MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

úterý, 21 květen 2019 20:13

Řídící výbor, složení, dokumenty

Řídící výbor

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II  je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Řídící výbor

projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor

na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘVJednací řád ŘV  volí svého předsedu a  místopředsedu.


Kdo je v řídícím výboru MAP II na Kolínsku?

Složení řídícího výboru

Popis rolí a odpovědnosti


Další dokumenty řídícího výboru

Aktuální investiční záměry MAP

1. První jednání ŘV MAP II - 13. 2. 2019

2. Hlasování per rollam

3. Druhé jednání ŘV MAP II - 20. 11. 2019

4. Třetí jednání ŘV MAP II - 10. 6. 2020

5. Čtvrté jednání ŘV MAP II - hlasování per rollam

#podlipansko

Naposledy změněno středa, 06 leden 2021 20:22

Aktuality Kolín

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pondělí 01 březen 2021, 15:35:51.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com