MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

Mediace konfliktů

Od 03.03.2020 17:00 do 03.03.2020 19:00
Přidal Mgr. David Záhora
Zobrazeno: 769

Jakub ŠVEC  absolvoval FF UK obory filozofie a pedagogika. Působil jako učitel společenských věd a občanské výchovy na gymnáziu Minerva, vedl tým lektorů, připravujících adaptační kurzy pro studenty FF UK, spolupracoval s CERMATem na přípravě úloh pro maturitní zkoušku ze ZSV. Zúčastnil se řady kurzů a výcviků zaměřených na sociálně-psychologické dovednosti, na protidrogovou problematiku, psychoterapii a koučování. Specializuje se na sebeřízení, sociální psychologii, zážitkovou pedagogiku a osobnostní a sociální výchovu. Lektoroval řadu kurzů zaměřených na komunikaci, asertivitu, vedení a motivaci, týmovou spolupráci, sebeřízení, řízení času atd. (např. pro firmy Hewlett-Packard, Pfizer, AutoCont CZ, Komerční banku, Sanofi-Aventis, Škodu Auto). V současnosti vyučuje na MFF UK a FF UK, působí jako lektor a konzultant ve školství i komerční sféře, je lektor a člen správní rady sdružení Projekt Odyssea. Jeho bibliografie čítá na desítku titulů.

Aktuality Kolín

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 15 leden 2021, 10:44:58.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com