MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

čtvrtek, 15 listopad 2018 13:43

Řídící výbor MAP II na Nymbursku

Řídící výbor

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II  je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Řídící výbor

projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor

na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘVJednací řád ŘV  volí svého předsedu a  místopředsedu.


Kdo je v řídícím výboru MAP II na Nymbursku?

Přehledný seznam členů řídícího výborů naleznete pod tímto odkazem:

Složení řídícího výboru

Popis rolí a odpovědnosti


Další dokumenty Řídicího výboru MAP II na Nymbursku

První jednání ŘV 27.9.2018: Zápis

Druhé jednání ŘV 16.5.2019: Zápis

Třetí jednání ŘV 2.12.2019: Zápis

Aktuální investiční záměry MAP

 

#podlipansko

Naposledy změněno čtvrtek, 30 duben 2020 12:54

Aktuality Nymburk

 • Připomínky ke Strategickému rámci MAP II

  Pokud byste se chtěli podílet na aktualizaci Strategického rámce, důležitého dokumentu MAP, můžete své připomínky zasílat na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

   

  Strategický rámec zahrnuje vize týkající se vzdělávání v našem regionu a stanovuje si konkrétní cíle, které by v budoucnu měli naplňovat všichni aktéři formálního i neformálního vzdělávání. 

  Pracovní verze Strategického rámce k nahlédnutí zde:https://vzdelavani-spolecne.cz/images/SR_MAP_II_%C4%8Derven_2020_podklad_pro_web.pdf

 • Setkání malotřídek na Nymbursku a Kolínsku
 • Inspirativní letní škola
 • Inspirativní kavárna
  Inspirativní kavárna

  Inspirativní kavárna na Rádiu Patriot!

  Vzhledem k tomu, že jsme museli všechny jarní Inspirativní kavárny zrušit, natočili jsme pro Vás první Inspriativní kavárnu online, určenou zejména rodičům. 

  Téma více než aktuální: Výuka v nouzovém stavu.

  Ve studiu se sešli moderátor Pepa Podolák, koordinátorka MAP na Nymbursku Šárka Dvořáková a psycholožky a lektorky Dana Marková a Hana Slobodová.

   

  https://hearthis.at/radio-patriot-ue/inspirativne-kaverna-online-veuka-v-nouzovem-stavu-dana-markove-a-hana-slobodove-20.5.2020/

 • Pomozte rodinám s ICT vybavením pro online výuku!
  Pomozte rodinám s ICT vybavením pro online výuku!
  Hledáme firmy dodávající hardware.
  Pomozte školám a rodinám při zajištění on-line výuky!
   
  Projekt MAP II na Nymbursku hledá na základě aktuálně zjištěných potřeb škol, resp. rodin v ORP Nymburk firmy, které jsou schopné velmi pružně poskytnout školám/rodinám  počítače, notebooky a tablety za citelně nízké ceny (i použité, repasy atd.) nebo je případně na určitou dobu zapůjčit.
   
  Parametry:
  - operační systém s platnou licencí Microsoft Windows
  - kamera a mikrofon
  - Wi-Fi
  - aspoň 4 GB paměti RAM
  - datové úložiště 120 GB a více
  - klávesnice s českými znaky 
  Pokud k takovým  firmám patříte, zašlete prosím stručný popis vaší nabídky s údaji o nejnižších možných cenách a s konkrétními kontakty, na které by se zájemci mohli obracet. 
   
  Děkujeme předem za spolupráci! 
   
  Realizační tým MAP II na Nymbursku, kontakt:
  Ivana Šmejdová, tel. 702 230 043, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  Milena Válková, tel. 721 170 352, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • MAP pomáhá školám!
  MAP pomáhá školám!

  MAP II vyráží na pomoc školám v časech korona viru!

  Když jsme informovali učitelskou i širokou veřejnost začátkem roku 2020 o připravovaných akcích Místního akčního plánu vzdělávání II na Nymbursku (MAP II), zaměřených na mnohovrstevnou podporu škol v ORP Nymburk v tomto roce, netušili jsme, stejně jako nikdo jiný, že z nich za dva měsíce zbydou jen malé loužičky našich přání jako po zmrzlině rozteklé na slunci… Život nás všech, nejen na Nymbursku a v celé zemi, leč i v celé Evropě, ba dokonce na celé globalizované zeměkouli se během pár týdnů změnil k nepoznání.

  Naše každodenní přítomnost v kanceláři, osobní kontakty se zástupci škol, workshopy a semináře za účasti pozvaných lektorů i oblíbené Inspirativní kavárny v příjemném pološeru Malé scény Hálkova divadla u dobré kávy byly dočasně přerušeny stejně jako přítomnost dětí ve školních lavicích či na zahradách mateřinek. ALE! To neznamená, že se nic neděje a nebude dít, dokud neskončí bezprecedentní omezení styku lidí ve veřejném prostoru. Učitelé vyučují, seč jim stačí síly (někdy až přespříliš horlivě), učíce se používat nové formy on-line komunikace, a s nimi se tomu učíme i my. Osobní setkávání byla nahrazena videokonferencemi a telefonickými hovory. K těm sáhl realizační tým MAP II jako k prvnímu způsobu komunikace a kontaktoval téměř dvě desítky ředitelů základních a mateřských škol z mapáckého seznamu, aby zjistil, jak fungují, jaké největší problémy aktuálně řeší a jak by projekt MAP II mohl být školám za současného stavu nápomocný. Všem, s nimiž jsme hovořili, patří velký dík. Nejenže nám nikdo s telefonem nesekl, ale přes veškeré, zcela nové starosti s námi všichni vstřícně hovořili. Díky tomu jsme se mohli zorientovat v situaci a na základě toho definovat několik prvních konkrétních opatření, která by mohla školám přinést bezprostřední užitek a pomoc. Přinášíme jejich stručný přehled, který bude podrobněji rozpracován a rozeslán v nejbližších dnech do všech škol v ORP Nymburk:

  • Vzhledem k nedostatečnému technickému vybavení řady škol, zejména těch menších, a rovněž leckterých rodin (jeden počítač/notebook na dvě a více dětí) se pokusíme vytvořit „shromaždiště nabídek hardware“ od firem i NNO v blízkém okolí, které jsou schopny dodat za nízké ceny PC či tablety nebo zajistit zapůjčení hardware na potřebnou dobu.

  • Pokusíme se vytvořit podobné shromaždiště tentokrát na poli on-line výukových programů, ale vzhledem k současnému nepřebernému množství nabídek by se mělo jednat o výběr s určitou garancí či doporučením. 

  • Připravíme nabídku vybraných webinářů pro učitele/ředitele, neboť výhodou této formy vzdělávání a kontaktů s kolegy je možnost individuálního využití v čase.

  • Zajistili jsme „technickou podporu na telefon“. Pokud si nebudete vědět rady s přihlašováním do nového on-line prostředí nebo s následným pohybováním se v něm, volejte pro rychlou pomoc Davida Záhoru (MAP Kolín), tel. 605 013 637.

  • V omezené míře podpoříme individuálně školy z hlediska materiálních požadavků (na základě konkrétních informací získaných v rámci loňského zjišťování potřeb škol).

  • Zcela aktuálně můžeme školám nabídnout objednání dezinfekce. V případě zájmu kontaktujte MAS Svatojiřský les, Šárku Dvořákovou, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Na již zmíněné plánované akce, např. dubnový workshop s Jakubem Švecem či Inspirativní kavárny s Janem Potměšilem (duben) a Mahulenou Bočanovou (květen) jsme nerezignovali, jenom se je pokusíme přesunout na podzimní termíny.

  • Pokračujeme v přípravě letní školy pro učitele, která je naplánována na 17. – 20. srpna 2020. Věříme, že se v Poděbradech s některými z vás na inspirativních workshopech koncem léta setkáme.


  Sledujte nás nadále zde, na našich stránkách, budeme vás jejich prostřednictvím průběžně informovat nejen o výše nastíněných aktivitách, ale i o našich dalších záměrech.

  Sledovat nás můžete i na FCB https://www.facebook.com/MAPNymburkKolin/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCdyUkMyXuwuMsdzOPRB8XQj9Euk_WGIGH9Lvt83r5hVhlAtVa_qFElVjwS-BIZswPK-RyM9Y_4gpPR


  Nepochybujeme o tom, že si společnými silami s prožluklou virovou situací poradíme!

  Realizační tým MAP II na Nymbursku

   

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

 • pondělí 13 červenec 2020, 09:37:38.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

veronika.svobodova@mukolin.cz