MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

úterý, 05 březen 2019 18:47

Pracovní skupina Financování

Pracovní skupina Financování

 

Obsahem práce je plánování nákladů, identifikace finančních zdrojů, diskuse o dalších formách financování, řešení vztahu zřizovatel/škola. Pracovní skupina monitoruje stav v území a připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol a odborníků

 Za realizační tým MAP II je garantem skupiny Mgr. David Záhora

Vedoucím pracovní skupiny je

Členové pracovní skupiny:

 • Mgr. Iva Lokajová, 5. ZŠ Kolín

 • Mgr. et. Mgr. Dita Nastoupilová, ZŠ Prosperity

 • Mgr. Zdenka Filipová, 1. ZŠ Kolín

 • Mgr. Luboš Zajíc, ZŠ Pečky

 • Leona Sixtová, Plaňany

 • Mgr. Žaneta Svobodová, MŠ Velim

 • Mgr. Martin Šmahel, ZŠ Plaňany

 • Mgr. Hynek Radouš, ZŠ Týnec nad Labem

 • Ondřej Jícha, zástupce rodičů

 

 

V souladu s Postupy MAP II byli pro tuto pracovní skupinu identifikováni místní lídři. Jsou jimi:

 • Iva Lokajová, učitelka, ředitelka 5. ZŠ Kolín
 • Zdenka Filipová. učitelka, ředitelka 1. ZŠ Kolín
 • Martin Šmahel, učitel, ředitel ZŠ Plaňany
 • Hynek Radouš, učitel, ředitel ZŠ Týnec nad Labem

 Chystáme pro vás:

 

 
 

 

Setkání pracovních skupin

 

rok 2019

 

1. setkání PS Financování

 

 

Pracovni skupiny100B

#podlipansko

Naposledy změněno pondělí, 29 červenec 2019 11:00

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

 • úterý 10 listopad 2020, 17:42:04.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

veronika.svobodova@mukolin.cz