Pracovní setkání PPP s výchovných poradců základních škol okresu Kolín

Od 26.02.2020 13:00 do 26.02.2020 15:00
Přidal Mgr. David Záhora
Zobrazeno: 43

Vážená paní, vážený pane

dovolujeme si Vás pozvat na pracovní setkání, které se uskuteční dne 26.2.2020 od 13:00 hodin v prostorách CEROP Kolín, Sokolská 1095.

Setkání je pořádáno ve spolupráci s MAP II na Kolínsku CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678

Program:  

   • žáci se SVP – aktuální informace
   • vybraná podpůrná opatření a zkušenosti s jejich využíváním
   • plán pedagogické podpory a IVP
   • Doporučení pro žáka se SVP a jeho revize
   • žáci cizinci
   • diskuze

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

 • středa 19 únor 2020, 09:48:30.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz