MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

úterý, 05 březen 2019 18:46

Pracovní skupina Rovné příležitosti

Pracovní skupina rovné příležitosti

 

Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navrhuje aktivity do akčního plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

 Garantem skupiny za realizační tým MAP je Ing. Monika Kožinová.

Vedoucím této pracovní skupiny je

Členové pracovní skupiny:

 • Jaroslava Štětinová – ředitelka PPP Středočeského kraje
 • Martin Dobeš – Agentura pro sociální začleňování
 • Michala Musilová – Centrum pro integraci cizinců
 • Michaela Hörzenbergerová – CIC
 • Žaneta Culková – rodič Pečky
 • Jaroslava Heroldová – ředitelka ZŠ Pečky, p.o.

 

V souladu s Postupy MAP II byli pro tuto pracovní skupinu identifikováni místní lídři. Jsou jimi:

 • Michaela Hörzenbergerová, CIC
 • Michala Musilová, CIC
 • Jaroslava Štětinová, ředitelka PPP Středočeského kraje
 • Martin Dobeš, Agentura pro sociální začleňování

 Chystáme pro vás:

 

 

 
 

Setkání pracovních skupin

rok 2019

1. setkání PS Rovné příležitosti

2. setkání PS Rovné příležitosti

3. setkání PS Rovné příležitosti

 

Pracovni skupiny100B

#podlipansko

Naposledy změněno čtvrtek, 21 květen 2020 18:12

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

 • úterý 10 listopad 2020, 17:42:04.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

veronika.svobodova@mukolin.cz