MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

čtvrtek, 13 červenec 2017 10:34

Otevřená škola: Aktualizace a inovace ŠVP

14. 6. 2017 proběhlo další setkání neformální skupiny mateřských škol projektu Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Nymburk. Setkání bylo zaměřeno na aktualizaci a povinnosti změn v ŠVP PV jednotlivých mateřských škol v návaznosti na změny Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) dle nové legislativy

RVP PV vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku. Tato pravidla se vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích zařazených do sítě mateřských škol. Určují společný rámec, který je třeba zachovávat. Dále vytváří podmínky k tomu, aby za předpokladu zachování společných pravidel mohla MŠ vytvářet a realizovat svůj vlastní školní vzdělávací program, který je odlišný.

Velkou oporu v tématu nám poskytla lektorka PaedDr. Lenka Burdíková, která v rámci setkání zajistila strukturu a vysvětlení problematických částí RVP PV. Seznámila všechny zúčastněné s tím, jaký by měl být soulad školního vzdělávacího programu právě s RVP PV a praktickou formou doporučila, jak na aktualizaci a inovaci svého vlastního ŠVP jednotlivých mateřských škol.

Další mateřinkovské setkání v rámci akce Otevřená škola proběhne v novém školním roce. Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky, nebo profil a Facebooku.

#podlipansko

Naposledy změněno středa, 30 srpen 2017 17:32

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 22 leden 2021, 10:06:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com