středa, 22 červen 2016 13:11

Výjezdní zasedání týmu MAP - Masarykova ZŠ Horní Bříza

Ve dnech 12. - 13. 5. 2016 se uskutečnilo výjezdní zasedání týmu MAP Vzdělávání pro ORP Kolín. Výjezdu se kromě realizačního týmu MAP zúčastnili ředitelé, zástupci a pedagogové ze škol v regionu.

Realizační tým zajistil nabitý dvoudenní program, který se na pozvání tamějšího pana ředitele Čásy uskutečnil převážně v Masarykově základní škole v Horní Bříze u Plzně. Tato základní škola patří mezi proaktivní školy v regionu Plzeň-sever, zapojuje se do mnoha aktivit od pilotního ověřování nových vzdělávacích metod až po přeshraniční spolupráci se Slovenskem a Francii.

V rámci prvního dne měli účastníci výjezdu možnost sledovat výuku v Masarykově ZŠ Horní Bříze přímo v jednotlivých vyučovacích hodinách, kde byly využity inovativní metody vzdělávání (např. využití ICT technologii v humanitních předmětech). Část týmu navštívila výuku ve třídách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, kde bylo možno vidět práci se žáky s lehkým a středním mentálním postižením. Následovalo seznámení se školou jako takovou a setkání se zástupci pedagogů ZŠ Horní Bříza formou diskuse nad obsahem navštívených hodin. Odpoledne proběhla návštěva města Plzně, konkrétně exkurze v Plzeňském pivovaru. První den byl zakončen večerním neformálním setkáním s vedením a pedagogy tamější školy, na němž si pedagogové vyměnili zkušenosti a názory týkající se výuky a chodu školy.

Druhý den výjezdního zasedání byl určen pro práci na Strategickém rámci MAP Vzdělávání v ORP Kolín. Pracovní program byl zahájen asociační aktivitou, která nastartovala proces stanovení priorit na základě předdefinovaných témat vyplývajících z předchozích jednání a zkoumání. Účastníci pracovali s výstupy dotazníkového šetření MŠMT, s výstupy jednání řídícího výboru MAP a konkrétními návrhy potřeb ze strany přítomných zástupců škol. V polední přestávce proběhla detailní prohlídka učeben a prostor školy v Horní Bříze, které se ujal pan ředitel.

Celkově je možné zhodnotit výjezdní zasedání za produktivní a velmi inspirativní. Shromážděné výstupy budou dále zpracovány do podoby Strategického rámce MAP Vzdělávání pro ORP Kolín.  Poděkování patří zejména panu řediteli Čásovi z Masarykovy základní školy, který umožnil realizaci výjezdu na své škole a všem zapojeným pedagogům Masarykovy ZŠ v Horní Bříze, kteří ochotně odpovídali na dotazy účastníků výjezdního zasedání. 

Všichni zúčastnění se na konci výjezdu shodli, že je třeba více takovýchto aktivit, které budou propojovat pedagogy i další pracovníky ze škol nejen na regionální úrovni.

Bylo to báječné… díky všem.

Mgr. David Záhora - MAS Zálabí

#podlipansko

Naposledy změněno pondělí, 11 červenec 2016 10:08

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

MAP V ORP Český Brod

Poslední aktualizace

  • středa 05 červen 2019, 13:57:42.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz


MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz