MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

čtvrtek, 15 prosinec 2016 12:06

Účastníci workshopu "Jak komunikovat..." s Jakubem Švecem si seminář chválí

V dnešní době, v neomezených možnostech informačních a komunikačních technologiích, které spojují svět a zrychlují veškeré dění kolem nás, si vybírají také svou daň. Tou je skutečnost, že se lidé vzájemně poněkud odcizují a méně si rozumí. To má neblahý dopad na mezilidské vztahy na všech úrovních, nejen v rámci rodiny, ale i školy- Komunikace totiž není jen o přenosu informací, komunikace buduje mezilidské vztahy. Efektivní komunikace vztahy utužuje, posiluje a plnohodnotnější. Tento výše uvedený problém si uvědomují dorazivší účastníci workshopu zaměřený na téma komunikace, z řad pedagogů, ale i zástupců neziskových organizací.

Workshop byl rozdělen do dvou částí teoretickou, kde bylo zmíněno, jaké zajímavé inspirace přinesly soudobé výzkumy věd zabývajících se fungováním mozku při práci s lidmi, dále byl vysvětlen proces komunikace, jakých omylů a nepřesností se dopouštíme při vnímání druhých a proces sdělování zpětné vazby aneb jak efektivně druhým sdělit, že mi je jejich chování příjemné či naopak. Celý teoretický základ byl podtržen druhou částí workshopu, částí praktickou, která tvořila větší část dne s množstvím ukázek, videí a řešení konkrétních modelových situací, které si účastnice přinesly ze svého prostředí.

Celým dnem provázel úžasný lektor Mgr. et Mgr. Jakub Švec, který vystudoval postupně dva obory, které ho svou praxí provází - jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na osobnostní a sociální rozvoj. V současnosti přednáší externě na Univerzitě Karlově zážitkovou pedagogiku a rétoriku a komunikaci pro budoucí učitele. Aktivně jako lektor se věnuje prevenci šikany, komunikaci (asertivitě, vyjednávání, udržování kázně), týmové práci a lektorským dovednostem.

 „Z workshopu Jak komunikovat (nejen) s problémovým rodičem či žákem jsem si odnesla pro mne mnoho zajímavých a nově zkoumaných poznatků o fungování mozku a jeho reakcí na signály. Naučila jsem se, jak je možné zvládat své emoce při komunikaci tak, aby můj mozek mohl myslet racionálně. Zajímavé bylo zkoumání procesu komunikace a učení se podávat druhým zpětnou vazbu - pozitivní či negativní. Bylo to přínosem nejen pro mou práci vedoucí učitelky MŠ, ale i pro můj osobní život. Nejvíce na workshopu oceňuji to, že jsme si řečenou teorii ihned vyzkoušeli a ověřili na příkladech z praxe či ukázkách modelových situací. Kvalitu setkání lze měřit také tím, že jsme ještě po jeho ukončení měli mnoho otázek a dožadovali se jeho pokračování. I já jsem byla velmi spokojena a musím pochválit i jeho organizační zajištění.“ hodnotí účastnice Radka Hofmanová, paní učitelka ZŠ a MŠ Rožďalovice.

#podlipansko

Naposledy změněno čtvrtek, 15 prosinec 2016 12:14

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 22 leden 2021, 10:06:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com