MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

pondělí, 05 červen 2017 11:22

Jaká jsou specifika vzdělávání dvouletých? Odpověd jsme hledali v MŠ Rožďalovice

25. 4. 2017 proběhla v mateřské škole v Rožďalovicích akce Otevřená škola aneb Setkání učitelek MŠ na téma "Vzdělávání dvouletých v prostředí MŠ".

V úvodní části programu byla účastnicím představena Mateřská a základní škola G.A. Lindnera samotným panem ředitelem Mgr. Romanem Kotlářem. Dále si vzala slovo milá paní vedoucí učitelka mateřské školy Radka Hofmanová, která nás celým dnem provázela. Osvědčila se nejen jako úžasná hostitelka, ale zároveň nás nechala nakouknout do své nejmenší třídy – nejen svou velikostí co se rozlohy týká, ale i věkovou strukturou dětí tzn. 2 až 3 letých. V rámci dopoledního programu v MŠ jsme mohly pozorovat Radčin pozitivní přístup k dětem a konkrétní ukázky práce s nejmenšími.

Následně jsme se přesunuly z roviny praktické do roviny teoretické. Především jsme se opřely o oficiální dokument vydaný MŠMT (ze dne 16. ledna 2017) a další dostupné relevantní odborné zdroje. Postupně byly diskutovány podrobnější informace ke vzdělávání dětí ve věku 2 až 3 let, tím došlo ke zpřehlednění dané problematiky z různých rovin: hygienické, věcné (materiální), bezpečnostní (stavební úpravy a požární ochrana), psychosociální, životospráva a stravování, personální podmínky a dostupné další vzdělávání, personální zázemí (problematika chův) a organizace a obsah vzdělávání. V diskusi jsme poukázaly na dílčí odlišnosti vzdělávání takto malých dětí ve srovnání s 6 (7) letými a v neposlední řadě si zástupkyně "mateřinek" vyměnily praktické a léty ověřené zkušenosti, jak mohou v jednotlivých MŠ postupovat a jaká opatření by měly učinit, aby byly nastaveny optimální podmínky pro děti věku 2 až 3 let.

V rámci vzájemné diskuse jsme došly i na povinnost změn ŠVP PV jednotlivých MŠ v návaznosti na legislativní změny. Nad tímto tématem se sejdeme v rámci otevřené školy příště: dne 14. června v MC Svítání od 9,30. Odborně nás přijde podpořit úžasná lektorka PaedDr. Lenka Burdíková.

#podlipansko

Naposledy změněno pondělí, 05 červen 2017 11:42

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 22 leden 2021, 10:06:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com