MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

TRÉNINK KOORDINÁTORA ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

Od 19.03.2020 09:00 do 19.03.2020 15:30
Přidal Mgr. David Záhora
Zobrazeno: 192

Hlavní témata semináře:

- jak se stát dobrým koordinátorem

- jak si zajistit podporu vedení školy

- varianty voleb do školního parlamentu

- jak motivovat žáky

- nastavení podmínek pro bezproblémové fungování parlamentu

- inspirace z praxe (metody, aktivity, usazení ve školním životě)

Cílem Školy pro demokracii je rozvíjet úroveň občanské zralosti v naší zemi. Podporou škol, které cíleně zapojují žáky do chodu školy a učí je přebírat odpovědnost. Zapojováním občanů, kterým není lhostejný stav demokracie v naší zemi a chtějí svým vlastním dílem podpořit zrání české společnosti.

Aktuality Kolín

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 03 duben 2020, 11:03:28.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz