pondělí, 20 červen 2016 09:31

Proběhl 1. inspirativní workshop pro zájemce o vzdělávání na Nymbursku

Více než čtyři desítky účastníků se v úterý 5. 4. 2016 sešly v budově ZŠ Komenského Nymburk, kde proběhl 1. inspirativní workshop pro zájemce o vzdělávání. Workshop proběhl v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Nymburk, jehož cílem je rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, a to s pomocí vytvoření platformy, kde bude probíhat diskuse, sdílení zkušeností a dobrých nápadů, budou se hledat potřeby a možnosti jejich naplnění a vznikat partnerské, síťové i individuální projekty.

V největším počtu se dostavili samotní učitelé. Jejich zájem svědčí o jejich motivaci ke zlepšení vzdělávání v regionu. Dorazili také někteří rodiče. Především ti, kteří jsou přesvědčeni, že sami chtějí formulací cílů vzdělávání a aktivní pomocí při tvorbě plánu pozitivně ovlivnit budoucnost svých dětí. Bohužel v menším počtu dorazili zástupci zřizovatelů škol. Těšíme se, že na příštím workshopu se to změní.

Workshop oficiálně zahájila ředitelka MAS Podlipansko, o.p.s Ing. Markéta Pošíková, která na úvod přestavila realizační tým projektu. Úvodního slova se ujal Prof. Karel Rýdl. Tento vzácný host se ve svém zamyšlení rozhovořil na téma aktuálního dění v oblasti školství. Svou úvahu zakončil tím, že každý z nás může pracovat zejména sám na sobě a ovlivňovat své okolí.

Po úvodním bloku následoval přesun účastníků na samotné workshopy. Na téma „Socioklima“ poutavě hovořila lektorka Mgr. Milena Mikulková. „Unikátní nástroj profesního rozvoje pro MŠ“ prezentovala paní Mgr. Mirka Škardová. Třetí workshop „Pomáháme školám“ byl věnován podpoře učitelům k úspěchu a byl veden paní Mgr. Petrou Keprtovou. „Jak dál s IT ve škole?“ uvažoval společně s účastníky workshopu Mgr. Petr Naske.

Na závěr byly v krátkosti prezentovány všem účastníkům výstupy jednotlivých workshopů. Jako bonus představil pan učitel Mgr. David Barták projekt žáků ZŠ Sadská, kteří dostali za úkol zpracovat interaktivní mapu své obce. Během vypracování se žáci naučili, jak získat informace, jak je zpracovat, jak je prezentovat a jak k tomu všemu účelně využít výpočetní techniku.

 

Další inspirativní workshop se na témže místě uskuteční 3. 5. 2016. Uvítáme další aktivní účastníky. Přijďte se inspirovat, přijďte inspirovat ostatní nebo naopak sdělit, co vás v oblasti školství trápí.

 

Autor fotografií: Marek Velechovský

#podlipansko

Naposledy změněno středa, 22 červen 2016 08:14

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

MAP V ORP Český Brod

Poslední aktualizace

  • středa 05 červen 2019, 13:57:42.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz


MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz