MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

Plánované akce

Žádná událost

Aktuality Nymburk

 • Připomínky ke Strategickému rámci MAP II

  Pokud byste se chtěli podílet na aktualizaci Strategického rámce, důležitého dokumentu MAP, můžete své připomínky zasílat na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

   

  Strategický rámec zahrnuje vize týkající se vzdělávání v našem regionu a stanovuje si konkrétní cíle, které by v budoucnu měli naplňovat všichni aktéři formálního i neformálního vzdělávání. 

  Pracovní verze Strategického rámce k nahlédnutí zde:https://vzdelavani-spolecne.cz/images/SR_MAP_II_%C4%8Derven_2020_podklad_pro_web.pdf

 • Setkání malotřídek na Nymbursku a Kolínsku
 • Inspirativní letní škola
 • Inspirativní kavárna
  Inspirativní kavárna

  Inspirativní kavárna na Rádiu Patriot!

  Vzhledem k tomu, že jsme museli všechny jarní Inspirativní kavárny zrušit, natočili jsme pro Vás první Inspriativní kavárnu online, určenou zejména rodičům. 

  Téma více než aktuální: Výuka v nouzovém stavu.

  Ve studiu se sešli moderátor Pepa Podolák, koordinátorka MAP na Nymbursku Šárka Dvořáková a psycholožky a lektorky Dana Marková a Hana Slobodová.

   

  https://hearthis.at/radio-patriot-ue/inspirativne-kaverna-online-veuka-v-nouzovem-stavu-dana-markove-a-hana-slobodove-20.5.2020/

 • Pomozte rodinám s ICT vybavením pro online výuku!
  Pomozte rodinám s ICT vybavením pro online výuku!
  Hledáme firmy dodávající hardware.
  Pomozte školám a rodinám při zajištění on-line výuky!
   
  Projekt MAP II na Nymbursku hledá na základě aktuálně zjištěných potřeb škol, resp. rodin v ORP Nymburk firmy, které jsou schopné velmi pružně poskytnout školám/rodinám  počítače, notebooky a tablety za citelně nízké ceny (i použité, repasy atd.) nebo je případně na určitou dobu zapůjčit.
   
  Parametry:
  - operační systém s platnou licencí Microsoft Windows
  - kamera a mikrofon
  - Wi-Fi
  - aspoň 4 GB paměti RAM
  - datové úložiště 120 GB a více
  - klávesnice s českými znaky 
  Pokud k takovým  firmám patříte, zašlete prosím stručný popis vaší nabídky s údaji o nejnižších možných cenách a s konkrétními kontakty, na které by se zájemci mohli obracet. 
   
  Děkujeme předem za spolupráci! 
   
  Realizační tým MAP II na Nymbursku, kontakt:
  Ivana Šmejdová, tel. 702 230 043, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  Milena Válková, tel. 721 170 352, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • MAP pomáhá školám!
  MAP pomáhá školám!

  MAP II vyráží na pomoc školám v časech korona viru!

  Když jsme informovali učitelskou i širokou veřejnost začátkem roku 2020 o připravovaných akcích Místního akčního plánu vzdělávání II na Nymbursku (MAP II), zaměřených na mnohovrstevnou podporu škol v ORP Nymburk v tomto roce, netušili jsme, stejně jako nikdo jiný, že z nich za dva měsíce zbydou jen malé loužičky našich přání jako po zmrzlině rozteklé na slunci… Život nás všech, nejen na Nymbursku a v celé zemi, leč i v celé Evropě, ba dokonce na celé globalizované zeměkouli se během pár týdnů změnil k nepoznání.

