MAP Seminář - ZE ZKUŠENOSTÍ DĚTSKÉHO PSYCHOLOGA

Od 28.05.2019 17:00 do 28.05.2019 19:00
Přidal Mgr. David Záhora
Zobrazeno: 417

PhDr. Václav Mertin po absolvování oboru psychologie na Filozofické fakultě UK začal budovat svou kariéru dětského psychologa. Dnes po více než třiceti letech praxe je Václav Mertin považován za špičku ve svém oboru. Mimo jiné se prosadil jako autor řady knih, mezi něž patří Psychologie pro učitelky mateřské školy nebo Ze zkušeností dětského psychologa, Výchovné maličkosti či Výchova bez trestů.

 „V současném světe představují dobré komunikační a v nich řečové dovednosti klíč otevírající cestu k druhým lidem, uplatní se při vzdělávání, umožňují najít a uspět v zaměstnání… Zvládnutí jazyka a řeči je podstatné i pro vzdělávání ve škole – zejména pro čtení a psaní… Řeč odráží úroveň rodičovské péče,“ uvádí Václav Mertin ve své knize Ze zkušeností dětského psychologa.


Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

MAP V ORP Český Brod

Poslední aktualizace

  • středa 05 červen 2019, 13:57:42.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz


MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz