Jak motivovat žáky ke čtení?
Jakou roli pro rozvoj čtenářství hraje výukové prostředí?
Jaké přístupy zvolit pro různorodou úroveň čtenářství v rámci jedné třídy?
Nejen těmto otázkám se budeme věnovat v pondělí 25. 9. 2017 s Mgr. Mirkou Škardovou, lektorkou a metodičkou vzdělávacího programu Začít spolu.

Zveřejněno v Aktuality Nymburk

Vyslyšeli jsme přání zřizovatelů škol z ORP Nymburk a rozhodli se právě pro ně uspořádat tematický workshop.

Zveřejněno v Aktuality Nymburk

Pedagogové MŠ i ZŠ z Nymburska vyrazili ve dnech 7. a 8. února 2017 za inspirací do Železnohorského regionu. Na programu byl workshop, návštěva místních škol i práce na regionální vzdělávací strategii Nymburska. Samotní pedagogové hledali aktivity a opatření, která by podle jejich názoru pomohla ke zkvalitnění vzdělávání na „našich“ školách.

Zveřejněno v Aktuality Nymburk

V dnešní době, v neomezených možnostech informačních a komunikačních technologiích, které spojují svět a zrychlují veškeré dění kolem nás, si vybírají také svou daň. Tou je skutečnost, že se lidé vzájemně poněkud odcizují a méně si rozumí. To má neblahý dopad na mezilidské vztahy na všech úrovních, nejen v rámci rodiny, ale i školy- Komunikace totiž není jen o přenosu informací, komunikace buduje mezilidské vztahy. Efektivní komunikace vztahy utužuje, posiluje a plnohodnotnější. Tento výše uvedený problém si uvědomují dorazivší účastníci workshopu zaměřený na téma komunikace, z řad pedagogů, ale i zástupců neziskových organizací.

Zveřejněno v Aktuality Nymburk

Vážení ředitelé, učitelé a další přátelé vzdělávání například z řad rodičů, připravili jsme pro vás následující vzdělávací akce.

Seznam vzdělávací akcí ZDE

Zveřejněno v Aktuality Nymburk

Máte pocit, že Vás komunikace s některými lidmi vysiluje? Už jste to zkoušeli po dobrém i po zlém a výsledek je nulový? Chtěli byste dosáhnout svého cíle bez plýtvání času a energie?
Přihlašujte se na praktický workshop ZDE

Zveřejněno v Aktuality Nymburk

Zveřejňujeme pozvánku Institutu pro další vzdělávání (NIDV):

Ve středu 2. listopadu 2016 od 8:45 v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje se koná úvodní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pokud jste se ještě nepřihlásili, učiňte tak, prosíme, elektronickou cestou. Stačí kliknout na TENTO ODKAZ, provést individuální přihlášení (dolní box), vyplnit povinné údaje a v sekci škola/organizace také kolonku „oblast IPo MAP“ a funkci. Třetí sloupec (předměty a obory) se vás netýká.

Zveřejněno v Aktuality společné

Účastníci si v modelové lekci vyzkoušejí aktivity, vedoucí k rozvoji prožitkového čtení a vztahu ke knihám prostřednictvím tzv. dílen čtení. Na videonahrávce uvidí, jak tyto metody aplikovat s dětmi ve své výuce. Odnesou si mnoho praktických pomůcek, které jsou okamžitě použitelné v jejich praxi. Workshop je zacílen především na pedagogy českého jazyka a lektorů čtenářských dílen. Ale vítáni jsou i pedagogové ostatních předmětů!

Přihlášení do 10. 10. 2016 ZDE!

Zveřejněno v Aktuality Nymburk

Zajímá vás, jak vést sebe a svůj pedagogickým tým k lepším výkonům? Jak vytvářet prostředí školy, ve kterém jsou pedagogové spokojení? A zároveň vzniká inovativní prostředí? Jak individuálně a týmově zvládat emočně vypjaté situace a díky tomu vytvořit soudržný pedagogický tým?
Přihlašte se ZDE na praktický workshop pro vedoucí a řídící pracovníky!

Zveřejněno v Aktuality Nymburk
Strana 1 z 2

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

MAP V ORP Český Brod

Poslední aktualizace

  • středa 05 červen 2019, 13:57:42.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz


MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz