MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

Grafické řešení slovních úloh aneb čím nás může inspirovat Singapurská matematika

Od 29.01.2020 15:00 do 29.01.2020 18:00
Přidal Mgr. David Záhora
Zobrazeno: 900

Slovní úlohy jsou tématem, se kterým se žáci setkávají od první stupně základní školy až po maturitu.Přitom matematický aparát, potřebný pro jejich řešení (rovnice a jejich soustavy), si osvojují průběžně.

Proto se pro řešení úloh jeví jako zásadní porozumění kontextu úlohu. Slovní úlohy hrají významnou úlohu pro rozvoj matematického myšlení. Seminář bude provázen praktickými ukázkami a úkoly pro účastníky.

Na setkání s Vámi se těší:

Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul Ph.D. v oboru Algebra. Od roku 2004 působí na PedF UK na katedře matematiky a didaktiky matematiky. Od roku 2015 je docentem v oboru Didaktika matematiky. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje zejména na algebru, teorii čísel a využití ICT ve výuce matematiky. Zapojuje se do řešení vědeckých i rozvojových projektů na národní i mezinárodní úrovni.

Je fakultním koordinátorem sítě Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics projektu Ceepus, ve které spolupracuje šest desítek evropských pracovišť.

Aktuality Kolín

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • úterý 26 leden 2021, 08:31:59.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com