Vytisknout tuto stránku
úterý, 05 březen 2019 18:49

Pracovní skupina EVVO a regionální identita

Pracovní skupina EVVO a regionální identita

 

Obsahem práce PS je podporovat místně zakotvené učení s důrazem na formování regionální identity, využití ekologických, kulturně-sociálních i ekonomických témat majících vazbu k regionu. Další náplní je podpora rozvoje kulturního povědomí dětí a žáků i pedagogů s vazbou na regionální témata a programy zaměřené na podporu regionálního kulturního povědomí. Důraz je kladen na enviromentálně odpovědné chování a jednání týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji a také spotřebitelské chování. Pracovní skupina se schází dvakrát za rok.

Garantem skupiny za realizační tým MAP je

Vedoucím této pracovní skupiny je

Členové pracovní skupiny:

  • Zuzana Janglová, rodič
  • Mgr. Lenka Hrnčířová, ZŠ Týnec nad Labem
  • Mgr. Eva Šafáriková, ZŠ Veltruby
  • Mgr. Žaneta Svobodová - MŠ Velim
  • Mgr. Monika Kosová, MŠ Pohádka Kolín
  • Bc. Dana Kočíková, MŠ Starý Kolín

 

 V souladu s Postupy MAP II byli pro tuto pracovní skupinu identifikováni místní lídři. Jsou jimi:

  • Lenka Hrnčířová, učitelka, ZŠ Týnec nad Labem
  • Eva Šafáriková, učitelka, ředitelka ZŠ Veltruby
  • Zuzana Janglová, zástupce z řad rodičů


Chystáme pro vás:

 Setkání pracovních skupin

 rok 2019

 

1. setkání PS EVVO a regionální identita

 

Pracovni skupiny100B

#podlipansko

Naposledy změněno středa, 06 leden 2021 15:10