MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

úterý, 21 květen 2019 20:13

Řídící výbor, složení, dokumenty

Řídící výbor

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II  je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Řídící výbor

projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor

na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘVJednací řád ŘV  volí svého předsedu a  místopředsedu.


Kdo je v řídícím výboru MAP II na Kolínsku?

Složení řídícího výboru

Popis rolí a odpovědnosti


Další dokumenty řídícího výboru

Aktuální investiční záměry MAP

1. První jednání ŘV MAP II - 13. 2. 2019

2. Hlasování per rollam

 

#podlipansko

Naposledy změněno středa, 26 červen 2019 15:25

Aktuality Kolín

 • Praktický vzdělávací seminář - kuchařky - Skutečně zdravá škola
  Praktický vzdělávací seminář - kuchařky - Skutečně zdravá škola

  MAP II na Kolínsku ve spolupráci s MŠ a ZŠ Veltruby pořádá workshop

  Skutečně zdravá škola

   

  Skutečně zdravá škola je komplexní program aktivit a hodnocení, který vám pomůže vytvořit chutné a zdravé školní stravování, obohatit vzdělávací program o praktické aktivity pro vaše žáky a propojit se s místní komunitou. Více informací na stránkách Skutečně zdravé školy.

  Přihlášení na akci bude potvrzeno e-mailem.

  Seminář vám představí:                                                        

  Cílem školení je prostřednictvím praktických rad a návodů pomoci zaměstnancům školní jídelny začít přechod na skutečně zdravou školní jídelnu.  

  Školení sestává z:

  • Teoretická část:

   Stručné představení programu Skutečně zdravá škola

  • Praktická část:

  Společná příprava a praktické vyzkoušení předem dohodnutých pokrmů

  Praktické rady a tipy pro každodenní vaření

  Degustace připravených pokrmů

  Účastníci obdrží:

  • Certifikát (osvědčení o absolvování semináře) a normované receptury

  Lektorky:                            ing. Kateřina Halamová, Ph.D

   

  přihlášení zde

 • PhDr. Jan Svoboda, kantorská sebepomoc - MAP seminář ve spolupráci se ZŠ Veltruby
 • MAP Seminář - Ze zkušeností dětského psychologa - PhDr. Václav Mertin
 • 2. MAP kavárna aneb zklidněme Digiděti a Digirodiče - Jan Kršňák
 • 1. MAP kavárna v Kolíně
  1. MAP kavárna v Kolíně

  V úterý 16.4. od 17 hod jsme zahájili první z řady setkání MAP kaváren projektu MAP II na Kolínsku. Tentokrát s Jaroslavem Rajlem na téma Využití deskových her při učení informativního myšlení. Využili jsme velmi příjemného prostředí kavárny Café Interier TRADICE 1894. Další setkání proběhne 14.května od 17 hod tentokrát na téma Děti a digitální technologie s Janem Kršňákem.

 • 1. setkání pracovní skupiny Jazyková gramotnost
  1. setkání pracovní skupiny Jazyková gramotnost

  V Městském společenském domě v Kolíně proběhlo dne 3. 4. 2019 v rámci projektu MAP II na Kolínsku první setkání pracovní skupiny Jazyková gramotnost.

  Diskuse plynule rozvinula hlavní témata, která přirozeně navazovala na témata projednávaná i v dalších pracovních skupinách. Diskutující poukazovali především na problematiku výuky češtiny jako cizího jazyka v mateřských a základních školách. Aktuálnost problému je spjata se zvyšující se zaměstnaností cizojazyčných pracovníků ve firmách působících na Kolínsku. Návrhy řešení vyústily k závěru, že by bylo žádoucí uspořádat v místě seminář  nebo akreditovaný kurz určený pro učitele MŠ a ZŠ, který by svým zaměřením podpořil počáteční snahy pedagogů zorientovat se v problematice výuky češtiny jako cizího jazyka. Poskytl příklady dobré praxe, ukázky metodických postupů, seznámil s existující a funkční podporou snah pedagogů v této oblasti. Představil  jakési vstupní  "Desatero komunikace s dětmi s odlišným mateřským jazykem". V návrzích zaznělo využít existující nabídky aktivit především organizací Meta o.p.s. a Centra pro integraci cizinců.

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

 • úterý 25 červen 2019, 10:38:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz