MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

úterý, 17 září 2019 13:01

Inspirativní kavárna s ministrem Plagou

V Inspirativní kavárně se inspiroval i ministr

Inspirativní kavárna, respektované setkávání učitelů a široké veřejnosti v rámci projektu MAP II na Nymbursku nad tématy z oblasti školství a vzdělávání, zahájila nový školní rok ve velkém stylu. Do křesla pro hosta totiž usadila ve čtvrtek 12. září samotného ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Příležitost diskutovat s Robertem Plagou si nenechali utéct jak ředitelé škol, tak učitelé, zřizovatelé škol či rodiče.


Ministr Plaga dorazil na minutu přesně na Malou scénu Hálkova divadla, kde už na něj čekalo téměř šedesát lidí. Za organizátory jej přivítala Markéta Literová z Cílkovy domácí školy a po stručném představení kolekce připravovaných akcí projektu MAP mu předala slovo. Ministr na úvod nastínil, o co ministerstvo školství pod jeho vedením usiluje. Učitelské platy jsou podle něj bodem nula na cestě za nezbytným zvýšením atraktivity učitelské profese, ale za největší „bolístku“ českého školství považuje fakt, že jako národ nepostupujeme v oblasti vzdělávání konsenzuálně. „Co ministr, to jiná koncepce, jiné priority. Proto napínám své úsilí ke stabilizaci v oblasti vzdělávání a snažím se navazovat všechny aktivity svého úřadu na Strategii 2030+“, uvedl R. Plaga. Následně pak vyjmenoval několik zásadních kroků na této cestě. K nim patří např. proměna obsahu vzdělávání reflektující rychlý vývoj ve společnosti nebo metodická podpora pro učitele, „ale podpora nepovinná, protože ne všichni učitelé ji potřebují“. Evergreenem mezi úkoly rezortu školství je snížení administrativní zátěže, k němuž by mělo přispět zavedení rezortního informačního systému, nebo zvýšení právní jistoty pro školy, a to formou poskytování závazných stanovisek při výkladu právních norem. Pan ministr zároveň zdůraznil, že úlohou ministerstva je zajistit prostředky pro vzdělávací soustavu, definovat její rámce a zajistit podporu, ne však nést veškeré náklady či determinovat výuku. Školy podle něj potřebují dostatečnou volnost.


V navazující diskusi došlo jak na celospolečenská témata, která v současné době zvedají ze židlí odbornou pedagogickou i širokou veřejnost, jako inkluze, povinná maturita z matematiky, platy učitelů či nové financování škol, tak i na konkrétní problémy jednotlivých škol. Ve všech případech projevil ministr Plaga maximální připravenost, odpovídal s ohledem na reálnou situaci, nesliboval nemožné, a hlavně dokázal přesvědčit přítomné o tom, že svému rezortu skutečně rozumí a ví, čeho a proč chce dosáhnout. Chvílemi nahlas přemýšlel o zajímavém podnětu z pléna a svým celkovým projevem si minutu po minutě získával důvěru širokého spektra tazatelů, což je v dnešní době na naší politické scéně jev ojedinělý. Zpětná vazba potvrdila, že nikdo neodešel zklamaný a nikdo nelitoval času stráveného s panem ministrem Plagou.
Pro Inspirativní kavárnu projektu MAP na Nymbursku je velmi povzbudivá skutečnost, že v ní můžou nalézt inspiraci nejen učitelé nebo rodiče, ale i ministr školství.

Co řekl ministr Robert Plaga o inkluzi

Ministr podporuje myšlenku společného vzdělávání, nicméně souhlasil s názorem z pléna, že zavedený systém je neefektivní. Chybou byla živelnost zavádění společného vzdělávání do škol, které nebyly předem připraveny a nedostalo se jim patřičné podpory. Osobně je pro obě složky základního vzdělávání, a to jak školy normální, tak speciální, při fungování jasných pravidel. Vnímá problém pedagogicko-psychologických poraden, které často podléhají tlaku rodičů, a rád by zavedl metodické řízení těchto institucí. Je tu ještě jeden problém: „Štve mě chování mnoha rodin, které dnes extrémně přenášejí veškerou odpovědnost za své dítě na školu. Odmítají domácí úkoly a přípravu, dětem se nevěnují, ale agresivně se domáhají dobrých výsledků svého dítěte“, uvedl ministr.

 

Minirozhovor, který poskytl ministr Robert Plaga realizačnímu týmu projektu MAP II na Nymbursku

Pane ministře, hovořilo se zde opakovaně o dramatickém nedostatku učitelů. Přitom se ví, že velké procento absolventů pedagogických fakult do škol nenastoupí. Neměl by se změnit už samotný proces přijímání na pedagogické fakulty ve smyslu sofistikovanějšího zjišťování předpokladů pro učitelské povolání?
Cílem je, aby vznikl přetlak na pedagogické fakulty, aby bylo možné studenty vybírat. Dokud nebude učitel atraktivní povolání, nemá to smysl. A jestli bude člověk dobře učit, to se ukáže stejně až před katedrou. Dnes tu zazněla dobrá myšlenka: kromě síta při přijímačkách by se měli studenti potkat s praxí už hned v prvním a druhém ročníku studia. Jedině tak včas zjistí, zda mají pro toto povolání talent a zda je baví učit.


Apropos talent: Často narážíme na problém nadaných dětí. Odborníci se shodují v tom, že jejich podpora je nedostatečná, pokud talentované dítě vůbec někdo odhalí. Jak vnímáte tento problém?
Je nešťastné, že nadané děti byly zahrnuty do kategorie dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Při stávajícím systému práce pedagogicko-psychologických poraden je možné zachytit pouze ty děti, které mají nadání v kombinaci s některou poruchou. Cesta nevede přes poradny, nejčastěji by to měl být učitel, kdo odhalí mimořádně nadaného žáka. Je však zatím otázkou, kdo by kvalifikovaně tyto děti testoval. Souhlasím, že téma nadaných dětí je podceňováno. Jakmile se společné vzdělávání usadí, bude možné se tomuto problému věnovat.


Dovolte otázku týkající se Místních akčních plánů vzdělávání. Máte šanci v rámci své práce sledovat konkrétně tento systémový projekt? Pokud ano, jak jej hodnotíte?
Mám štěstí, že mám výborný tým náměstků, takže mám zpětnou vazbu. Ta je speciálně u tohoto projektu velmi dobrá, což se odráží i ve vyjednávání o podobě budoucího programového období. MAPy za mě ano, byť ne všude fungují stoprocentně. Ale v principu je to velmi dobrý nástroj, který má přímý dopad do území, a to je to, co mě zajímá: ne systémový národní projekt, ale reálný výkon. Poněkud skeptičtější jsem v případě Krajských akčních plánů vzdělávání. To však souvisí s rozdílným přístupem hejtmanů k této problematice.


Prozraďte nám ještě, zda jste maturoval z matematiky. A kdybyste měl možnost volby, zvolil byste si ji jako maturitní předmět?
Ano, maturoval jsem z matematiky. Za dva. A šel bych do toho znovu, ale to jsme zase
u toho: je to dáno tím, že jsme měli na střední škole skvělého matematikáře.
Pane ministře, můžete nám na závěr sdělit svůj dojem z dnešní Inspirativní kavárny? Nebyl to pro Vás ztracený čas?
Přiznám se, že jsem nevěděl, co od tohoto setkání čekat. Ale díky různorodému složení publika, v němž byli zastoupeni ředitelé i učitelé různých typů a stupňů škol, jsem mohl na místě nahlas přemýšlet, takže to byla velmi dobrá zpětná vazba. Upřímně, mám z té spousty podnětů možná větší hlavu, než když jsem přijížděl, ale jsem za to rád.

Moc Vám děkujeme za návštěvu a čas a přejeme hodně zdaru.

Za realizační tým


Ivana Šmejdová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#podlipansko

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • úterý 26 leden 2021, 08:31:59.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com