MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

středa, 16 říjen 2019 13:41

Co nebo kdo brzdí české školství?

Českému školství chybí dlouhodobá vize, shodli se v Nymburce senátoři s pedagogy

Jedna z vlajkových lodí projektu MAP II na Nymbursku, Inspirativní kavárna, vplula 8. října  do přístavu na Malé scéně Hálkova divadla po ministru Plagovi s dalšími významnými osobnostmi na palubě: senátory Jiřím Růžičkou a Tomášem Czerninem. Oba jsou považováni za ty, kdo mají možnost (anebo nemají?) ovlivňovat směr českého školství a vzdělávání. Mimochodem i to byl jeden z dotazů z pléna. To tvořili ředitelé, učitelé, zřizovatelé, ale i studenti, všichni, kteří se zajímají o současný stav i o budoucnost českého školství a kteří si nenechali ujít příležitost na toto téma diskutovat, inspirovat se, ale i inspirovat.

Téma bylo tentokrát poměrně široké a skrývalo řadu kontroverzních otázek: Co nebo kdo brzdí české školství a vzdělávání? Moderování podvečera se ujal ředitel Gymnázia B. Hrabala v Nymburce Jiří Kuhn, který na nic nečekal a hned na začátku se na „brzdy“ našeho školství zeptal Jiřího Růžičky, jehož čtyřicetileté pedagogické působení na Gymnáziu J. Keplera (z toho 28 let ve funkci ředitele), angažování se v řadě profesních organizací i v komunální politice je dostatečným kreditem pro to, aby se mohl fundovaně k problémům ve školství a vzdělávání vyjadřovat. Jiřího Růžičku nejvíc trápí, že se od roku 1989 nepodařilo najít celospolečenský konsenzus v otázce, co je pro naše školství nejdůležitější, a následné udržení daného směru nezávisle na střídání vlád a ministrů. Současné kruciální problémy, s nimiž se školství a vzdělávání potýká, jsou právě důsledkem absence dlouhodobé vize.

Všechny další diskusní příspěvky, ať již ze strany hostů a moderátora (který ku prospěchu věci obohatil tuto roli a celou diskusi o své odborné názory) nebo účastníků, se dotýkaly chronicky známých Achillových pat současného školství a vzdělávání, které na nás problikávají denně z médií. Namátkou jmenujme platy učitelů a vůbec dlouhodobý finanční deficit ve školství, nedostatek učitelů a hrozbu ještě většího propadu jejich počtu v řádu několika málo let, předimenzování učiva na základních i středních školách, otázku významu víceletých gymnázií v současné době, v kteréžto odpovědi se odborníci nadále neshodují podobně jako ve věci zaklínadla „inkluze“.

Zazněly však i jiné postřehy, např. zdůraznění významu obecných škol v malých obcích pro jejich komunitní život, či povzdech nad posunem ve vnímání úlohy školy ze strany rodičů, kteří se dnes často zbavují zodpovědnosti za vzdělání, ba dokonce výchovu svého dítěte a přesouvají vše na školu.  

Inspirativní podvečer však rozhodně nevyzněl jen negativně, hosté mohli uvést konkrétní příklady toho dobrého nebo alespoň dílčích posunů dobrým směrem. J. Růžička zmínil mj. nedocenitelnou autonomii škol či svobodnou volbu vzdělávací cesty po roce 1989. Také potvrdil, že ve srovnání s minulými lety jsou zásadní dokumenty komunikovány s širokou pedagogickou veřejnosti. Dále připomněl nedávnou novelu vyhlášky o inkluzi, která zpřesňuje pravidla pro využívání podpůrných opatření. Jako pozitivní krok vnímá také vznik určité platformy na půdě Senátu, která by v roli „mediátora“ měla napomáhat dosažení shody mezi všemi aktéry, kteří rozhodují o školství. T. Czernin uvedl v této souvislosti protlačení změny zákona o státním občanství jako důkaz toho, že i v Senátu lze nastartovat některé významné změny.

Zprávu ze „senátorské“ kavárny si tedy dovolíme zakončit mírně optimistickými slovy Jiřího  Růžičky: „Zdá se, že se přese všechno začaly hejbat ledy…“ Věřme spolu s ním, že budou ledy pukat i nadále.

Autor: Ivana Šmejdová

#podlipansko

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 22 leden 2021, 10:06:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com