MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

pátek, 09 říjen 2020 11:12

Učíme se venku - seminář

Učíme se venku

Skupina dvaceti učitelek mateřských a základních škol z nymburského a boleslavského regionu se sešla 29. září v Mateřské škole Mcely na semináři Učíme se venku. Na začátku semináře představila ředitelka MŠ Mcely Jana Řehořová nově vybudovanou přírodní zahradu. Za velké pomoci rodičů a sponzorů vzniklo u mateřské školy místo, kde si děti mohou hrát, ale i pracovat – na jaře mohou sázet rostlinky, pak je průběžně zalévat, na podzim mohou pak sklízet, pomáhat s hrabáním listí a podobně. Děti tak mají možnost přirozeně pozorovat dění v přírodě po celý rok a zároveň se do něj zapojit, čímž se buduje jejich pozitivní vztah k životnímu prostředí. Taková zahrada podněcuje děti přesně v duchu filozofie Učíme se venku. Dítě se venku učí všestranně, rozvíjí se jeho jemná i hrubá motorika. Pobyt venku posiluje dětskou imunitu, zlepšuje soustředění, zvyšuje pozornost, a kromě fyzických benefitů má v neposlední řadě i blahodárný vliv na psychiku. Prospěšnost pobytu venku potvrzuje řada zahraničních výzkumů z oblasti medicíny, psychologie i pedagogiky. Školy, které umožňují dětem odreagování ve venkovním prostředí nebo využívají přírodní prostředí jako plnohodnotnou učebnu a laboratoř pro učení, zaznamenávají u dětí úbytek kázeňských problémů, a naopak roste motivace a zájem dětí o další učení a zlepšují se jejich studijní výsledky.

Venku lze učit vše – český jazyk, matematiku, cizí jazyky, přírodopis, biologii, ale třeba i dějepis. Kromě toho je příroda kolem nás sama o sobě výtvarným ateliérem a nekonečným zdrojem pomůcek, které jsou snadno dostupné a příroda nám je poskytuje zcela zdarma. Stačí se jen pozorně dívat kolem sebe a zapojit fantazii. Pro ty, kteří s učením venku začínají, se dá najít spousta inspirace na www.ucimesevenku.cz. Učitelé mohou na tomto webu najít kompletní lekce zaměřené na různé dovednosti a znalosti včetně metodických listů a návodů k výrobě pomůcek.

Spoustu aktivit a pomůcek představila i lektorka Pavla Hoppová v rámci semináře a účastnice si samy mohly vyzkoušet jejich výrobu. Pracovalo se s bezovými a vrbovými větvičkami, plstí, kameny a dalšími materiály.  Všechny účastnice byly ze semináře nadšené, což mimo jiné dokazovalo i to, že se na semináři zdržely ještě dlouho po jeho skončení a vášnivě diskutovaly.

A my už teď můžeme prozradit, že pro školky, školy, obce a další aktéry vzdělávání v našem regionu na rok 2021 chystáme stolní kalendář, který jsme si pracovně nazvali Pojďme ven! S laskavým svolením Učíme se venku a iniciativy Jděte ven.cz! jsme pro vás připravili aktivity, které vás budou provázet celým rokem a inspirovat vás k pobytu venku, ať už jste učitel, vychovatel či rodič.

Za Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku

Milena Válková

#podlipansko

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 15 leden 2021, 10:44:58.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com