  Naše každodenní přítomnost v kanceláři, osobní kontakty se zástupci škol, workshopy a semináře za účasti pozvaných lektorů i oblíbené Inspirativní kavárny v příjemném pološeru Malé scény Hálkova divadla u dobré kávy byly dočasně přerušeny stejně jako přítomnost dětí ve školních lavicích či na zahradách mateřinek. ALE! To neznamená, že se nic neděje a nebude dít, dokud neskončí bezprecedentní omezení styku lidí ve veřejném prostoru. Učitelé vyučují, seč jim stačí síly (někdy až přespříliš horlivě), učíce se používat nové formy on-line komunikace, a s nimi se tomu učíme i my. Osobní setkávání byla nahrazena videokonferencemi a telefonickými hovory. K těm sáhl realizační tým MAP II jako k prvnímu způsobu komunikace a kontaktoval téměř dvě desítky ředitelů základních a mateřských škol z mapáckého seznamu, aby zjistil, jak fungují, jaké největší problémy aktuálně řeší a jak by projekt MAP II mohl být školám za současného stavu nápomocný. Všem, s nimiž jsme hovořili, patří velký dík. Nejenže nám nikdo s telefonem nesekl, ale přes veškeré, zcela nové starosti s námi všichni vstřícně hovořili. Díky tomu jsme se mohli zorientovat v situaci a na základě toho definovat několik prvních konkrétních opatření, která by mohla školám přinést bezprostřední užitek a pomoc. Přinášíme jejich stručný přehled, který bude podrobněji rozpracován a rozeslán v nejbližších dnech do všech škol v ORP Nymburk:

  • Vzhledem k nedostatečnému technickému vybavení řady škol, zejména těch menších, a rovněž leckterých rodin (jeden počítač/notebook na dvě a více dětí) se pokusíme vytvořit „shromaždiště nabídek hardware“ od firem i NNO v blízkém okolí, které jsou schopny dodat za nízké ceny PC či tablety nebo zajistit zapůjčení hardware na potřebnou dobu.

  • Pokusíme se vytvořit podobné shromaždiště tentokrát na poli on-line výukových programů, ale vzhledem k současnému nepřebernému množství nabídek by se mělo jednat o výběr s určitou garancí či doporučením. 

  • Připravíme nabídku vybraných webinářů pro učitele/ředitele, neboť výhodou této formy vzdělávání a kontaktů s kolegy je možnost individuálního využití v čase.

  • Zajistili jsme „technickou podporu na telefon“. Pokud si nebudete vědět rady s přihlašováním do nového on-line prostředí nebo s následným pohybováním se v něm, volejte pro rychlou pomoc Davida Záhoru (MAP Kolín), tel. 605 013 637.

  • V omezené míře podpoříme individuálně školy z hlediska materiálních požadavků (na základě konkrétních informací získaných v rámci loňského zjišťování potřeb škol).

  • Zcela aktuálně můžeme školám nabídnout objednání dezinfekce. V případě zájmu kontaktujte MAS Svatojiřský les, Šárku Dvořákovou, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Na již zmíněné plánované akce, např. dubnový workshop s Jakubem Švecem či Inspirativní kavárny s Janem Potměšilem (duben) a Mahulenou Bočanovou (květen) jsme nerezignovali, jenom se je pokusíme přesunout na podzimní termíny.

  • Pokračujeme v přípravě letní školy pro učitele, která je naplánována na 17. – 20. srpna 2020. Věříme, že se v Poděbradech s některými z vás na inspirativních workshopech koncem léta setkáme.


  Sledujte nás nadále zde, na našich stránkách, budeme vás jejich prostřednictvím průběžně informovat nejen o výše nastíněných aktivitách, ale i o našich dalších záměrech.

  Sledovat nás můžete i na FCB https://www.facebook.com/MAPNymburkKolin/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCdyUkMyXuwuMsdzOPRB8XQj9Euk_WGIGH9Lvt83r5hVhlAtVa_qFElVjwS-BIZswPK-RyM9Y_4gpPR


  Nepochybujeme o tom, že si společnými silami s prožluklou virovou situací poradíme!

  Realizační tým MAP II na Nymbursku

   

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

 • pondělí 13 červenec 2020, 09:37:38.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

veronika.svobodova@mukolin.cz