MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

čtvrtek, 21 listopad 2019 11:10

Inspirativní kavárna s Jiřím Zíkou

V Inspirativní kavárně o degradaci vzdělání v uplynulých třiceti letech

Listopadová Inspirativní kavárna projektu MAP II vzdělávání na Nymbursku otevřela aktuální téma maturity z matematiky, maturit vůbec i otázku stávající úrovně vzdělávání v České republice. Není to žádná sláva, jak potvrdil Jiří Zíka, bývalý šéf CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) a v zásadě s ním souznělo i publikum, složené ze zástupců rodičů, učitelů i studentů. Maturita se totiž stala v České republice masovou záležitostí.

„Matematiku potřebujeme celý život, stále něco zvažujeme, rozhodujeme, logicky vyhodnocujeme,“ uvedl své vystoupení host Inspirativní kavárny Jiří Zíka a tuto tezi podpořil i odkazem na řadu slavných osobností počínaje Leonardem da Vinci („…žádné bádání nemá význam, není-li opřeno o matematický důkaz…“). V médiích prezentované špatné výsledky maturity z matematiky uváděl pak v širších souvislostech, tudíž nezjednodušeně. Například připomněl úzkou souvislost mezi neporozuměním matematice s dnešní nízkou úrovní ovládání češtiny, zejména pak schopnost porozumět textu. Příčinu vzniku problému s povinnou maturitou z matematiky spatřuje Zíka mimo jiné v tom, že se z maturity v ČR postupně stala masová záležitost. V maturitních oborech u nás dnes studuje cca 76 % populačního ročníku, což podle Gaussovy křivky rozložení IQ celé populace může znamenat, že k maturitě přicházejí i žáci s IQ nižším než 85. Uspět u maturity z matematiky ve Švýcarsku nebo Polsku by měla problémy i řada u nás dnes úspěšných maturantů… S konstatováním spíkra podvečera, že v České republice došlo k devalvaci vzdělání a trend poklesu vědomostí je očividný, nelze než souhlasit. Příčin je víc, o řadě z nich se v Inspirativní kavárně hovořilo stejně jako o nutnosti reformy celého vzdělávacího systému.

Diskusi zpestřily tentokrát i názory nejmladších účastníků, studentů gymnázia, kteří například vysvětlovali J. Zíkovi význam sociálních sítí z pohledu náctiletých: „Být na sociální síti je pro nás přirozené,“ uvedl jeden z gymnazistů. A tuto skutečnost nelze přehlížet.

Účastníci se shodli v tom, že ne vše bylo dříve ve vzdělávání špatně, např. zcela vymizel ze škol dril v tom dobrém smyslu slova, a tak žáci i studenti dnes nejsou dostatečně vybavováni pevnými vědomostmi, bez nichž nelze kriticky zpracovávat informace či se zabývat výzkumem. Podle jedné z účastnic je s podivem, že si je problémů v současném školství vědoma většina národa, ale mluví se o nich v soukromí, nikoli dostatečně hlasitě veřejně.
A proto díky za Inspirativní kavárnu projektu MAP II, která prostor pro veřejnou diskusi, byť v omezeném lokálním měřítku, v Nymburce vytváří, dodáváme my.

Ivana Šmejdová
Realizační tým MAP II

Kdo je Jiří Zíka?
• Jiří Zíka se narodil roku 1953, absolvoval mechanizační fakultu na Vysoké škole zemědělské. Poté deset let působil jako odborný asistent, kdy vyučoval teoretickou mechaniku a termodynamiku.

• Od roku 1989 působil v soukromém sektoru, mimo jiné na pozicích předsedy představenstva a finančního ředitele.

• V Cermatu byl zaměstnán od roku 2008. Zastával pozici manažera projektu, posléze výkonného ředitele a ředitele sekce logistiky a bezpečnosti maturitní zkoušky.

• Řízením Cermatu byl Zíka pověřen v červnu 2012, po novém výběrovém řízení koncem roku 2016, z nějž nevzešel vítěz, dostal opakovaně roční mandát.

• Koncem května 2018 Zíku z funkce odvolal ministr školství Plaga kvůli spornému hodnocení jedné úlohy v maturitním testu z češtiny a chybné úloze u přijímaček na víceletá gymnázia.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/odvolani-cermat-jiri-zika-reakce-odbornik-skolstvi.A180529_141255_domaci_nub

 

#podlipansko

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • úterý 26 leden 2021, 08:31:59.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com