně patnáct minut a děti lítají venku na čerstvém vzduchu, na mráz nehledě. Dozor dohlíží, ale pohyb dětem neorganizuje. Ty jsou odmala samy zvyklé sportovat, pohyb je pro Finy neodmyslitelnou součástí života. Učitelé mají o přestávce čas si vypít kávu a popovídat si. Z oběda se nedělá velká věda. Jídlo je jednoduché, nechybí čerstvá zelenina. Kdo ji nechce, tak si ji na talíř nedá. Školní den končí, děti nasednou na kola, do autobusu nebo obují běžky a hurá domů.  

Přičteme-li k výše uvedenému mimořádně vysokou prestiž učitelského povolání ve Finsku, absenci stresu ve škole danou minimem nařízení a zákazů (není co překračovat) stejně jako přiměřený objem učiva v jednotlivých předmětech a učení v souvislostech, důraz na sport a volný pohyb ve škole i mimo ni, intenzivní spolupráci rodičů se školou a marná sláva fakt, že Finsko patří k zemím s nejmenšími rozdíly v sociální a ekonomické oblasti, dostaneme základní odpověď na to, proč je finské školství tak výjimečné. Nutno je však vidět v celospolečenském kontextu, lze se jím inspirovat, nikoli je přenést jinam. Jako studnice inspirace však rozhodně stojí za to.

Náš článek o finském školství končíme pozváním na další Inspirativní kavárnu, která se uskuteční 7. května 2019 od 16,30 hod. Pozvání na ni přijala Kateřina Cajthamlová a budeme se s ní společně zamýšlet nad tím, jak zvládnout neúspěch svých dětí. Těšíme se na vás!

 

Text: Ivana Šmejdová

Foto: Milena Válková

#podlipansko

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 22 leden 2021, 10:06:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com