MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

Webinář - Singapurská matematika II

Od 22.04.2020 16:00 do 22.04.2020 18:00
Přidal Mgr. David Záhora
Zobrazeno: 485

Upoutávka k semináři včetně pokynů k připojení online:

http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/Video/MAPII.html

Obsahem webináře bude představení pracovních listů určených pro rozvoj kritického a kreativního myšlení v hodinách matematiky. Po teoretickém úvodu se budeme věnovat jednomu konkrétnímu typu pracovních listů - Jaké číslo dává smysl. Doporučení od pana docenta RNDr. Antonína Jančaříka Ph.D. je, předem se podívat na pracovní listy a pokud možno je i se žáky vyzkoušet. Všechny materiály jsou dostupné na mdisk.pedf.cuni.cz/Math. Prosím, připravte si otázky, které by měly zaznít.

Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul Ph.D. v oboru Algebra. Od roku 2004 působí na PedF UK na katedře matematiky a didaktiky matematiky. Od roku 2015 je docentem v oboru Didaktika matematiky. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje zejména na algebru, teorii čísel a využití ICT ve výuce matematiky. Zapojuje se do řešení vědeckých i rozvojových projektů na národní i mezinárodní úrovni.

Je fakultním koordinátorem sítě Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics projektu Ceepus, ve které spolupracuje šest desítek evropských pracovišť.

Aktuality Kolín

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 22 leden 2021, 10:06:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com