MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

úterý, 05 březen 2019 18:44

Pracovní skupina Matematická gramotnost

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

 

Nebojme se matematiky! Skupina je jednou z povinných pracovních skupin projektu. Rozvoj matematické gramotnosti je vzhledem k výsledkům dlouhodobého mezinárodního testování v zorném poli nejen odborné veřejnosti.
K dostupným a důležitým zjištěním bezesporu patří, že lepších výsledků v testování dosahují ti žáci, kteří mají matematiku mezi svými oblíbenými předměty. A to v podstatě bez ohledu na jejich aktuální školní výsledky. Jedná se sice jen o výpověď statistiky. Ale atraktivnost matematiky a možnost jejího zvyšování bude určitě patřit v této skupině  k žhavým tématům. Nejen pro pedagogy.

Skupina se schází čtyřikrát do roka a obsahem je výměna zkušeností, odborných znalostí, metod, pomůcek a postupů, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti.

Za realizační tým MAP II je garantem skupiny Ing. Monika Kožinová.


Vedoucím pracovní skupiny je Mgr. Magdalena Málková

Členové pracovní skupiny:

  • Mgr. Magdalena Málková

  • Mgr. Kamila Hrčkuláková

  • Mgr. Daniela Pražanová

  • Ing. et Bc. Šárka Kubelková
  • Mgr. Ivana Marková

 

V souladu s Postupy MAP II byli pro tuto pracovní skupinu identifikováni místní lídři. Jsou jimi:

  • Magdalena Málková, učitelka, vysokoškolská pedagožka, členka Národního kabinetu Matematika a její aplikace
  • Šárka Kubelková, učitelka, ZŠ Kouřim

 Chystáme pro vás:

 

 
 

 

Setkání pracovních skupin

 

rok 2019

1. setkání PS Matematická gramotnost

2. setkání PS Matematická gramotnost

 

 

 

 

Pracovni skupiny100B

#podlipansko

Naposledy změněno čtvrtek, 09 červenec 2020 10:35

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • úterý 10 listopad 2020, 17:42:04.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

veronika.svobodova@mukolin.cz