MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

úterý, 11 prosinec 2018 11:37

Nejvyšší zájem dítěte?

Nejvyšší zájem dítěte?

V úterý 4. prosince 2018 jsme ve spolupráci s nymburským Odborem sociálně právní ochrany dítěte pořádali celodenní seminář nazvaný Vymezení kompetencí škol a OSPOD.

Seminář byl primárně určen zejména ředitelům a zástupcům základních a mateřských škol a jeho cílem bylo poskytnout praktické informace o řešení krizových situací, které mohou ve školách nastat. Ukázalo se, že hlavním problémem v současné době je částečná protichůdnost dvou zákonů. Prvním je zákon o sociálně právní ochraně dětí, který chrání nejvyšší zájem dítěte, a to je zejména právo dítěte na rodinu, a také právo rodiny na autonomní, soukromý život. Školský zákon zase klade na první místo povinnost plnění školní docházky. Ředitelé škol pak často řeší patovou situaci – dítě musí chodit do školy, ale rodina ho do školy neposílá a nepřítomnost mu omlouvá. Který zájem je tedy ten nejvyšší? Právo na rodinu nebo právo na vzdělání? Jak tyto situace řešit a v jakém případě může zasáhnout / pomoci OSPOD či jiné organizace zabývající se ochranou dětí?

O kompetencích OSPOD hovořil krajský metodik Mgr. Josef Smrž. OSPOD může zasáhnout pouze v případě, je-li v přímém ohrožení zdraví nebo život dítěte. V případě, že se nejedná o dlouhodobou, kritickou situaci, může OSPOD fungovat jen jako jakýsi poradní orgán pro školu. V první řadě je na škole situaci samostatně řešit všemi dostupnými prostředky – například výchovnými opatřeními. Až když škola všechny své možnosti vyčerpá, může vyzvat OSPOD ke spolupráci. Tato situace není dobrá a probíhají jednání o tom, zda by mohlo dojít ke změnám, zejména ku pomoci školám. K tématu hovořila také Bc. Zuzana Aghová, DiS., vedoucí Oddělení SPOD, Nymburk.

Dále jsme měli možnost slyšet příklady z praxe od plk. Mgr. Marka Šmída, zástupce Policie České republiky. Hovořil o výchovných, ochranných a trestních opatřeních a o tom, jak a zda může policie zasáhnout v případě nezletilých, tj. mladších 15 let. Viděli jsme také zajímavý instruktážní film o tom, jak vést výslech dětí v případě podezření ze sexuálního zneužívání.

Lucie Hermánková představila telefonní krizovou linku organizace Cesta z krize. Linka pro rodinu a školu je zdarma a funguje non-stop. Pokud zavoláte na 116 000, mluvíte s odborníky, kteří vám pomohou krizovou situaci řešit, a dokonce mají pravomoc zasáhnout, pokud je dítě ohroženo. Linka sleduje prospěch dítěte a je propojena se stejnými linkami po celé EU.

Mgr. Veronika Waneková představila práci kutnohorské organizace Povídej, která funguje jako centrum krizové intervence. Centrum zajišťuje pomoc pro děti a dospělé v krizové situaci, v případě psychické nouze, zajišťuje první psychologickou pomoc i preventivní programy. Organizace také provozuje tísňovou linku. Na zpoplatněné číslo 327 511 111, v pracovní dny od 8:00 do 22:00, může zavolat kdokoli, kdo potřebuje pomoc. Výhodou je, že pracovníci linky mohou klienty odkázat na konkrétní odborníky v regionu.

V diskuzi zúčastněných bylo zřejmé, že ředitelé škol se cítí omezeni ve svých pravomocích a že pro ně není snadné řešit krizové situace. Co je v nejvyšším zájmu dítěte, nemusí nutně souznít s nejvyšším zájmem školy.

#podlipansko

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 22 leden 2021, 10:06:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com