MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

úterý, 20 září 2016 14:07

Dotační program Bezpečné klima v českých školách

Rádi bychom upozornili, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 výzvu „Bezpečné klima v českých školách“ (č.j. MSMT-11483/2016-2)  

Je možné žádat o finance na měkké oblasti - práce s pedagogy a prohlubování jejich odborných znalostí, vzdělávání učitelů, ředitelů i metodiků, ...

Účel dotace:

  1. Práce s pedagogickými sbory, skupinové supervize v oblasti bezpečného klimatu ve školách,

  2. podpora prohlubování odborných znalostí a praktických dovedností při práci s tématem bezpečné klima ve školách, zejména podpora supervizí a kazuistických seminářů,

  3. vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci s třídnickými hodinami ve školách,

  4. vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, v oblasti bezpečného klimatu
    ve školách,

  5. vzdělávání školních metodiků prevence v oblasti bezpečného klimatu ve školách,

  6. vzdělávání metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v oblasti bezpečného klimatu ve školách,

  7. vzdělávání ředitelů a jiných vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti bezpečného klimatu ve školách.

 

Oprávněný žadatel

 Žadateli o dotaci v rámci tohoto programu mohou být právnické osoby vykonávající činnost mateřské, základní, střední školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele nebo právní formu.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-program-bezpecne-klima-v-ceskych-skolach-1

#podlipansko

Naposledy změněno úterý, 20 září 2016 14:08

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 15 leden 2021, 10:44:58.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com