MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

úterý, 30 srpen 2016 08:51

Soutěž pro školy ve sběru surovin

Společnost WEGA recycling s.r.o.

pořádá 13. ročník soutěže pro veškerá školská i mimoškolská zařízení ve sběru druhotných surovin

 

  1. ročník soutěže se koná pod záštitou záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Soutěž je zaměřena na motivaci žáků k třídění odpadu. Školám pak přináší potřebné finanční prostředky. V loňském roce bylo díky naší soutěži předáno 2 071 406 kg druhotných surovin k dalšímu využití.

 

Podmínky a pravidla soutěže

Soutěž probíhá od 1. 9. 2016 do 28. 6. 2017

Do soutěže se se mohou zapojit všichni, kteří vyplní jednoduchou přihlášku.

Žáci zúčastněných škol sbírají během školního roku druhotné suroviny, které za úplatu předávají společnosti WEGA recycling s. r. o. Po předání je surovina zvážena v areálu společnosti a na základě dané váhy vyplatí pořadatel odpovídající částku zúčastněnému subjektu. Vážní lístky zasíláme pouze na vyžádání.

Evidence svezeného množství je přístupná registrovaným subjektům na webových stránkách naší společnosti.

 

Doprava

V případě minimálního vytížení 3 tun je doprava poskytnuta účastníkům zdarma. Pokud bude odvezeno menší množství, bude cena úměrně snížena. Svoz PET lahví a víček je prováděn současně se svozem sběrového papíru, nikoli samostatně. V průběhu školního roku si dopravu účastníci objednávají telefonicky minimálně 14 dní před uskutečněním sběru, odvozy v měsíci červnu musí být nahlášeny minimálně 21 dní před uskutečněním sběru.

 

Objednání dopravy

Doprava je objednávána na tel. čísle774 958 308

 

Přejímací podmínky

Sběrový papír (noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb, karton) a víčka z PET lahví a PET lahve nesmí obsahovat příměsi jiných látek a nesmí být znečištěny nežádoucími látkami.

 

Platba za odebrané suroviny

Pořadatel se zavazuje poukázat finanční prostředky dle zadaných údajů v přihlášce do soutěže (bezhotovostně - vystavená faktura, složenkou typu A - na bankovní účet nebo složenkou typu C -  na adresu). Splatnost za odebrané suroviny je 21 dní od odvozu!!!  Finanční prostředky za sběr, který se uskuteční  poslední týden v červnu budou na účet odeslány také 21 dní od odvozu, ale na adresu se budou posílat až poslední  týden v srpnu !!!

 

Odměny

Vzhledem k tomu, že každá škola má různý počet žáků, rozdělili jsme soutěž do dvou kategorií, z nichž je vyhodnoceno prvních pět škol, které získají finanční odměnu. Výherci budou kontaktováni na e-mail a výsledky budou uveřejněny na webových stránkách naší společnosti.

1.kategorie – Celkové odevzdané množství

Pořadí je určeno dle celkového množství surovin, které školy naší společnosti předaly během daného školního roku.

2.kategorie – Průměrné množství na žáka

V této kategorii je z celkového množství nasbíraných surovin vytvořen průměr na jednoho žáka. Tato kategorie je zajímavá pro všechny zúčastněné bez ohledu na počet žáků.  Přesný počet je hlášen při registraci do soutěže a platí po celý školní rok.

 

I tento ročník pro Vás připravujeme MIMOŘÁDNOU SOUTĚŽ.

 

Více informací se dočtete na našich webových stránkách  www.wegarecycling.cz nebo nás neváhejte kontaktovat telefonním čísle 608 958 315.

 

Pokud Vás naše soutěž zaujala a máte zájem se zapojit, vyplňte prosím na www.wegarecycling.cz náš on-line registrační formulář.

 

za WEGA recycling s.r.o.

Petra Lustigová

#podlipansko

Naposledy změněno úterý, 06 září 2016 10:25

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 15 leden 2021, 10:44:58.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com