MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

pondělí, 20 březen 2017 16:00

Specifika pozitivního přístupu k rodičům a jejich dětem v MŠ Třebestovice

V úterý 14. března se konaly hned dvě akce pořádané Místním akčním plánem vzdělávání na Nymbursku: setkání učitelů a učitelek základních škol v ZŠ Tyršova v Nymburce, paralelně proběhlo setkání učitelek mateřských škol v Třebestovicích.  Jednalo se o první setkání z cyklu Otevřená škola.


Den v mateřské škole začíná brzy: první děti přichází před sedmou hodinou ranní. My, skupinka  organizátorek projektu MAP Nymburk  a   zájemkyň z řad učitelek z regionálních „mateřinek“, jsme se s paní ředitelkou MŠ Třebestovice Bc. Růženou Bucharovou  sešly chvilku po sedmé. To už byly příchody dětí v plném proudu.


Po úvodním slovu paní ředitelky jsme do 8.30, kdy byl čas na dopolední svačinu, pozorovaly dění ve školce a zaměřily se především na  komunikaci a spolupráci . Jak v rovině učitel-rodič, tak v rovině učitel-dítě. Řádně posilněné chutnou a zároveň i zdravou svačinou jsme se těšily na diskusi nejen s paní Bucharovou, ale i s maminkami z řad rodičů, které si vyhradily čas pro naše dotazy a nakonec se zdržely až do oběda.


Stihly jsme probrat řadu témat: aktivity, které jsme měly možnost sledovat během ranního programu; specifika přístupu třebestovických učitelek k dětem i rodičům; osvědčené i nevhodné strategie komunikace s „problémovými“ rodiči nebo třeba  podporu motivace předškoláků k rozvíjení jemné motoriky. Přítomné maminky ochotně zodpovídaly naše dotazy, přidávaly své zkušenosti z této i jiných školek a nám bylo jasné, že by zdejší kolektiv zapálených učitelek za nic nevyměnily.  Byla pro nás připravena i bonusová aktivita: vlastnoruční dekorování květináčů ubrouskovou technikou.


Ač nám počasí moc nepřálo, prohlédly jsem si zahradu a už byl čas oběda. S odpolední kávou následovala druhá část diskuse, tentokrát už bez zástupců rodičů. Přešly jsme k méně populárním tématům, jako ŠVP, legislativa MŠ nebo bezpečnostní rizika v prostředí mateřských škol. Než jsme se nadály, byly tři hodiny a čas se s třebestovickou školkou rozloučit.


Velký dík patří paní ředitelce Bucharové, která se své role hostitelky prvního síťovacího setkání učitelek MŠ zhostila statečně a připravila pro nás zábavný, edukativní i tak trochu relaxační den. Již v úterý 25. dubna proběhne v MŠ Rožďalovice setkání druhé, jehož tématem bude vzdělávání dvouletých. Těšíme se na další setkání se všemi zájemci a zájemkyněmi z řad pedagogů mateřských škol v ORP Nymburk.

#podlipansko

Naposledy změněno pondělí, 20 březen 2017 22:11

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pondělí 01 březen 2021, 15:35:51.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com