MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

pondělí, 10 duben 2017 11:26

Nejen o problémech v komunikaci s PhDr. Mertinem

Pátá Inspirativní kavárna proběhla výjimečně ve středu 5. dubna 2017. Téma Problémy v komunikaci rodiny a školy nastínil PhDr. Václav Mertin, kapacita v oblasti dětské psychologie s více než čtyřicetiletou praxí.

Minulou středu se foyer Hálkova městského divadla v Nymburce zaplnilo více než 40 hosty. Všichni s nadšením očekávali PhDR. Václava Mertina, populárního pedagoga, dětského psychologa a v neposlední řadě autora více než desítky knih a nespočtu článků.

Jak na spolupráci rodiny a školy, což je základním předpokladem pro dobré výsledky žáka? Kde jsou kořeny problémů v komunikaci mezi rodiči a školou z pohledu jak samotných rodičů, tak škol? A jaká je role dítěte v komunikaci těchto aktérů? To je jen zlomek otázek, na které jsme s Václavem Mertinem hledali odpovědi.

Část besedy byla věnovaná právům a povinnostem rodičů. Právu na volbu optimálního školního zařízení pro své děti, ale i povinnosti se školou spolupracovat na vzdělávání potomka. Právu na informace o výuce, její náplni a realizaci, ovšem taktéž povinnosti pomáhat dítěti s přípravou a vytvořit mu vhodné vzdělávací podmínky. Právu vidět, jak probíhá výuka v praxi, naproti tomu i povinnosti respektovat autoritu učitele coby odborníka. Václav Mertin apeloval na přítomné rodiče, aby nepodceňovali domácí přípravu, a to především u malých školáků. Vždyť jen naučit se číst zabere stovky hodin práce, což ve škole jednoduše nelze stihnout.

Další tematický blok byl zaměřený spíše na pedagogy. Mertin na mnoha příkladech dobré i špatné praxe demonstroval, které komunikační strategie jsou pro navázání kontaktu s rodiči více a které méně vhodné. Jak rodiče motivovat, aby převzali zodpovědnost za vzdělávání potomků, ale i jak správně komunikovat s žáky.

Zazněla i kritika současného vysokého školství, kdy v profesní přípravě pedagogů není věnován dostatek času nácviku komunikačních dovedností a asertivity. Jako další bod, na kterém mají pedagogické fakulty možnost zapracovat, vidí Václav Mertin zavedení samostatného předmětu management třídy, který je pro úspěšnou realizaci cílů vyučování nezbytný.

Rozsah témat byl opravdu široký a „to své“ si jistě našel každý. Celá beseda se nesla v příjemném duchu, hosté z publika pokládali řadu otázek a rozpoutala se živá diskuze na nejrůznější nejen pedagogická témata. V závěru přítomné ještě Mertin upozornil na potřebu brát ohled na skutečnost, že zodpovědnost dětí je odlišná od zodpovědnosti dospělých. Přistupovat k dětem jako k dětem, s respektem. A že pro výchovu je ze všeho nejdůležitější jít sám dobrým příkladem.

Inspirativní kavárny, cyklus besed na aktuální témata s pedagogickým zaměřením, je realizován pod hlavičkou projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk (MAP Nymburk). Na další setkání se všemi zájemci z řad široké veřejnosti, se těšíme v úterý 9. května. Naším hostem bude Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., pedagožka dlouhodobě se věnující reformě vysokého, středního i základního školství. Tématem večera bude tolik diskutovaná inkluze.

#podlipansko

Naposledy změněno čtvrtek, 11 květen 2017 17:48

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 22 leden 2021, 10:06:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com